Licytacja komornicza, zwana również aukcją, jest jednym ze sposobów odzyskania przez komornika sądowego pieniężnych zobowiązań Dłużnika. Sprawdziliśmy, czym polega licytacja i jak wziąć w niej udział.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 24.05.2018
Udostępnij:

Spis treści

1. Aukcja komornicza – co to jest?
2. Gdzie znajdę informacje o aukcjach? 
3. Co można kupić na aukcji?
4. Do kiedy należy zapłacić?
5. Aukcje komornicze online.

Licytacja komornicza jest prawnym środkiem spieniężania przedmiotów Dłużnika, które zajęte zostały w toku postępowania egzekucyjnego.

Jeśli Dłużnik nie jest w stanie spłacić swych zobowiązań finansowych, komornik sądowy ma prawo podjąć decyzję o wszczęciu aukcji i sprzedaży zarówno ruchomości, jak i nieruchomości należących do Zadłużonego.

Z drugiej strony aukcja komornicza jest także wyjątkową okazją dla wszystkich zainteresowanych nabyciem danych przedmiotów w atrakcyjnej cenie.

Licytacje komornicze odbywają się w sądzie rejonowym, który właściwy jest miejscu zamieszkania Dłużnika lub lokalizacji jego licytowanej nieruchomości. Na sali sądowej przebywają: prowadzący, sędzia i licytanci. Często spotkać tam można także niepowiązanych ze sprawą widzów, bowiem aukcja komornicza jest jawna i każdy może w niej uczestniczyć.

Aukcja prowadzona jest ustnie, a przewodniczy jej komornik, który wyznaczony został do przeprowadzenia danej egzekucji. Po ogłoszeniu przez niego ceny wywoławczej kolejno zgłaszają się chętni, proponując własne, większe od poprzednio zgłoszonych oferty kupna.

Trzykrotne wygłoszenie ostatnio postąpionej kwoty przez komornika, a więc trzykrotne wybrzmienie zapytania: „Kto da więcej?”, kończy przetarg. Przedmiot aukcji trafia w ręce licytanta, który zaoferował ostatnią, najwyższą cenę.

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE O AUKCJACH?

Komornik sprzedaje przedmioty zajęte od Dłużnika zawsze w drodze publicznej licytacji. Oznacza to, że organ egzekucyjny ma obowiązek podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji o zaplanowanych na najbliższy czas aukcjach komorniczych.

Ogłoszenia te pojawiają się w siedzibie danego sądu rejonowego oraz na stronach internetowych kancelarii prowadzącego egzekucję komornika. Niektóre kancelarie umożliwiają odwiedzającym ich internautom aktywowanie specjalnego newslettera z powiadomieniami o zbliżających się licytacjach.

Jednak od początku 2013 roku uzyskiwanie informacji na temat planowanych licytacji stało się jeszcze łatwiejsze. Zainteresowani nie muszą już specjalnie odwiedzać witryn WWW pojedynczych kancelarii komorniczych – wystarczy, że skorzystają z ogólnopolskiego portalu www.licytacje.komornik.pl.

Jest to największa krajowa baza informacji o licytacjach komorniczych. Za jej prowadzenie odpowiada Krajowa Rada Komornicza. Licytacje.komornik.pl pozwalają na wyszukanie konkretnego rodzaju licytowanej ruchomości lub nieruchomości, oraz miejsca przeprowadzania owej aukcji.

Każde obwieszczenie o licytacji komorniczej muszą zostać zawarte informacje na temat:

 1. ceny oszacowania (ceny wywołania);
 2. wysokości rękojmi, czyli „opłaty startowej” za udział w licytacji;
 3. przedmiotu licytacji (w przypadku nieruchomości – miejsce jej położenia, przeznaczenie gospodarcze itp.);
 4. imienia i nazwiska Dłużnika;
 5. czasu i miejsca przeprowadzenia licytacji.

CO MOŻNA KUPIĆ NA AUKCJI?

Na licytacji komorniczej można nabyć wszelkiego rodzaju nieruchomości – domy, działki, grunty i mieszkania.

Aukcje umożliwiają również kupno ruchomości takich jak: samochody i motocykle, sprzęty komputerowe, meble, dzieła sztuki, łodzie, maszyny przemysłowe, sprzęty RTV AGD oraz biżuterię.

DO KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ?

Pierwszą opłatą, z jaką musi się liczyć licytant, jest rękojmia. Jest to specjalna należność w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania przedmiotu licytacji. Umożliwia ona wzięcie udziału w aukcji komorniczej i pełni rolę zabezpieczenia transakcji na wypadek wycofania się Licytanta z zakupu. Oczywiście rękojmię tę komornik zalicza na poczet przyszłej zapłaty za wygraną licytację.

Gdy Licytant wygra aukcje dotyczącą ruchomości, staje się zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia opłaty za nabycie przedmiotu, jeśli jego cena nie przewyższała 500 złotych.

Gdy jednak cena ta przewyższa kwotę 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do natychmiastowego opłacenia 20% ceny przedmiotu (nie mniej jednak niż 500 złotych). Pozostałe pieniądze musi on uregulować w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

AUKCJE KOMORNICZE ONLINE

Do września bieżącego roku ma zostać uruchomiony specjalny serwis aukcyjny pod nazwą e-licytacje, za pomocą którego będzie można uczestniczyć w aukcjach komorniczych przez internet.

Planowany serwis własności Krajowej Rady Komorniczej jest postocznie nazywany “komorniczym Allegro”.

Serwis ma działać podobnie do tego, jak obecnie funkcjonują inne portale aukcyjne –  przedmioty zajęte w trakcie egzekucji komorniczej zostaną posegregowane według kategorii, więc odnalezienie interesujących nas pozycji będzie łatwe i nieskomplikowane.

Konto każdego użytkownika, który będzie chciał licytować przedmioty, wymagać będzie podania numeru PESEL,  serii i numeru dowodu oraz danych teleadresowych. Osoby biorące udział w aukcji w dalszym ciągu będą musiały uiszczać rękojmię w wysokości 1/10 wartości kwoty oszacowania.

Przeniesienie licytacji komorniczych z sal sądowych na platformę internetową ułatwi dostęp do konkretnych aukcji osobom z całej Polski, a nie tylko okolic danego sądu rejonowego.

Krajowa Rada Komornicza przewiduje także, że dzięki e-licytacjom zwiększy się udział przychodów z tytułu licytacji ruchomości – obecnie wynosi on zaledwie 0,7% wszystkich przychodów uzyskiwanych z egzekucji komorniczych.

Komentarze (2)

Szanowna Pani Halszka,

Artykuł w miarę rzetelny (srebrny medal), natomiast co to za historię z nakazem zapłaty 20% kwoty, po wygranej aukcji oraz zapłatą całej kwoty do godz 12. dnia następnego?
Do zapłaty całkowitej kwoty mamy dwa tygodnie, a po dodatkowej prośbie okres ten możemy wydłużyć do czterech tygodni.

Z wyrazami szacunku,

  Halszka Gronek, 28 marca 2019 o 07:57

  Szanowny Czytelniku,

  śpieszę z odpowiedzią. Według artykułu 871. Kodeksu postępowania cywilnego:
  “Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego”.
  Jednakowoż treść powyższej przytoczonego artykułu zmieniła swój kształt na przełomie ostatniego roku (na mocy Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 roku). Obecnie brzmi ona następująco:
  “Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. […]”.
  Nasz artykuł został opublikowany w maju 2018 roku, dlatego podane w nim informacje nie odpowiadają najnowszej podstawie prawnej. W najbliższym czasie dokonamy aktualizacji. Niemniej jednak obowiązek natychmiastowego uiszczenia 20% ceny (gdy wartość zakupu przekracza 500 złotych) wciąż pozostaje aktualny. Ustawodawca zmienił jedynie godzinę ostatecznego przyjęcia zapłaty.
  Warto w tym miejscu nadmienić, iż przytoczona podstawa prawna dotyczy licytacji z ruchomości. Na nich także skupiliśmy się w naszym artykule prasowym – zwłaszcza w sekcji “DO KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ”. Zasady przeprowadzania komorniczych licytacji nieruchomości podlegają zupełnie innym przypisom prawnym. Ta kwestia jest jednak na tyle obszerna, że z całą pewnością zasługuje na osobny artykuł.

  Z wyrazami szacunku
  Zespół zadłużenia.com