Z informacji podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że 36 640 przedsiębiorców z całej Polski postanowiło złożyć wniosek o rozłożenie swoich zobowiązań na raty. Sytuacja wynika z faktu, że firmy nie radzą sobie ze spłatą długów wobec ZUS.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 06.09.2018
Udostępnij:

Liczba przedsiębiorstw, które decydują się na powyższy krok regularnie rośnie. Spośród wszystkich Klientów, którzy złożyli wniosek o układ ratalny, zgodę na rozłożenie zobowiązań na raty otrzymało 24 315 przedsiębiorców.

Warto zaznaczyć, że łączna wartość zobowiązań we wszystkich założonych wnioskach wyniosła 1 585 204 767 złotych i 19 groszy.
 

Rozłożenie zobowiązań na raty

Aby rozpocząć całą procedurę, należy przede wszystkim złożyć do ZUSu odpowiedni wniosek, do które muszą zostać odpowiednie dokumenty, na podstawie których oceniona zostanie sytuacja finansowa wnioskodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga:
 

  • dokumentów dotyczących pomocy publicznej,

  • oświadczenia obrazującego sytuację materialną,

  • oświadczenia obrazującego stan rodziny i majątku,

  • dokumentów przedstawiających sytuację finansową oraz możliwości płatnicze.


 

Układ ratalny pomaga

Iwona Kowalska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS na Dolnym Śląsku informowała, że rozwiązanie może być dla przedsiębiorców bardzo korzystne. Rozłożenie zobowiązań na raty nie zwalnia ze spłaty, lecz daje możliwość regularnego odciążania długu. Ponadto, za terminowe spłaty płatnik może otrzymać zaświadczenie mówiące o tym, że nie zalega ze składkami.

ZUS podaje także, że na raty mogą zostać rozłożone również zaległe stawki za pracowników. Wcześniej przepisy regulowały jedynie rozłożenie na raty zadłużenia własnego, pod warunkiem, że zaległość na rzecz pracowników została wcześniej spłacona.


 

Komentarze