Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku

Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku

autor wpisu
Robert_Banaszak
23 marca 2015
Raiffeisen Polbank od 11 marca ruszył z intensywną kampanią marketingową promującą swój absolutnie bezkonkurencyjny produkt w segmencie kont osobistych. Wymarzone Konto – bo to o nim mowa – jest jedynym rachunkiem ROR dostępnym na rynku, które jest równocześnie bezpłatne i oprocentowane. Ponadto wszyscy Ci, którzy zdecydują się na założenie Wymarzonego Konta w Raiffeisen Polbanku do 15 kwietnia w ramach promocji comperiabonus otrzymają nagrodę gwarantowaną w wysokości 55 zł. Bez żadnych wymaganych wpłat, ukrytych kosztów, gwiazdek ani haczyków.

Czym wyróżnia się Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku?

Rekordowo niskie stopy procentowe powodują, że banki generują coraz mniejsze zyski z odsetek kredytowych. Chcąc nie chcąc banki za wszelką cenę próbują zrekompensować sobie spadek dochodów poprzez zwiększenie marż kredytowych czy opłat związanych z użytkowaniem kont osobistych i rachunków oszczędnościowych. Wzrost kosztów usług bankowych w krótkim okresie co prawda wpływa pozytywnie na wyniki finansowe banków, jednak w dłuższym okresie może powodować utratę klientów, którzy w poszukiwaniu tańszych rozwiązań mogą zdecydować się na odejście do konkurencji.

Aktualną sytuację na rynku doskonale wykorzystuje Raiffeisen Polbank, który zdecydował się na bardzo odważną strategię opierającą się na pozyskaniu jak największej liczby nowych klientów dzięki stworzeniu absolutnie bezkonkurencyjnego produktu przełamującego obecny trend w sektorze bankowym.

Tym nowym produktem jest Wymarzone Konto, które oferuje pakiet unikatowych korzyści, takich jak oprocentowanie środków pieniężnych na podstawowym Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym oraz dodatkowa, bezzwrotna premia w wysokości 55 zł za otworzenie konta.

Innymi słowy – Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank prawdopodobnie jest najlepszym kontem osobistym na rynku dla nowych klientów, które oferuje największy pakiet korzyści i najatrakcyjniejsze warunki. Ponadto austriacki bank zapewnia również bezterminową gwarancję bezpłatności konta, co jest dość istotne w kontekście przyszłych losów banku. Nie jest bowiem tajemnicą, że w niedługim czasie Austriacy sprzedadzą swoje spółki w Polsce i na Słowenii, a intensywna kampania marketingowa ma z pewnością na celu zwiększenie wartości i wyceny Raiffeisen Polbanku. Dla klientów zmiana właściciela nie będzie miała jednak większego znaczenia, o czym usilnie zapewnia nas w swojej ofercie austriacki bank.

Główne cechy Wymarzonego Konta

Podstawowa cechą Wymarzonego Konta w Raiffeisen Polbanku jest jego bezpłatność.

Zarówno za otworzenie, jak i prowadzenie rachunku opłata wynosi okrągłe 0 zł. Wszystkie przelewy internetowe  lub wykonywane przy pomocy urządzeń mobilnych (zlecenia stałe, polecenia zapłaty, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne) również są bezpłatne. To samo tyczy się wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce. Ponadto wszyscy klienci Wymarzonego Konto otrzymują również gwarancję od samego banku, że w trakcie trwania umowy nie zostaną wprowadzone żadne nowe opłaty.

Załóż konto

Jedynym kosztem związanym z korzystaniem z konta osobistego w Raiffeisen Polbanku jest opłata za kartę debetową (3 zł miesięcznie w przypadku karty MasterCard Debit), której de facto można uniknąć wybierając kartę MasterCardWizzAir i generując transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę  450 zł miesięcznie (w przeciwnym wypadku opłata za kartę MasterCardWizzAir wynosi 8 zł miesięcznie).

Dodatkowo posiadanie tej karty zapewnia nam bezpłatne członkostwo w klubie WizzAir, dzięki czemu będziemy mogli skorzystać z licznych ulg i zniżek na podróże. Innym rozwiązaniem w celu uniknięcia opłat za kartę debetową może być naklejka Minikarta Debit, za którą trzeba co prawda na początku zapłacić jednorazowo 15 zł, jednak samo korzystanie z naklejki zbliżeniowej jest bezpłatne (dzienny limit transakcji wynosi 250 zł). Chcąc posiadać całkowicie bezpłatne konto osobiste w RaiffesenPolbanku można również po prostu zrezygnować z karty debetowej – bank bowiem nie wymaga od nas posiadania takiej karty (w takim przypadku nie będziemy mogli jednak wypłacać pieniędzy z bankomatów).

