Kiedy komornik zejdzie mi z konta, kiedy komornik zejdzie z pensji… takie zapytania często otrzymujemy w wiadomościach od Użytkowników. Dłużnicy z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym będą mogli korzystać ze środków wpływających na konto. Na jak długo komornik może zablokować konto? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 22.08.2018
Udostępnij:

Odpowiedź jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Jeżeli środki wpływające na nasze konto są pobierane przez komornika i w związku z tym nasze zadłużenie maleje – komornik nie ma żadnego powodu, by wycofywać się z naszego konta i dochodzić naszych pieniędzy poprzez egzekucję naszych ruchomości lub nieruchomości. 

Oznacza to, że komornik może blokować nasze konto aż do momentu, w którym ostatecznie spłacimy nasze zadłużenie. Aby dowiedzieć się, jak dokładnie przebiega egzekucja z rachunku bankowego, sprawdź nasz artykuł: https://www.zadluzenia.com/artykul/jak-wyglada-egzekucja-z-rachunku-bankowego/

Warto mieć na uwadze, że egzekucji podlegają wszystkie rachunki posiadane przez dłużnika. Jeżeli komornik sądowy dokonał ich zajęcia jednocześnie, nie powinniśmy liczyć na to, że z jednego wycofa się szybciej, a z drugiego później.

Inaczej jest jedynie w przypadku rachunków, na które nie ma żadnych wpływów, bo np.: gromadziliśmy na nich oszczędności, a w trakcie egzekucji komorniczej takowych już nie mamy. W takiej sytuacji komornik zapewne szybciej odblokuje puste konto, ale na nic nie zda się nam jego użytkowanie. 

Czy komornik blokuje wszystkie środki na koncie? 

Nie, ponieważ istnieje określona lista świadczeń, które spod egzekucji komorniczej są po prostu wyłączone. Są to:

  • świadczenia alimentacyjne,
  • świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,
  • dodatki dla sierot zupełnych,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia integracyjne i wychowawcze.

Komornik nie ma jednak obowiązku zaglądać na nasze konto i sprawdzać, skąd pochodzą widniejące na rachunku pieniądze. Jeżeli zatem otrzymujemy którekolwiek z wyżej wskazanych świadczeń, to w naszym obowiązku leży poinformowanie o tym fakcie komornika, ponieważ on sam takiej wiedzy zdobywać nie musi i z pewnością – jeżeli go w porę nie powiadomimy – zajmie wszystko, co wpłynie na nasze konto. 

Czy można wyjąć cokolwiek z zablokowanego konta?

Teoretycznie do konta zajętego przez komornika nie mamy dostępu. W praktyce dostęp taki można uzyskać jedynie w kasie banku i tylko w przypadku chęci wypłacenia środków pochodzących ze świadczeń wyłączonych spod egzekucji komorniczej. 


 

Komentarze