Aukcje komornicze  

author
Halszka Gronek
25 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Licytacja komornicza, zwana również aukcją, jest jednym ze sposobów odzyskania przez komornika sądowego pieniężnych zobowiązań Dłużnika. Sprawdziliśmy, czym polega licytacja i jak wziąć w niej udział.

Spis treści:

 1. Licytacja źródłem pieniędzy
 2. Gdzie znajdę informację o aukcjach?
 3. Co można kupić na aukcji?
 4. Aukcje komornicze online
 5. Podsumowanie
 6. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Licytacja źródłem pieniędzy

Licytacja komornicza jest prawnym środkiem spieniężania przedmiotów Dłużnika, które zajęte zostały w toku postępowania egzekucyjnego. Jeśli Dłużnik nie jest w stanie spłacić swych zobowiązań finansowych, komornik sądowy ma prawo podjąć decyzję o wszczęciu aukcji i sprzedaży zarówno ruchomości, jak i nieruchomości należących do Zadłużonego. Z drugiej strony aukcja komornicza jest także wyjątkową okazją dla wszystkich zainteresowanych nabyciem danych przedmiotów w atrakcyjnej cenie.

Licytacje komornicze odbywają się w sądzie rejonowym, który właściwy jest miejscu zamieszkania Dłużnika lub lokalizacji jego licytowanej nieruchomości. Na sali sądowej przebywają: prowadzący, sędzia i licytanci. Często spotkać tam można także niepowiązanych ze sprawą widzów, bowiem aukcja komornicza jest jawna i każdy może w niej uczestniczyć.

Aukcja prowadzona jest ustnie, a przewodniczy jej komornik, który wyznaczony został do przeprowadzenia danej egzekucji. Po ogłoszeniu przez niego ceny wywoławczej kolejno zgłaszają się chętni, proponując własne, większe od poprzednio zgłoszonych oferty kupna. Trzykrotne wygłoszenie ostatnio postąpionej kwoty przez komornika, a więc trzykrotne wybrzmienie zapytania: „Kto da więcej?”, kończy przetarg. Przedmiot aukcji trafia w ręce licytanta, który zaoferował ostatnią, najwyższą cenę.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki pozabankowe – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Gdzie znajdę informację o aukcjach?

Komornik sprzedaje przedmioty zajęte od Dłużnika zawsze w drodze publicznej licytacji. Oznacza to, że organ egzekucyjny ma obowiązek podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji o zaplanowanych na najbliższy czas aukcjach komorniczych.

Ogłoszenia te pojawiają się w siedzibie danego sądu rejonowego oraz na stronach internetowych kancelarii prowadzącego egzekucję komornika. Niektóre kancelarie umożliwiają odwiedzającym ich internautom aktywowanie specjalnego newslettera z powiadomieniami o zbliżających się licytacjach.

Jednak od początku 2013 roku uzyskiwanie informacji na temat planowanych licytacji stało się jeszcze łatwiejsze. Zainteresowani nie muszą już specjalnie odwiedzać witryn WWW pojedynczych kancelarii komorniczych – wystarczy, że skorzystają z ogólnopolskiego portalu www.licytacje.komornik.pl.

Jest to największa krajowa baza informacji o licytacjach komorniczych. Za jej prowadzenie odpowiada Krajowa Rada Komornicza. Licytacje.komornik.pl pozwalają na wyszukanie konkretnego rodzaju licytowanej ruchomości lub nieruchomości, oraz miejsca przeprowadzania owej aukcji.

Każde obwieszczenie o licytacji komorniczej muszą zostać zawarte informacje na temat:

 1. ceny oszacowania (ceny wywołania),
 2. wysokości rękojmi, czyli „opłaty startowej” za udział w licytacji,
 3. przedmiotu licytacji (w przypadku nieruchomości – miejsce jej położenia, przeznaczenie gospodarcze itp.),
 4. imienia i nazwiska Dłużnika,
 5. czasu i miejsca przeprowadzenia licytacji.

Co można kupić na aukcji?

Na licytacji komorniczej można nabyć wszelkiego rodzaju nieruchomości – domy, działki, grunty i mieszkania. Aukcje umożliwiają również kupno ruchomości takich jak: samochody i motocykle, sprzęty komputerowe, meble, dzieła sztuki, łodzie, maszyny przemysłowe, sprzęty RTV AGD oraz biżuterię.

Do kiedy należy zapłacić?

Pierwszą opłatą, z jaką musi się liczyć licytant, jest rękojmia. Jest to specjalna należność w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania przedmiotu licytacji. Umożliwia ona wzięcie udziału w aukcji komorniczej i pełni rolę zabezpieczenia transakcji na wypadek wycofania się Licytanta z zakupu. Oczywiście rękojmię tę komornik zalicza na poczet przyszłej zapłaty za wygraną licytację.

Gdy Licytant wygra aukcje dotyczącą ruchomości, staje się zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia opłaty za nabycie przedmiotu, jeśli jego cena nie przewyższała 500 złotych.