W kontekście karty debetowej MasterCard Debit oferowanej w ramach Wymarzonego Konta warto dodać, że jej właściciel objęty jest ubezpieczeniem turystycznym (na kwotę 50 tys. w przypadku NNW oraz 100 tys. na leczenie i opiekę medyczną) wraz z pakietem assistance, który zawiera takie usługi jak pomoc domowa, medyczna i drogowa, dzięki którym możemy bezpłatnie skorzystać m.in. z wizyty lekarskiej, interwencji specjalisty, czy holowania pojazdu. Zakres usług w pakiecie assistance jest naprawdę bardzo szeroki w porównaniu do ceny, jaką musimy zapłacić za użytkowanie karty MasterCard Debit.

Główny atutem Wymarzonego Konta, który wyróżnia ofertę Raiffeisen Polbanku na tle innych banków jest oprocentowanie podstawowego rachunku ROR. Gdy oprocentowanie większości kont osobistych dostępnych na rynku jest zerowe lub wynosi dziesiętne części procenta – Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku jest oprocentowane na dość wysoki procent. W zależności od posiadanej kwoty na rachunku aktualne oprocentowanie wynosi:

  • 0,5% dla kwot od 0 do 3000. zł,
  • 1,5% dla kwot od 3000,01 do 10 000 zł,
  • 2% dla kwot powyżej 10 tys. zł.

Warto jednak zaznaczyć, że oprocentowanie depozytów na koncie osobistych w Raiffeisen Polbanku jest ustalane wg stałego wzoru, będącego iloczynem stopy referencyjnej NBP i określonego mnożnika, którego wartość jest ustalona odgórnie dla określonych kwot. Dla sumy środków pieniężnych z przedziału 0-3 000 zł mnożnik wynosi 0,25, dla przedziału 3 000,01 zł – 10 000 zł wynosi 0,75, natomiast dla kwot powyżej 10 tys. – mnożnik równy jest 1. W związku z obniżeniem głównej stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej do poziomu 1,5%, od 1 kwietnia oprocentowanie na Wymarzonym Koncie wyniesie kolejno 0,375%, 1,125% oraz 1,5% dla kwot powyżej 10 tys.

Ustalenie oprocentowania depozytów na podstawowym Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym na podstawie wysokości aktualnej stopy referencyjnej jest bardzo rzetelnym rozwiązaniem. Dzięki temu klienci mają pewność, że oprocentowanie będzie zmieniało się zgodnie ze zmianami wysokości stóp procentowych, a nie wskutek decyzji podejmowanych przez bank. Największy wpływ na oprocentowanie depozytów w Raiffeisen Polbanku będzie miała zatem polityka monetarna prowadzona przez RPP i KNF.

Zarówno nowi, jak i starzy klienci Raiffeisen Polbanku, którzy chcą efektywnie pomnażać swoje oszczędności, mogą skorzystać również z Wymarzonego Konta Lokacyjnego, które jest powiązane i udostępniane dodatkowo w ramach zwykłego konta osobistego. Oprocentowanie na Wymarzonym Koncie Lokacyjnym jest wyliczane w analogiczny sposób jak w przypadku podstawowego rachunku ROR, jednak wysokość mnożnika dla poszczególnych kwot jest wyższa i wynosi odpowiednio:

  • 0,5 dla kwot do 3 000 zł. Aktualne oprocentowanie wynosi 1%, a od 1 kwietnia br. wyniesie 0,75%
  • 0,95 dla kwot z przedziału 3 000,01 – 10 000 zł. Aktualne oprocentowanie jest równe 1,9%, zaś od 1 kwietnia br. wyniesie 1,425%.
  • 1,2 dla kwot powyżej 10 tys. złotych. Oprocentowanie do końca marca równe jest 2,4%, a od 1 kwietnia wyniesie 1,8%.

To jednak nie koniec. Osoby, które szukają najatrakcyjniejszego oprocentowania do pomnażania swoich oszczędności dzięki krótkoterminowym lokatom bankowym z pewnością powinny zainteresować się mobilną lokatą bankową oprocentowaną na niebagatelne 4%. Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące, a maksymalny limit kwoty, którą można „wrzucić” na lokatę wynosi 10 tys. złotych. Ponadto w ramach promocji comperiabonus każdy, kto założy lokatę mobilną w Raiffeisen Polbanku otrzyma 10 zł bezzwrotnej premii!

