Spory zysk mBanku w IV kwartale

Spory zysk mBanku w IV kwartale

author
09 lutego 2018
Czwarty kwartał 2017 roku przyniósł mBankowi wzrost zysku z dwustu dziewięćdziesięciu dwóch i pół miliona złotych (w 2016 roku) do trzystu jedenastu milionów sześciuset tysięcy złotych. Raport podaje wzrost o sześć i pół procent. Wyniki okazały się lepsze od tych, które przewidywali eksperci.

Podstawowe dochody Grupy mBank plasowały się na rekordowym poziomie i były najwyższe w historii. Wyniki instytucji w końcówce ubiegłego roku według analityków były imponujące.

WYNIKI MBANKU W 2017 ROKU

Odsetki

Wyniki dotyczące odsetek w czwartym kwartale ubiegłego roku plasowały się na poziomie ośmiuset dwudziestu pięciu milionów stu dziesięciu tysięcy złotych. Porównując, rok wcześniej wynik z tytułu odsetek wyniósł siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych.
 

Prowizje i opłaty

Wyniki w tym segmencie okazały się niższe niż w roku ubiegłym i sięgnęły dwustu trzydziestu trzech milionów czterystu osiemdziesięciu tysięcy złotych, podczas gdy w 2016 roku kwota z tytułu prowizji i opłat wyniosła dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych. Widoczny spadek wyników bank argumentuje tym, że przychody z kart płatniczych oraz działalności maklerskiej był niższy niż wcześniej.

Marża odsetkowa netto

Czwarty kwartał roku ubiegłego przyniósł wzrost o jedną dziesiątą procenta i wynosił 2,6% (2,5% w trzecim kwartale).

Koszty działalności i amortyzacja

Raport podaje, że w czwartym kwartale ubiegłego roku, w zakresie kosztów działalności i amortyzacji, bank odnotował wzrost o 1,8% i wyniósł czterysta dziewięćdziesiąt cztery i pół miliona złotych.

Utrata wartości w ramach kredytów i pożyczek

Końcówka roku 2017 przyniosła mBankowi spadek z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Wynik w tym sektorze wyniósł sto czterdzieści milionów złotych, co oznacza spadek o 14,9%, czyli dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy złotych.

Zysk w 2017 roku
 

  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł miliard dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych (miliard dwieście dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych w roku 2016),

  • Jednostkowy zysk netto wyniósł miliard osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych (miliard dwieście dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych w roku 2016).

ZAŁOŻENIA INSTYTUCJI NA OBECNY ROK

Zarząd mBanku w swoim raporcie przekazuje prognozę na rok 2018. Prezes banku, Cezary Stypułkowski, poinformował, że w obecnym roku zysk netto instytucji ma być wyższy niż w roku ubiegłym, a w kolejnych dwóch-trzech latach ma powrócić do poziomu miliarda trzystu milionów złotych
 

Marża odsetkowa również ma odnotować stopniowy wzrost. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile Polacy wydają na smartfona?
Blog
author
29 lipca 2019

Ile Polacy wydają na smartfona?

Wałbrzych otrzymał 60 mln kredytu z EBI
Wpisy
author
08 września 2018

Wałbrzych otrzymał 60 mln kredytu z EBI

Chwilówki Częstochowa
Chwilówki miasta
author
11 marca 2022

Chwilówki Częstochowa