Gdy jednak cena ta przewyższa kwotę 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do natychmiastowego opłacenia 20% ceny przedmiotu (nie mniej jednak niż 500 złotych). Pozostałe pieniądze musi on uregulować w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Aukcje komornicze online

Kilka lat temu uruchomiono portal e-licytacje, za pomocą którego można uczestniczyć w aukcjach komorniczych przez Internet.

Planowany serwis własności Krajowej Rady Komorniczej jest postocznie nazywany “komorniczym Allegro”. Serwis ma działać podobnie do tego, jak obecnie funkcjonują inne portale aukcyjne –  przedmioty zajęte w trakcie egzekucji komorniczej zostaną posegregowane według kategorii, więc odnalezienie interesujących nas pozycji będzie łatwe i nieskomplikowane.

Konto każdego użytkownika, który będzie chciał licytować przedmioty, wymagać będzie podania numeru PESEL,  serii i numeru dowodu oraz danych teleadresowych. Osoby biorące udział w aukcji w dalszym ciągu będą musiały uiszczać rękojmię w wysokości 1/10 wartości kwoty oszacowania. Przeniesienie licytacji komorniczych z sal sądowych na platformę internetową ułatwi dostęp do konkretnych aukcji osobom z całej Polski, a nie tylko okolic danego sądu rejonowego.

Krajowa Rada Komornicza przewiduje także, że dzięki e-licytacjom zwiększy się udział przychodów z tytułu licytacji ruchomości – obecnie wynosi on zaledwie 0,7% wszystkich przychodów uzyskiwanych z egzekucji komorniczych.

Podsumowanie

W naszym kraju istnieje możliwość spieniężania przedmiotów dłużników. Procedura rozpoczyna się od zajęcia majątku dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli dłużnik nie może spłacić swoich zobowiązań finansowych, komornik sądowy ma prawo zorganizować publiczną licytację, na której można nabyć te przedmioty. Licytacje odbywają się w sądzie rejonowym, z udziałem prowadzącego, sędziego i licytantów, a także zainteresowanych obserwatorów, ponieważ aukcje są jawne i dostępne dla każdego.

Proces aukcji jest prowadzony ustnie, gdzie komornik ogłasza cenę wywoławczą, a licytanci zwiększają ją swoimi ofertami. Licytacja kończy się, gdy żadna kolejna oferta nie jest zgłoszona. Wygrywający licytant zobowiązany jest do zapłaty rękojmi, która stanowi zabezpieczenie transakcji. Jeśli cena przedmiotu nie przekracza 500 złotych, licytant musi uiścić całą kwotę natychmiast. W przypadku wyższych cen, płaci 20% wartości przedmiotu od razu, a resztę w następnym dniu.

Ważnym źródłem informacji o planowanych licytacjach są ogłoszenia publikowane w siedzibie sądu rejonowego oraz na stronach internetowych kancelarii komorniczych. Istnieje również ogólnopolski portal licytacji, ułatwiający dostęp do szczegółowych informacji o licytacjach komorniczych, co umożliwia interesantom śledzenie zbliżających się aukcji w dogodny sposób.

W ostatnich latach, w ramach nowoczesnych rozwiązań, uruchomiono platformę e-licytacje, pozwalającą uczestniczyć w licytacjach przez internet. Ten krok w stronę cyfryzacji sprawia, że licytacje komornicze są teraz bardziej dostępne dla ludzi z całej Polski, eliminując ograniczenia związane z lokalizacją sądu rejonowego. Dzięki tej platformie, licytant musi również wpłacić rękojmię, co zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

Warto zauważyć, że te zmiany w systemie licytacji komorniczych mają na celu zwiększenie udziału przychodów z egzekucji komorniczych, co może przynieść korzyści zarówno dla organów egzekucyjnych, jak i dla społeczeństwa jako całości. Ostatecznie, proces licytacji komorniczej jest ważnym elementem polskiego systemu prawno-finansowego, zapewniającym transparentność i uczciwość w spieniężaniu majątku dłużników w celu spłaty zobowiązań finansowych.

Pytania i odpowiedzi

Licytacja komornicza jest prawno-finansowym procesem spieniężania przedmiotów dłużników, które są zajęte w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Licytacje komornicze odbywają się w sądzie rejonowym, zwykle w miejscu zamieszkania dłużnika lub lokalizacji jego nieruchomości.

Licytację komorniczą mogą obserwować i w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani, ponieważ aukcje są jawne i publiczne.

Proces aukcji komorniczej jest prowadzony ustnie, gdzie komornik ogłasza cenę wywoławczą, a licytanci składają oferty, zwiększając cenę. Aukcja kończy się, gdy nie zgłaszane są już kolejne oferty.

Uczestnik musi wpłacić rękojmię, która stanowi zabezpieczenie transakcji. Jeśli cena przedmiotu wynosi mniej niż 500 złotych, licytant musi uiścić całą kwotę od razu. W przypadku wyższych cen, płaci 20% wartości od razu, a resztę w dniu następnym.

