W corocznym raporcie Raiffeisen Banku możemy wyczytać, że grupa pod koniec 2017 roku odnotowała 75 620 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost o 60 680 000 złotych względem roku ubiegłego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.03.2018
Udostępnij:

W swoim komunikacie instytucja podała, że pod koniec czwartego kwartału poziom zysku brutto, porównując do roku poprzedniego, wzrósł o 84,1%, czyli 77 200 000 złotych. Końcowa wartość w tym sektorze osiągnęła pułap 168 900 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Portfel kredytów
 

Bank udzielił o 4,3% kredytów mniej niż w roku ubiegłym, co dało końcowy wynik 32 400 000 000 złotych w ramach produktów przyznanych Klientom (kredyty gotówkowe oraz kredyty dla przedsiębiorstw).
 

Koszty administracyjne
 

W zeszłym roku instytucja w ramach kosztów administracyjnych odnotowała spadek o ponad 7% wobec roku poprzedniego.
 

Odsetki
 

Zamykając IV kwartał 2017 roku wynik odsetek sięgnął 1 104 530 000 złotych, co oznacza wzrost o  85 340 000 złotych odnosząc się do roku 2016, w którym odnotowano 1 019 190 000 złotych z tego tytułu.


 

Działalność operacyjna
 

Względem roku 2016 grupa odnotowała dwuprocentowy wzrost dochodów z działalności operacyjnej, co oznacza wynik w wysokości 1 750 000 000 złotych.
 

Zysk netto
 

W 2017 roku odnotowano ogromny spadek zysku netto grupy i wyniósł on 79 020 000 złotych, względem 162 820 000 złotych w roku 2016.
 

Aktywa
 

W sektorze aktyw grupa pod koniec ubiegłego roku uzyskała 48 970 000 000 złotych, co oznacza spadek o 8% względem roku poprzedniego.
 

Kredyty i depozyty
 

Wskaźnik utrzymał się na poziomie 94,4% i był wyższy o 1,2% niż w 2016 roku.
 

Podatek
 

135 500 000 złotych musiała zapłacić grupa w ramach podatku od instytucji finansowych.
 

Utrata wartości aktywów
 

Odpisy z tego tytułu wzrosły do 301 800 000 złotych.
 

Prowizje
 

Wynik z tego tytułu to 586 680 000 złotych w końcówce czwartego kwartału 2017 roku, wobec 3 587 900 000 złotych w roku poprzednim. Różnica wyniosła nieco ponad 1 200 000 złotych.


 

Komentarze