Wyższa płaca minimalna to postulat związków zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje kwotę nie mniejszą niż 2383 zł. To o ponad 104 zł więcej niż deklaruje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” (NZSS).

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 21.06.2018
Udostępnij:

Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyższenia płacy minimalnej w nadchodzącym roku do kwoty 2220 zł. Podstawowa stawka godzinowa ma wynosić 14,50 zł. Związki zawodowe chcą więcej. 

To za mało

NSZZ "Solidarność" proponuje, aby podnieść minimalne wynagrodzenie za pracę w kolejnym roku, o co najmniej 8,5%. OPZZ sugeruje podwyżkę o minimum 13,5%

Minimalna stawka godzinowa wynosiłaby wtedy kolejno 14,86 zł i 15,50 zł.

Jak podaje PAP, Piotr Duda – przewodniczący NSZZ “Solidarność”, twierdzi, że propozycja rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia jest nie do przyjęcia. Podobnie uważa również ekspert OPZZ – Piotr Szumlewicz, który wyznał w rozmowie z PAP, że związki są po prostu rozczarowane.

Szumlewicz dodał także, że polscy pracownicy zarabiają bardzo mało, a płaca minimalna jest zdaniem związku, głównym instrumentem rządu na rzecz poprawy sytuacji pracowników.

Wydatki budżetu w związku z planowaną podwyżką wzrosną o 215 mln zł w skali roku. Dziś, minimalne wynagrodzenie sięga 2100 zł, a minimalna stawka na godzinę to 13,70 zł.

Przypominamy, że płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę). Poziom określa się w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Płacę minimalną ustala państwo, a samo wynagrodzenie jest niezależne od poziomu kompetencji pracownika czy innych składników wynagrodzenia

Komentarze (0)
Henryk Lewandowski, 31 lipca 2018 o 18:57

O poziomie płacy minimalnej nie można decydować ignorując realne koszty utrzymania rodziny. W Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinien pojawić się zapis: Wysokość płacy minimalnej na rok przyszły ustala się na podstawie poziomu wydatków na żywność, przewidzianych w minimum socjalnym dla czteroosobowej rodziny w roku minionym, przez ich podwojenie. Rada Dialogu Społecznego może ustanowić wyższą krotność na czas określony. I tak np. w roku 2017 typowa, czteroosobowa rodzina powinna była dysponować na zakup żywności kwotą co najmniej 1072,28 zł. netto (miesięcznie) aby odżywiać się bez szkody dla zdrowia na poziomie standardu określonego przez minimum socjalne. Zatem płaca minimalna w roku 2019, powinna być równa 2144,56 zł miesięcznie netto (1072,28 x 2 ), czyli 2983 zł. (brutto).