Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Wyróżnienie zostało przyznane w trakcie VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 26.09.2018
Udostępnij:

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem wizerunkowym. Jego celem jest docenienie  instytucji i firm działających na polskim rynku, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową.

Nagroda dla ZUS

Polska Agencja Przedsiębiorczości doceniła strategię wprowadzania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które zwiększają zakres usług w obszarze elektronicznego kontaktu z klientem” – czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS.

Poprzez innowacyjność, ZUS rozumie efektywność kosztową oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług. 

Jedną z nowości-sukcesów jest wprowadzenie płacenia składek jednym przelewem na początku 2018 roku. Od tego momentu, zamiast trzech czy czterech przelewów, przedsiębiorcy wykonują tylko jeden – na indywidualny rachunek.

Z danych ZUS wynika, że do września na indywidualne rachunki wpłynęło już ponad 170 mld zł, a przy okazji wpłat przedsiębiorcy popełnili 750 razy mniej błędów niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Nagroda świadczy o tym, że działania ZUS nakierowane na innowacyjność są zauważane i doceniane. Podziękowania należą się wszystkim pracownikom, całemu zespołowi. Bez ich wysiłku ten sukces nie byłby możliwy do osiągnięcia – podkreśla Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS ds. IT, który odebrał nagrodę w imieniu Zakładu. – Warto przypomnieć, że ZUS zrezygnował z dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości ponad 5 mld zł. To sytuacja bez precedensu. Wpływ na to ma oczywiście dobra sytuacja gospodarcza kraju, ale świadczy to również o uszczelnianiu systemu wprowadzonego przez Zakład reformą e-Składka – dodaje.

Kto otrzymuje Nagrodę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości? Wyróżnienie przyznawane jest najbardziej innowacyjnym i kreatywnym uczelniom, firmom oraz instytucjom działającym nad Wisłą, których praca badawczo-rozwojowa przyczynia się do rozwoju całej gospodarki.

Komentarze