60 mln zł - to kwota kredytu jaką Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Wałbrzychowi. Miasto ma wykorzystać środki na realizację programu inwestycyjnego na rzecz odnowy infrastruktury miejskiej i zwiększenie efektywności energetycznej.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 08.09.2018
Udostępnij:

Wałbrzych liczy 115 tys. mieszkańców i jest drugim pod względem liczby ludności miastem Dolnego Śląska. Miasto, w wyniku transformacji gospodarczej poniosło bardzo duże straty. 
 
EBI wesprze Wałbrzych kwotą 14 mln euro, czyli 60 mln zł. To część środków, które miasto dostało w ramach udzielonego limitu kredytowego do kwoty 28 mln euro – 120 mln zł. Wałbrzych jest pierwszym miastem, któremu pomoże EBI.

Celem EBI jest zagwarantowanie równego tempa rozwoju wszystkich dużych miast i regionów w Europie. W komunikacie prasowym, wiceprezes EBI, który jest odpowiedzialny za Polskę i kraje objęte polityką spójności, Vazil Hudák, wyjaśnia, że instytucja wspierama plany Wałbrzycha związane z ożywieniem najbardziej potrzebujących obszarów oraz odnową przestrzeni miejskich i infrastruktury społecznej. 

Dzięki programom rewitalizacji inne miasta pogórnicze w Europie i Polsce zyskały drugie życie, a Wałbrzych może być kolejnym takim miastem – dodaje.

Zgodnie z zapewnieniami, mieszkańcy Wałbrzycha mają odczuwać na co dzień korzyści płynące z unijnego programu inwestycyjnego. Mowa tu między innymi o lepszej infrastrukturze, nowych i zmodernizowanych lokalach socjalnych czy niższych kosztach energii związanych z użytkowaniem bardziej efektywnych energetycznie budynków. 

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja UE. Bank udziela kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. 

EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Komentarze