Informacje o planowanych licytacjach są ogłaszane w siedzibie sądu rejonowego i na stronach internetowych kancelarii komorniczych. Istnieje również ogólnopolski portal licytacji, ułatwiający dostęp do szczegółowych informacji o aukcjach.

W ostatnich latach uruchomiono platformę e-licytacje, umożliwiającą udział w licytacjach online. To rozwiązanie eliminuje ograniczenia związane z lokalizacją sądu rejonowego, czyniąc licytacje bardziej dostępnymi dla ludzi z całej Polski.

Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału przychodów z egzekucji komorniczych, co może przynieść korzyści zarówno dla organów egzekucyjnych, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Na licytacji komorniczej można nabyć różnorodne przedmioty, włączając w to nieruchomości, pojazdy, sprzęt komputerowy, meble, dzieła sztuki, maszyny przemysłowe i biżuterię.

Licytacja komornicza zapewnia transparentność, uczciwość oraz możliwość spieniężenia majątku dłużników w celu spłaty zobowiązań finansowych. Dzięki jawności procesu, każdy zainteresowany może śledzić aukcje i uczestniczyć w nich, co przyczynia się do uczciwego rozstrzygania sytuacji dłużników.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Piot Lach
Piot Lach
2019-03-28 06:06:00

Szanowna Pani Halszka, Artykuł w miarę rzetelny (srebrny medal), natomiast co to za historię z nakazem zapłaty 20% kwoty, po wygranej aukcji oraz zapłatą całej kwoty do godz 12. dnia następnego? Do zapłaty całkowitej kwoty mamy dwa tygodnie, a po dodatkowej prośbie okres ten możemy wydłużyć do czterech tygodni. Z wyrazami szacunku,

  Halszka Gronek
  Halszka Gronek
  2019-03-28 07:57:00

  Szanowny Czytelniku, śpieszę z odpowiedzią. Według artykułu 871. Kodeksu postępowania cywilnego: "Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego". Jednakowoż treść powyższej przytoczonego artykułu zmieniła swój kształt na przełomie ostatniego roku (na mocy Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku). Obecnie brzmi ona następująco: "Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. [...]". Nasz artykuł został opublikowany w maju 2018 roku, dlatego podane w nim informacje nie odpowiadają najnowszej podstawie prawnej. W najbliższym czasie dokonamy aktualizacji. Niemniej jednak obowiązek natychmiastowego uiszczenia 20% ceny (gdy wartość zakupu przekracza 500 złotych) wciąż pozostaje aktualny. Ustawodawca zmienił jedynie godzinę ostatecznego przyjęcia zapłaty. Warto w tym miejscu nadmienić, iż przytoczona podstawa prawna dotyczy licytacji z ruchomości. Na nich także skupiliśmy się w naszym artykule prasowym - zwłaszcza w sekcji "DO KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ". Zasady przeprowadzania komorniczych licytacji nieruchomości podlegają zupełnie innym przypisom prawnym. Ta kwestia jest jednak na tyle obszerna, że z całą pewnością zasługuje na osobny artykuł. Z wyrazami szacunku Zespół zadłużenia.com

Podobne artykuły

Popyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu – BIK Indeks

Według najnowszego badania „BIK Indeks – Popyt na Kredyty Mieszkaniowe” w lipcu bieżącego roku polscy konsumenci zawnioskowali o kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę aż o 19,9% wyższą od łącznej sumy finansowań z lipca ubiegłego roku. Średnia wysokość kredytu na cel mieszkaniowy wyniosła aż 277,75 tysięcy złotych.

author
Dominika Byczek
10 października 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Wkrótce bez wiz do USA?

Dyskursem publicznym ostatnich dni zawładnęła jedna informacja - zniesienie wiz do USA dla Polek i Polaków. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć w tej sprawie. 

author
Halszka Gronek
09 października 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy

Polacy coraz częściej pożyczają. Tylko w zeszłym roku Banki i SKOKi udzieliły ponad 7 milionów kredytów konsumpcyjnych. Jak wybrać ten najlepszy ?

author
Dominika Byczek
16 marca 2016
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Credit.pl – opinie

„Pieniądze blisko” – to motto firmy pożyczkowej Credit.pl. Klientów ucieszy darmowa pierwsza pożyczka do 1200 zł.

author
Patryk Byczek
23 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Kaliszu

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Oddziały banku zlokalizowane są w Kaliszu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek.

author
Patryk Byczek
16 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kurierowi Poczty Polskiej zapłacisz kartą

Nie nosisz przy sobie gotówki, a chcesz zapłacić za paczkę? Od niedawna we wszystkich placówkach Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki za pobraniem możesz już zapłacić kartą lub BLIK-iem. Co więcej, w trakcie miesiąca kurierzy poczty mają zostać wyposażeni w terminale płatnicze. 

author
Aneta Jankowska
07 października 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj