Bank hipoteczny to szczególny rodzaj banku - wyróżnia się tym, że udziela kredytów zabezpieczonych hipoteką (nieruchomością). Kredyt w banku hipotecznym jest o wiele stabilniejszy, niż ten, który oferują banki uniwersalne. Banków tego typu nie jest jednak w Polsce zbyt wiele - obecnie na rynku działają jedynie 4 banki hipoteczne. Sprawdź, które banki specjalizują się w kredytach hipotecznych i czym różnią się one od zwykłych banków. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 05.05.2018
Udostępnij:

Bank hipoteczne mogą udzielać kredytów na długi okres i na stałą stopę oprocentowania – jest to możliwe dzięki zupełnie innej formie finansowania, niż w przypadku banków uniwersalnych. Kredyty hipoteczne finansowane są z emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych, a nie z depozytów bankowych. 

Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszelkie zasady dotyczące obrotu listami zastawnymi regulowane są przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Tego typu papiery wartościowe mają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, wobec czego związane z nimi ryzyko inwestycyjne jest bardzo niskie

Kredyty udzielane przez banki uniwersalne są finansowane z depozytów bankowych, które nie należą do stabilnych i długoterminowych źródeł finansowania. Większość tego typu kredytów charakteryzuje się zmienną stopą procentową i niskim poziomem bezpieczeństwa. 

Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje w naszym kraju Komisja Nadzoru Finansowego. Bank hipoteczny musi:
– być utworzony jako spółka akcyjna,
– posiadać w nazwie człon "bank hipoteczny". 
 

BANKI HIPOTECZNE W POLSCE

Banki hipoteczne w Polsce są póki co tworzone przez banki uniwersalne, które pozyskują dla nich klientów. Jeżeli Klient takiego banku ma potencjał, by stać się kredytobiorcą w banku hipotecznym przynależnym do danego banku uniwersalnego, z pewnością doradcy zaproponują mu skorzystanie z takiej opcji finansowej. Obecnie w Polsce istnieją 3 banki hipoteczne, ale coraz więcej banków uniwersalnych jest w trakcie składania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na utworzenie tego typu instytucji.  
 PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

Bank ten wyspecjalizowany jest w kredytach hipotecznych udzielanych klientom indywidualnym. Bank współpracuje z PKO Bankiem Polskim, dzięki czemu może oferować produkty finansowe w największej w Polsce liczbie oddziałów, agentów i pośredników. Misja PKO Banku Hipotecznego polega na zapewnieniu:
– klientom – kredytów służących finansowaniu nieruchomości,
– inwestorom – listów zastawnych charakteryzujących się długim terminem i wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Strategia rozwoju banku zakłada, że w ciągu trzech lat na rynku polskim stanie się on liderem w kategorii emitowania listów zastawnych i udzielania kredytów hipotecznych.

Adres:
ul. Jerzego Waszyngtona 17

81- 342 Gdynia

Infolinia
800 302 302
 


Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

Jest to bank specjalistyczny, który umożliwia finansowanie rynku nieruchomości. Posiada prawo emisji listów zastawnych, które są papierem wartościowym posiadającym bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale bank udziela kredytów hipotecznych w placówkach na terenie całej Polski. Kredyty hipoteczne w tym banku otrzymać mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także firmy. 
 

Adres:
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Infolinia
0 22 852 19 37 


mBank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym w kraju. Misją banku jest zapewnienie Klientom nowoczesnych i atrakcyjnych sposobów finansowania nieruchomości. mBank hipoteczny:
– finansuje inwestycje komercyjne, takie jak biura, centra handlowe, hotele, osiedla mieszkaniowe, osiedla domów, czy powierzchnie magzynowe i logistyczne,
– kredytuje projekty sektora publicznego, takie jak inwestycje komunalne oraz nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego,
– udziela kredytów osobom fizycznym (w tej dziedzinie współpracuje z mBankiem). 
 

Adres:
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Infolinia
+48 22 579 75 00
+48 22 579 75 01
 


Pozostałe banki

Zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego uzyskał w styczniu 2018 roku ING Bank Śląski, który już niebawem ma szansę zostać ING Bankiem Hipotecznym S.A., czyli pełnoprawną instytucją udzielającą kredytów hipotecznych. 

Złożenie wniosku do KNF o wyrażenie zgody na utworzenie banku hipotecznego planują także:
Bank Millennium,

Bank Zachodni WBK,
Alior Bank


 

Komentarze