Banki hipoteczne w Polsce

Banki hipoteczne w Polsce

author
Dominika Sobieraj
23 marca 2022

Bank hipoteczny to szczególny rodzaj banku – wyróżnia się bowiem tym, że udziela kredytów zabezpieczonych hipoteką. Kredyt w banku hipotecznym jest o wiele stabilniejszy, niż ten, który oferują banki uniwersalne. Banków tego typu nie jest jednak w Polsce zbyt wiele – obecnie na rynku działa jedynie 6 banków hipotecznych. Sprawdź, które banki specjalizują się w kredytach hipotecznych i czym różnią się one od zwykłych banków.

Co to jest bank hipoteczny?

Bank hipoteczny to specjalny rodzaj banku, którego głównym zadaniem jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką, a także emitowanie publicznych lub hipotecznych listów zastawnych. To jedyny typ banków w Polsce, który ma prawo emitować papiery wartościowe osób zadłużonych.

Spis treści:

 1. Czym bank hipoteczny różni się od zwykłego?
 2. Banki hipoteczne w Polsce
 3. Banki hipoteczne – podstawa prawna
 4. Kredyty udzielane przez banki hipoteczne
 5. Funkcje banków hipotecznych w Polsce
 6. Czy warto brać kredyt w banku hipotecznym?
 7. Zdolność kredytowa w banku hipotecznym
Zwiń spis treści

Czym bank hipoteczny różni się od zwykłego?

Obecnie w Polsce dostępnych jest wyłącznie 6 banków hipotecznych. Czym różnią się one od tradycyjnych banków? Przede wszystkim ofertą. Banki hipoteczne, jak sama nazwa wskazuje, zajmują się udzielaniem kredytów hipotecznych i emisją papierów wartościowych. Natomiast w przypadku banków tradycyjnych lista oferowanych usług jest nieco szersza. W pozostałych bankach skorzystać można bowiem również z pożyczek i kredytów gotówkowych, kart kredytowych, prowadzenia konta, lokat czy kont oszczędnościowych.

Odmienne są również same warunki udzielania kredytów. W przypadku banków hipotecznych Klient spłaca swój kredyt w ratach o stałej wysokości. W banku tradycyjnym kredyty hipoteczne udzielane mogą być na podstawie zmiennej stopy oprocentowania, która powoduje możliwość obniżenia lub wzrostu miesięcznej raty podczas całego okresu kredytowania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że banki hipoteczne stosują dużo bardziej rygorystyczne wymogi wobec Klientów. W tradycyjnym banku natomiast na kredyt hipoteczny liczyć mogą już nawet osoby, których wkład własny wynosi 10% wartości nieruchomości.

W przypadku obu banków inne jest również źródło finansowania udzielanych kredytów hipotecznych. W bankach hipotecznych pożyczane środki pochodzą z emisji listów zastawnych, czyli z obligacji, które zabezpieczone są hipoteką. Natomiast w banku tradycyjnym udzielane środki pochodzą z depozytów innych Klientów banku.

Banki hipoteczne w Polsce

W Polsce dostępnych jest wiele banków komercyjnych. Nie wszystkie jednak zaliczane są typowo do “polskich banków”, czyli tych z przeważającym kapitałem polskim. Jeśli jesteśmy zainteresowani szczegółami funkcjonowania banków na terenie kraju, warto sprawdzić, do kogo należą banki w Polsce.

Banki hipoteczne w Polsce to także te z przeważającym kapitałem polskim oraz te, gdzie dominuje kapitał zagraniczny. Niezależnie od posiadanych aktywów specjalizują się głównie w udzielaniu finansowania rynku nieruchomości komercyjnych oraz kredytów dla firm.  Aktualnie funkcjonuje 6 takich banków, są to:

– PKO Bank Hipoteczny S.A.

– ING Bank Hipoteczny S.A.

– Millennium Bank Hipoteczny S.A.

– Bank BPH S.A.

– Pekao Bank Hipoteczny S.A.

– mBank Hipoteczny S.A.

Banki hipoteczne – podstawa prawna

Działalność banków hipotecznych w Polsce regulowana jest prawnie. Szczegóły dotyczące funkcjonowania banków znajdują się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych w dziale III.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9. 1. Bank hipoteczny jest tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej.
2. Statut banku hipotecznego określa jego nazwę, która zawiera dodatkowo
wyrazy „bank hipoteczny”.
Art. 10. Do zasad tworzenia, organizacji i działania banków hipotecznych
nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Prawa
bankowego oraz przepisy o Narodowym Banku Polskim.
Art. 11. Komisja Nadzoru Finansowego może określić, w drodze uchwały,
szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia banków hipotecznych w kapitał
założycielski.

Kredyty udzielane przez banki hipoteczne

Tak jak wspominaliśmy, banki hipoteczne specjalizują się w udzielaniu kredytów hipotecznych, a zatem tych, zabezpieczonych hipoteką (nieruchomością). Udzielane są na długi okres ze stałą stopą oprocentowania. Takie warunki spłaty możliwe są dzięki temu, że banki hipoteczne, w odróżnieniu od komercyjnych, udzielają kredytów, których źródłem finansowania są emisji hipotecznych albo list zastawnych.

Tradycyjne banki również udzielają kredytów hipotecznych, te jednak finansowane są z depozytów bankowych, czyli środków innych Klientów. Z tego względu proponowana jest przeważnie zmienna stopa oprocentowania – zmienna jest bowiem sytuacja na rynku finansowym.

Funkcje banków hipotecznych w Polsce

W Polsce głównym zdaniem banków hipotecznych jest udzielanie finansowania przedsiębiorstwom i podmiotom państwowym. Zdarza się również, że banki hipoteczne biorą udział w udzielaniu pomocy na poziomie państwowym lub europejskim poprzez udzielanie kredytów z zabezpieczeniem.

Środki na udzielanie tego typu pomocy finansowych wykorzystywane są z emitowania hipotecznych list zastawnych. Najczęściej w gronie Klientów znajdują się więc duże przedsiębiorstwa, gminy czy firmy deweloperskie.

Wynika z tego, że główne funkcje banków hipotecznych w Polsce można przedstawić następująco:

– Udzielają kredytów zabezpieczonych przez hipotekę,

– Emitują listy zastawne,

– Nabywają wierzytelności innych banków z kredytów zabezpieczonych lub niezabezpieczonych hipoteką,

– Udzielają kredytów z gwarancją czy poręczeniem instytucji państwowych lub europejskich.

Czy warto brać kredyt w banku hipotecznym?

Nie tak łatwo wskazać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. W kwestiach brania kredytu spore znaczenie mają zawsze indywidualne oczekiwania i możliwości każdego z Klientów. Zakup nieruchomości to jednak spory wydatek, który trudno opłacić z gotówki. Dla większości koniecznością jest więc wzięcie kredytu hipotecznego. Osoby zainteresowane stają wówczas przed pytanie, czy lepszy będzie kredyt hipoteczny w banku tradycyjnym, czy może w hipotecznym?

Finansowanie z banków hipotecznych ma wiele zalet, które powodują, że odpowiedź na pytanie, czy warto, staje się twierdząca. Sporym plusem jest szczególnie stała stopa oprocentowania, która powoduje, że nasza rata nie wzrośnie nagle podczas całego okresu kredytowania. Dzięki temu możemy zawsze z wyprzedzeniem planować swój budżet. Jednak w banku hipotecznym spotkamy się z dużo bardziej rygorystycznymi wymaganiami i skomplikowaną procedurą kredytową. Nie oznacza to wcale, że nie warto zainteresować się właśnie taką ofertą.

Bank hipoteczny a zwykły – czym się różni?

Opisywaliśmy już powyżej różnice pomiędzy bankiem tradycyjnym, a bankiem hipotecznym. W skrócie różnice przedstawić można następująco:

Oferta

Banki hipoteczne udzielają wyłącznie kredytów hipotecznych i emisją list zastawnych. Z kolei oferta banków tradycyjnych jest szersza i zawiera między innymi również kredyty i pożyczki gotówkowe, prowadzenie konta, lokaty, konta oszczędnościowe czy limity na kontach.

Warunki udzielania kredytów

W obu miejscach otrzymamy kredyty hipoteczne, jednak warunki, na których będą udzielane są różne. W bankach hipotecznych uzyskamy finansowanie ze stałą stopą oprocentowania, z kolei w bankach hipotecznych najczęściej oferowana jest zmienna stopa oprocentowania kredytu.

Źródło finansowania

Banki tradycyjne udzielają nam finansowania, których środki pochodzą z depozytów pozostałych Klientów (stąd zmienne oprocentowanie). Z kolei źródłem finansowania kredytów w bankach hipotecznych jest emisja list zastawnych.

Wymagania wobec Klientów

Odmienne są także wymogi, jakie bank stawia Klientowi, by ten mógł uzyskać środki. Obecnie mówi się, że kredyt w banku hipotecznym jest dużo trudniejszy do uzyskania i wymaga dopełnienia szeregu dodatkowych formalności.

 

Zdolność kredytowa w banku hipotecznym

Tak jak w przypadku każdego finansowania, istotne jest, aby Klient posiadał odpowiednią zdolność kredytową. Ta jest niczym innym, jak oceną zdolności do regularnej spłaty zadłużenia. Oznacza to, że dochody Klienta powinny być na takim poziomie, który zapewni mu możliwość utrzymania i spłaty miesięcznej raty.

Co zaliczane jest do oceny zdolności kredytowej w przypadku kredytu w banku hipotecznym?

– wysokość dochodów w miesiącu,

– źródło otrzymywanych dochodów,

– wykład własny,

– liczba osób na utrzymaniu,

– miesięczne koszty utrzymania,

– pozostałe aktywne zobowiązania finansowe,

– staż pracy,

– forma zatrudnienia,

– stanowisko pracy,

– historia kredytowa,

– wykształcenie,

– wiek.

Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym, powinny sprawdzić więc, jak zwiększyć zdolność kredytową.

Plusy banków hipotecznych

 • stała stopa oprocentowania
 • niezmienna wysokość raty
 • niskie koszty kredytu
 • stabilność i ochrona przed ryzykiem inwestycyjnym

Minusy banków hipotecznych

 • konieczności wyższego wkładu własnego (min. 20%)
 • dostępny tylko dla nieruchomości posiadających wpis w księdze wieczystej
 • wysokie wymagania wobec Klientów
 • wiele formalności

źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_hipoteczny

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_sektora_bankowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400940/U/D19970940Lj.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Piławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 lipca 2019

Bank Pekao w Piławie

Złe wiadomości z niemieckiej gospodarki
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
08 stycznia 2019

Złe wiadomości z niemieckiej gospodarki

Kasa Stefczyka Jaworzno
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Jaworzno

Bank Pekao wszedł do indeksu Stoxx Europe 600
Aktualności
author
Halszka Gronek
26 września 2018

Bank Pekao wszedł do indeksu Stoxx Europe 600

Bank Pekao w Baniosze
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 lipca 2019

Bank Pekao w Baniosze

PKO BP w Grójcu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 września 2019

PKO BP w Grójcu

Porównaj