Czterdziestolatek, który zajmuje wysokie stanowisko w pracy i z dokładnością wykonuje swoje obowiązki. W wolnym czasie uczy się języków obcych i chętnie korzysta z nowości technologicznych. To portret typowego przedstawiciela pokolenia X. Czym charakteryzują się Iksy? Jak podaje BIK, to najbardziej zadłużona grupa społeczna w Polsce.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 22.03.2018
Udostępnij:

Kredyt? To nie nowość dla pokolenia X

Z danych zebranych przez BIG InfoMonitor i BIK wynika, że omawiane pokolenie stanowi 41% kredytobiorców (na 15,3 mln ogółu). To właśnie na ich barkach ciąży 60% wartości wszystkich spłacanych kredytów, czyli około 350 mld zł. Jak sobie radzą z finansami?

Mimo wysokiego odsetka osób w tej grupie, które mają zobowiązania finansowe, ponad 90% pokolenia X ze spłatami radzi sobie bardzo dobrze. Z drugiej strony, zadłużenie tych, którzy zwlekali ze spłatą przeterminowanego zadłużenia kredytowego oraz pozakredytowego wynosiło na koniec ubiegłego roku 37,7 mld zł.

Jeśli ktoś z pokolenia X decyduje się na kredyt, to najczęściej wybiera kredyt konsumpcyjny (5,4 mln zobowiązań tego typu). 62% stanowią wszystkie spłacane kredyty mieszkaniowe i 66% ich kwoty łącznej (404,8 mld zł). Jak informuje Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej i prezes BIG InfoMonitor, w tej grupie wiekowej średnio prawie co piąta osoba (2,23 mln) ma do spłacenia kredyt mieszkaniowy. 

Dla porównania w całej populacji kredytobiorców, osób spłacających kredyt mieszkaniowy jest 3,74 mln – dodaje wiceprezes. 

Pokolenie X – charakterstyka

– przdstawiciele tego pokolenia nazywani są również średniolatkami

– to osoby urodzone między 1965 a 1979 rokiem
– jest to pierwsza generacja, która korzystała ze zmian po upadku komunizmu
– w Polsce stanowią prawie 10,7 mln osób
– mają wysokie aspiracje edukacyjne, są ambitni
– zwykle są to dojrzali i lojalni pracownicy
– cenią sobie rozwój osobisty, niezależność, różnorodność i pracowitość
– pokolenie X zna i używa technologii na co dzień (smartfony, komputery, tablety) 
– to właśnie na nich przypada 60% wartości wszystkich spłacanych kredytów
– GUS podaje, że w tej grupie wiekowej aktywnych zawodowo jest dziś lekko ponad 85% osób, a bezrobocie nie przekracza 3,7% (dane na styczeń 2018)

Długi pokolenia X

W tej grupie wartość przeterminowanych zobowiązań wynosi blisko 56% zadłużenia stworzonego przez ogół Polaków.

Wśród Polaków w wieku 35-54 lata co dziewiąty zmaga się z nieterminowo obsługiwanym zadłużeniem. Łącznie jest to grupa licząca niemal 1,2 mln osób. Na każdą z nich przypada kwota niespłaconych należności w wysokości 31,9 tys. zł. Uwzględnia ona opóźnienia w spłacie wynoszące co najmniej 30 dni na kwotę minimum 200 zł wobec jednego wierzyciela – wyjaśnia Sławomir Grzelczak.

Źródło: BIK

W czym przoduje pokolenie X wspominając o zaległościach finansowych? 

  • najczęściej są to zaległe alimenty (w 2017 roku w grupie osób w wieku 35-54 lat ich kwota sięgnęła 8,4 mld zł)
  • omawiane pokolenie ma także problem z przeterminowanym zadłużeniem z tytułu wykonawczego (to pieniądze, których wypłatę nakazał sąd)
  • osoby w tej grupie zalegają te wobec operatorów telekomunikacyjnych, telewizyjnych i kablowych
  • zaległości generują się również z powodu podpisania umowy, z której później X się nie wywiązał 
  • pokolenie X ma też problem z opłacaniem mandatów – szczególnie za jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej

Ich łączne zadłużenie wynosiło pod koniec 2017 roku więcej niż 380 mln zł

Z analiz wynika, że to panowie pokolenia X mają więcej kłopotów ze spłacaniem swoich zobowiązań, natomiast najwyższą kwotę zaległych zobowiązań mają osoby z województwa mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. 

Źródło: BIK

Komentarze