Jak wynika z raportu Idea Banku, skonsolidowany zysk netto instytucji pod koniec zeszłego roku uplasował się na poziomie 230 800 000 złotych. Oznacza to, że był o około 210 000 000 złotych niższy niż w roku poprzednim.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 12.03.2018
Udostępnij:

Wykluczając zdarzenia jednorazowe obliczając wynik netto można zauważyć, że był on bardzo podobny do wyniku z roku 2016. W zeszłym roku było to 151 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Dochody bez zdarzeń jednorazowych
 

W tym sektorze wyniki wzrosły w 2017 roku do 996 000 000 złotych, co daje skok o 9%.
 

Jednostkowy zysk netto
 

Zysk netto w ujęciu jednostkowym wyniósł na przestrzeni 2017 roku 334 030 000 złotych, natomiast rok wcześniej wynik ten zatrzymał się na poziomie 177 240 000 złotych.
 

Odsetki
 

Zamykając IV kwartał 2017 roku wynik odsetek uplasował się na poziomie 681 400 000 złotych. Oznacza to wzrost o 57 380 000 złotych względem roku 2016.
 

Aktywa
 

W tym segmencie bank również zanotował wzrost. Wynik 21 520 000 000 złotych w 2016 roku udało przekształcić się w 23 950 000 000 złotych w roku ubiegłym.

Prowizje i opłaty
 

Wynik z tego tytułu to 311 400 000 złotych w końcówce roku ubiegłego, wobec 341 890 000 złotych w roku poprzednim.
 

Sprzedaż kredytów
 

Wynik ze sprzedaży kredytów wyniósł 9 600 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 19% względem roku poprzedniego.

Z komunikatu podanego przez bank możemy dowiedzieć się także, że Tobiasz Bury, prezes Idea Banku jest bardzo zadowolony z wyników sprzedaży, które udało się osiągnąć instytucji.
 

Komentarze