Dodatkowe premie i inne bonusy. Ile można zarobić?

Jeżeli założymy Wymarzone Konto do 15 kwietnia 2015 roku i utrzymamy je do końca maja otrzymamy dodatkową, gwarantowaną i bezzwrotną premię w ramach promocji comperiabonus.pl w wysokości 55 zł.

Co istotne, żeby skorzystać z premii nie musimy nawet wpłacać żadnych środków. Wystarczy założyć konto, a do 29 maja kwota 55 zł zostanie przelana na nasz rachunek w Raiffeisen Polbanku. Ponadto, jeżeli zdecydujemy się na otworzenie dodatkowej, 3 miesięcznej lokaty mobilnej do 30 kwietnia br., której oprocentowanie wynosi 4% otrzymamy kolejne 10 zł premii. Minimalna wpłata na lokatę mobilną wynosi 1000 zł, maksymalna zaś 10 tys. złotych.

Załóż konto

Ile zatem łącznie można zyskać zakładając Wymarzone Konto i lokatę mobilną w Raiffeisen Polbanku? Jeżeli na koncie osobistym utrzymamy średnie saldo w wysokości 20 tys. złotych (uwzględniając oprocentowanie 2% na okres 3 miesięcy) oraz wpłacimy na lokatę mobilną 10 tys. złotych – łączna suma zysku razem z dodatkowymi premiami i odsetkami wyniesie 210,80 zł.

Biorąc jednak pod uwagę obniżkę stóp procentowych i spadek oprocentowania na koncie osobistym łączny zysk będzie nieco niższy. W ostatecznym rozrachunku gwarantowana pula premii wynosi 65 zł, zaś pozostały zysk zależy od wysokości odsetek, które z kolei zależą od kwoty  wpłaconej na lokatę mobilną oraz od średniego salda utrzymanego na koncie osobistym w okresie trwania lokaty.

Ponadto istnieje również możliwość wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Comperię, w którym zostanie rozdane 5 iPadów mini 16 GB wifi i 5 zegarków Smartwatch LG W110 G. Żeby wziąć udział w konkursie należy zalogować na stronie comperiabonus.pl, napisać autorską, kreatywną i oryginalną propozycję hasła reklamowego dla w/w promocji oraz opublikować ją na fanpage’ Comperii na facebooku. Konkurs trwa do 15 kwietnia.

Jak skorzystać z promocji Raiffeisen Polbanku i Comperibonus ?

Żeby skorzystać z benefitów oferowanych przez Comperię, należy założyć Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbanku poprzez formularz na stronie comperiabonus.pl. Następnie należy aktywować swój panel klienta promocji (klikając w link aktywacyjny przesłanym przez Comperię na nasz adres e-mail). Następnie można założyć konto osobiste w Raiffeisen Polbanku za pośrednictwem własnego panelu promocji na stronie comperiabonus.pl. Po założeniu konta warto pamiętać o tym, że do 12 maja Comperia prześle do nas e-mail na podanyprzez nas adres w trakcie zakładania panelu klienta promocji. Odebranie wiadomości i uzupełnienie danych jest konieczne do odebrania premii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

porto
porto
2015-04-13 09:41:46

50 zł to mały pikuś. Jak się dobrze ogarnie to Citi Bank daje 450 zł na wydanie na bilety lotnicze

martyna
martyna
2015-04-03 22:55:25

niczym się nie wyróżnia to konto za wyjątkiem tych 50 złotych wabika.ale teraz dużo banków wprowadza opłąty typu 2 czy 3 złote za miesiąc za samo korzystanie z karty jak to dawnej było

socjolog
socjolog
2015-04-02 23:31:12

schylać jak już patRYJoto, typowy krzykacz, wrzeszczy jaki to z niego czysty rasowo polaczek a nawet języka ojczystego nie zna, bo zamiast na zajęcia z j. polskiego chodzi na wagary na ustawki za blokiem :/

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Kraśnik
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
16 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Kraśnik

ING Bank Śląski w Turku
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
02 lipca 2019

ING Bank Śląski w Turku

Konto Private Banking w Banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
18 września 2020

Konto Private Banking w Banku Pekao

Kredyt samochodowy Kalisz
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
08 listopada 2017

Kredyt samochodowy Kalisz

Pożyczki bez BIK Hrubieszów
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Hrubieszów

Unia bierze się za złe kredyty
Wpisy
author
Aneta Jankowska
18 lipca 2017

Unia bierze się za złe kredyty

Porównaj