zadluzenia.com
zamknij

Tylko 12% Polaków chce pracować za granicą

O pracy za granicą marzy jedynie 12% z nas. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło sondaż, w którym zapytano Polaków o chęć podjęcia pracy poza granicami kraju. 

 

 

Chcemy pracować w kraju

 

Zgodnie z danymi podanymi przez CBOS, 86% z nas nie jest zainteresowanych pracą za granicą. Za taką możliwością jest tylko 12% respondentów. 

 

Uzyskane wyniki są podobne do tych z ostatnich dziesięciu lat. Chociaż część z nas chciałoby wyjechać “za chlebem” poza Polskę, to 10% badanych, którzy odpowiedzieli twierdząco, nic w tym celu nie zrobiło.

 

Doświadczenie w pracy za granicą

 

Badanie CBOS przeanalizowało również historię respondentów, dotyczącą ich wyjazdów zarobkowych. 20% Polaków deklaruje, iż ma doświadczenie pracy za granicą. Zwykle są to panowie. Stosunek pracujących mężczyzn poza krajem do kobiet wynosi 25% do 15%. Wiek również ma tu znaczenie - wyjazdy zarobkowe częściej deklarują młodsi badani:

 

  • 23% osób w wieku od 18 do 40 lat
  • 17% osób powyżej 40. roku życia 

 

Z informacji CBOS wynika, że większość osób szukała lepszej pracy za granicą po 2004 roku. 11% badanych deklaruje, że w ostatnich dziesięciu latach co najmniej raz wyjechało za granicę do pracy, w tym:

 

  • 54% zrobiło to raz, 
  • 15% dwa razy,
  • 9% trzy razy
  • 19% cztery lub więcej razy

 

Dlaczego wyjeżdżamy za granicę? Przede wszystkim chcemy zarabiać więcej niż w Polsce - 72% wskazań respondentów. Jeśli już decydujemy się na wyjazd, to zwykle poza krajem spędzamy kilka miesięcy.

 

Kierunki emigracji zarobkowej Polaków

 

Do najczęściej deklarowanych miejsc należą:

 

  • 36% respondentów w trakcie ostatnich dziesięciu lat pracowało w Niemczech
  • 31% badanych w trakcie ostatnich dziesięciu lat pracowało w Wielkiej Brytanii

 

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), na początku października. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY