Bank Millennium dopłaca do odsetek od kredytów obrotowych

Bank Millennium dopłaca do odsetek od kredytów obrotowych

author
Dominika Sobieraj
08 września 2020

Bank Millennium poinformował o zawarciu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do odsetek kredytowych. Z przygotowanego przez Millennium i BGK rozwiązania skorzystają firmy, które są obsługiwane w segmencie przedsiębiorstw, które przez pandemię koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji.

Rozwiązanie skierowane do przedsiębiorstw

Z nowo wprowadzonego rozwiązania Banku Millennium mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa. Należy wiedzieć, że wysokość dopłat do odsetek kredytowych jest uzależniona od wielkości Klienta:

– dla Klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 2 pp,
– dla wszystkich innych przedsiębiorstw wynosi 1 pp.

Wysokość dopłat naliczana jest maksymalnie przez 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Podejmujemy wiele działań wspierających przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji. Program dopłat do odsetek jest kolejnym udostępnianym przez Bank Millennium, po gwarancjach płynnościowych i gwarancjach de minimis, w ramach którego przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii otrzymują realne wsparcie, tym razem w postaci dopłat do odsetek.

– mówił cytowany w komunikacie Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

Trzeba również wiedzieć, że z programu Banku Millennium mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy do końca bieżącego roku podpiszą z instytucją umowę kredytową lub aneks do istniejącej już umowy kredytowej, który uwzględnia postanowienia wynikające z uregulowań ustawowych. Chodzi o:

Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Dopłat udziela się przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Fundusz ten prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego i stanowi on pomoc publiczną, której udziela się w ramach limitu do 800 000 euro dla każdego przedsiębiorcy.


Bank Millennium

Bank Millennium jest bankiem komercyjnym z siedzibą w Warszawie. Instytucja świadczy usługi finansowe od około 30 lat. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Bank Millennium jest pierwszym bankiem w Polsce, który wydał kartę płatniczą. Aktualnie bank zatrudnia 5605 pracowników, posiada 345 oddziałów i świadczy usługi blisko 1 838 000 Klientów. Prawie 1 300 000 z nich operuje swoją bankowością przez Internet, a około 888 000 korzysta z bankowości mobilnej. Prezesem zarządu instytucji jest Joao Bras Jorge.


źródło: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe?p_p_id=newsportlet_WAR_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_newsportlet_WAR_newsportlet_articleName=dop%25C5%2582aty-do-odsetek-od-kredyt%25C3%25B3w-obrotowych.-bank-millennium-wspiera-przedsi%25C4%2599biorc%25C3%25B3w-dotkni%25C4%2599tych-skutkami-pandemii-07.09.2020&news_articleId=29026694

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Santander Bank Polska z nagrodami w konkursie „Instytucja Roku”
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
14 kwietnia 2020

Santander Bank Polska z nagrodami w konkursie „Instytucja Roku”

Bank Pekao w Prószkowie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
09 lipca 2019

Bank Pekao w Prószkowie

Aplikacja mobilna Banku Millennium dostępna w Huawei AppGallery
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 grudnia 2020

Aplikacja mobilna Banku Millennium dostępna w Huawei AppGallery

Za cebulę płacimy najwięcej od 14 lat
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
13 listopada 2018

Za cebulę płacimy najwięcej od 14 lat

BNP Paribas oddziały w Wolsztynie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
18 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Wolsztynie

Ranking chwilówek – lipiec 2019
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
01 lipca 2019

Ranking chwilówek – lipiec 2019