Polaków stale ubywa. W pierwszym półroczu liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 11 tys. osób. Program 500+ póki co nie wpłynął znacząco na przyrost naturalny nad Wisłą. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 15.11.2017
Udostępnij:

Dane GUS na koniec czerwca 2017 roku pokazują, że ludność Polski liczyła 38422 tys. osób. Statystycy tłumaczą, iż liczba Polaków maleje już od 6 lat i jak wyjaśniają: “jest to wynik niekorzystnych tendencji – notowanych w skali rocznej – głównie w zakresie przyrostu naturalnego”.

Ujemny przyrost naturalny

W raporcie czytamy, że “od 2013 roku jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym wzroście liczby zgonów wynikającym ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.” 

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku zanotowano 200 tys. urodzeń żywych. To o ponad 14 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z drugiej strony, zmarło około 211 tys. osób, co stanowi ponad 13 tys. więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,8 tys. dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów, był ujemny i wyniósł 10,7 tys. To oznacza, że I półroczu bieżącego roku, w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 6 osób (w miastach zauważono ubytek naturalny liczący -11,7 tys., na wsi przyrost wyniósł zaś 0,9 tys.).

Źródło danych i opracowanie: Polski Głowny Urząd Statystyczny 

Częściej się rozwodzimy niż pobieramy

Dane GUS informują, że w I półroczu Polacy zawarli prawie 71 tys. związków małżeńskich. To o ponad 2 tys. mniej  niż w I półroczu 2016 roku. Rozwiodło się zaś ponad 34 tys. par małżeńskich. W przypadku kolejnych około 0,9 tys. małżeństw orzeczono separację. To więcej niż przed rokiem o prawie 2 tys. w przypadku rozwodów, a przypadku separacji – 0,1 tys.

Statystyki GUS pokazują, że do tej pory rządowy program nie wpłynął znacząco na przyrost naturalny. Nie można jednak kwestionować jego zalet, bo między innymi redukuje biedę czy przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Źródło danych i opracowanie: Polski Głowny Urząd Statystyczny

Komentarze