Ważne zmiany dla dłużników, o których informowaliśmy w czerwcu weszły w życie. 9 lipca bieżącego roku zmieniły się przepisy prawa cywilnego, które skracają podstawowy termin przedawnienia roszczenia z 10 lat do 6 lat.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 10.07.2018
Udostępnij:

Z nowelizacji cieszyć się mogą wszystkie osoby zadłużone, ponieważ prawa Konsumentów mają zostać wzmocnione. Jednak w przypadku roszczeń dotyczących działalności gospodarczych oraz świadczeń okresowych, trzyletni termin pozostaje bez zmian.

Przebieg nowelizacji

Propozycję zmian przygotowało i zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości, a w styczniu bieżącego roku zostały one zaakceptowane przez rząd. Następnie 13 kwietnia bieżącego roku przez Sejm została uchwalona nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu cywilnego. Nowela dotyczyła ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz ustawy administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Senat, bez poprawek, poparł ustawę 11 maja bieżącego roku, a kilkanaście dni póżniej, 28 maja, ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Nowe przepisy
 

Resort wskazał, że nowelizacja była potrzebne także dlatego, że niektóre firmy windykacyjne wykorzystywały nieświadomość osób zadłużonych i skupowały za niewielką kwotę przedawnione roszczenia wierząc w to, że dłużnicy nie podejmą obrony przed sądem. 
 

Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia” – wskazało MS.

Egzekucja z rachunku bankowego

Zmiany przepisów, najprawdopodobniej, dotyczyć będą także egzekucji administracyjnej i sądowej z rachunku bankowego. Przewidywane zmiany dotyczą przepisu, w związku z którym organy egzekucyjne mogą zająć rachunek bankowy osoby zadłużonej drogą elektroniczną. Przez bardzo długi czas instytucje bankowe były zobligowane do przekazania instytucjom egzekucyjnym zajętej kwoty, co oznaczało brak możliwości na jakąkolwiek obronę ze strony osoby zadłużonej.

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło bardzo ważne zmiany w ten sposób: „Zajęta kwota nie trafi na konto komornika lub np. urzędu skarbowego wcześniej niż po upływie siedmiu dni. To okres, w którym dłużnik będzie mógł wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co umożliwi mu wyjaśnienie sprawy.”. Owe zmiany nie będą obowiązywały w sytuacjach, gdy dojdzie do zajęcia konta przez komornika, aby mógł on ściągnąć z dłużnika pieniądze, które mają być przekazane osobie przez niego poszkodowanej.


 

Komentarze