Na jak długo komornik może zablokować konto?

Na jak długo komornik może zablokować konto?

author
Dominika Byczek
22 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kiedy komornik zejdzie mi z konta, kiedy komornik zejdzie z pensji… takie zapytania często otrzymujemy w wiadomościach od Użytkowników. Dłużnicy z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym będą mogli korzystać ze środków wpływających na konto. Na jak długo komornik może zablokować konto?

Spis treści:

 1. Kiedy komornik odblokuje konto?
 2. Czas blokady konta przez komornika a podstawa prawna
 3. Jakie konta może zablokować komornik?
 4. Czy komornik blokuje wszystkie środki na koncie?
 5. Czy można wyjąć cokolwiek z zablokowanego konta?
Zwiń spis treści

Kiedy komornik odblokuje konto?

Odpowiedź jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Jeżeli środki wpływające na nasze konto są pobierane przez komornika i w związku z tym nasze zadłużenie maleje – komornik nie ma żadnego powodu, by wycofywać się z naszego konta i dochodzić naszych pieniędzy poprzez egzekucję naszych ruchomości lub nieruchomości.

Oznacza to, że komornik może blokować nasze konto aż do momentu, w którym ostatecznie spłacimy nasze zadłużenie.

Aby dowiedzieć się, jak dokładnie przebiega egzekucja z rachunku bankowego, sprawdź nasz artykuł: https://www.zadluzenia.com/artykul/jak-wyglada-egzekucja-z-rachunku-bankowego/.

Czas blokady konta przez komornika a podstawa prawna

Art.  889. Egzekucja sądowa z rachunków bankowych
§  1.
W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.
§  11.
Jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21, komornik zawiadamia bank o charakterze egzekwowanych świadczeń.
§  2.
Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.
§  3.
Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Jakie konta może zablokować komornik?

Egzekucji podlegają wszystkie rachunki posiadane przez dłużnika.

Jeżeli komornik sądowy dokonał ich zajęcia jednocześnie, nie powinniśmy liczyć na to, że z jednego wycofa się szybciej, a z drugiego później. Inaczej jest jedynie w przypadku rachunków, na które nie ma żadnych wpływów, bo np.: gromadziliśmy na nich oszczędności, a w trakcie egzekucji komorniczej takowych już nie mamy. W takiej sytuacji komornik zapewne szybciej odblokuje puste konto, ale na nic nie zda się nam jego użytkowanie.

Czy komornik blokuje wszystkie środki na koncie?

Nie, ponieważ istnieje określona lista świadczeń, które spod egzekucji komorniczej są po prostu wyłączone. Są to:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne, takie jak Rodzina 500 plus,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne i wychowawcze.

Komornik nie ma jednak obowiązku zaglądać na nasze konto i sprawdzać, skąd pochodzą widniejące na rachunku pieniądze. Jeżeli zatem otrzymujemy którekolwiek z wyżej wskazanych świadczeń, to w naszym obowiązku leży poinformowanie o tym fakcie komornika, ponieważ on sam takiej wiedzy zdobywać nie musi i z pewnością – jeżeli go w porę nie powiadomimy – zajmie wszystko, co wpłynie na nasze konto.

Czy można wyjąć cokolwiek z zablokowanego konta?

Teoretycznie do konta zajętego przez komornika nie mamy dostępu. W praktyce dostęp taki można uzyskać jedynie w kasie banku i tylko w przypadku chęci wypłacenia środków pochodzących ze świadczeń wyłączonych spod egzekucji komorniczej.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

mik
mik
2021-12-02 10:08:41

Ktoś kto pisał ten artykuł zapomniał o kwocie wolnej od zajęcia czyli około 2100 zł miesięcznie.

Podobne artykuły

Alior Bank ze specjalną ofertą dla projektów OZE

Alior Bank poinformował w komunikacie prasowym o wdrożeniu do swojej oferty finansowanie aukcyjnych projektów odnawialnych źródeł energii (OZE). Bank bardzo prężnie rozwija ofertę dotyczącą finansowania projektów, które są przyjazne środowisku, a teraz wprowadził kolejne rozwiązanie wspierające przedsiębiorców w realizowaniu inwestycji związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Podczas egzekucji komorniczej komornik sądowy może zabrać wynagrodzenie dłużnika. Przy zajęciu wynagrodzenia obowiązują jednak sztywne zasady egzekucji komorniczej, dzięki czemu istnieje kwota wolna od zajęcia oraz maksymalny procent zajęcia komorniczego. Sprawdź, ile komornik sądowy może zabrać z Twojego wynagrodzenia.

author
Kornel Siwiec
30 grudnia 2022
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Ile dajemy księdzu w czasie kolędy?

Rozpoczyna się właśnie sezon wizyt duszpasterskich. Polacy reagują różnie - jedni cieszą się z kolędy i z niecierpliwością wyczekują rodzinnego spotkania z księdzem, a drudzy zamykają drzwi i gaszą światła w obawie przed kosztowną wizytą. Czy księdzu należy wręczać pieniądze podczas kolędy?

author
Dominika Byczek
04 stycznia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zapomniane rachunki

W natłoku codziennych spraw łatwo zapomnieć o jednej z wielu płatności. Brak opłacenia rachunku w terminie może jednak skutkować przykrymi konsekwencjami. Expander zwraca jednak uwagę, że aby tego uniknąć wystarczy skorzystać z automatycznego przelewu, takiego jak zlecenie stałe czy polecenie zapłaty. Pozwoli to również zaoszczędzić czas i pieniądze.

author
Patryk Byczek
14 maja 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

#razemzmieniamy – akcja BNP Paribas

Bank BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym o wystartowaniu akcji „#razemzmieniamy – świat potrzebuje Ciebie i Twojej pasji”, którą instytucja organizuje wraz z portalem Patronie.pl. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Opolscy przedsiębiorcy z dofinansowaniem unijnym

W swoim najnowszym komunikacie Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że opolscy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 100 mln zł wsparcia w ramach funduszy z Unii Europejskiej. Z pożyczek udzielanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którymi zarządza BGK wsparcie uzyskało już prawie 500 lokalnych biznesów województwa opolskiego.

author
Alicja Hirsekorn
23 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj