Branża pożyczkowa prosi o pomoc

Branża pożyczkowa prosi o pomoc

author
Halszka Gronek
23 marca 2020

Zawieszenie bądź odsunięcie spłat, obniżka rat kapitałowo-odsetkowych oraz rezygnacja z pobierania odsetek od nowo udzielanych pożyczek – oto kilka rekomendacji wydanych przez Związek Przedsiębiorstw Polskich i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego dla sektora pożyczkowego w Polsce. Branża zmaga się z kryzysem, a bez pomocy ze strony państwa grozi jej upadek.

Rynek pożyczkowy w załamaniu

Rynek firm pożyczkowych walczy z kryzysem od wielu długich miesięcy. Niestety obecna sytuacja w Polsce, a zwłaszcza obniżka nastrojów konsumpcyjnych w związku z trwającą na świecie pandemią koronawirusa, jeszcze bardziej pogorszyła kondycję wielu graczy branży pożyczkowej. W związku z ciężką sytuacją Związek Przedsiębiorstw Finansowych w kooperacji z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego wydały wspólne rekomendacje dla instytucji zrzeszonych w obu organizacjach. 

"

Sektor instytucji pożyczkowych, jak wiele innych branż, został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Stajemy dziś przed egzaminem z odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów i kontrahentów

– piszę w oficjalnym komunikacie Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Najbliższe miesiące będą próbą dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza dla instytucji pomocowych mających z założenia czuwać nad bezpieczeństwem poszczególnych sektorów i nieść pomoc w sytuacjach tego wymagających. Pandemia wirusa z Wuhan to zdarzenie bezprecedensowe, jednak ZPF i FRRF stanęły na wysokości zadania, dostarczając wsparcie potrzebującym pożyczkodawcom.

Pakiet rekomendacji od ZPF i FRRF

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w kooperacji z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego opublikowały listę rekomendacji kierowanych do firm pożyczkowych w tym trudnym i bezprecedensowym czasie. Pakiet zawiera kilka najważniejszych postulatów, z których zainteresowane wsparciem instytucje pożyczkowe mogą skorzystać w całości lub jedynie w części – w zależności od obranego modelu biznesowego firmy i oczekiwań klienta. 

Którzy klienci będą mogli skorzystać z wyżej wymienionych rekomendacji? W komunikacie prasowym czytamy, iż przytoczone działania będą realizowane na wniosek klienta, który na dzień 29 lutego 2020 roku nie był w zwłoce w obsłudze pożyczki, a co więcej, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 


Ułatwienia dla nowych klientów

Inne ułatwienia, o których pisze Związek Przedsiębiorstw Finansowych w swoim najnowszym komunikacie prasowym, to między innymi szybkie rozpatrywanie wniosków pożyczkowych złożonych przez klientów, którzy uzasadnią konieczność uruchomienia pomocy w zakresie spłaty pożyczek pozabankowych złą sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Nowi klienci firm pożyczkowych mogą liczyć także na zaniechanie z pobierania opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia wsparcia. Firmy pożyczkowe mają także umożliwić składanie wniosków o finansowanie w sposób odformalizowany, czyli rezygnując z części restrykcyjnych wymogów oceny ryzyka kredytowego. 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych oznajmia także, że nowi klienci firm pożyczkowych będą mieć możliwość składania wniosków pożyczkowych również w formie zdalnej, przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie). Możliwość taka będzie przysługiwać nawet wtedy, gdy opcja zdalnego wnioskowania nie została przewidziana w umowie z instytucją pożyczkową. Jedynym przypadkiem, w którym firma będzie mogła odmówić przyjęcia wniosku zdalnie, będzie brak możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Związek Przedsiębiorstw Finansowych postulują, aby firmy pożyczkowe zapisały w umowach i wdrożyły wszelkie zmiany (zarówno te konieczne, jak i  obligatoryjne) możliwie najszybciej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania rekomendacji.

Wsparcie musi też wyjść od rządu

"

Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla przedsiębiorców […]. Gotowość podjęcia przez instytucje pożyczkowe dalej idących działań, wspierających klientów jest bowiem warunkowana uzyskaniem wsparcia ze strony instytucji państwowych

– czytamy w oficjalnej publikacji ZPF i FRRF. 

Zdaniem organizacji polski rząd powinien wdrożyć takie działania, jak przykładowo: 

  • umożliwienie zaliczania strat na niespłaconych pożyczkach do kosztów uzyskania przychodów;
  • możliwość korzystania z preferencyjnych linii kredytowych w celu wsparcia płynności;
  • wykup obligacji korporacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub inną instytucję kontrolowaną przez rząd;
  • odroczenie płatności zobowiązań publicznoprawnych.
"

Wierzymy, że w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji wspólnie i we współpracy z klientami oraz administracją publiczną, wypracujemy pakiet rozwiązań, które pozwolą nie tylko odciążyć naszych klientów, ale także przetrwać samej branży. Jesteśmy otwarci na dialog z sektorem publicznym, aby zaproponować optymalne w tej ciężkiej sytuacji rozwiązania

– dodają reprezentanci Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.


Źródła:
https://zpf.pl/wspolne-rekomendacje-zpf-i-frff-dla-instytucji-pozyczkowych-zrzeszonych-w-obu-organizacjach-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ekonomiści mBanku krytycznie o RPP
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
28 sierpnia 2019

Ekonomiści mBanku krytycznie o RPP

Inspektorat ZUS w Wolsztynie
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Wolsztynie

Bank Pekao w Pionkach
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 lipca 2019

Bank Pekao w Pionkach

Alior Bank w Sławkowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019

Alior Bank w Sławkowie

Alior Bank w Częstochowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 maja 2019

Alior Bank w Częstochowie

Kredyt hipoteczny Żory
Kredyty miasta
autor wpisu
Dorota Cholewicka
02 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Żory

Porównaj