zadluzenia.com
zamknij

Co to są REIT-y ?

REIT - ten tajemniczo brzmiący skrót pochodzący od pierwszych liter angielskiej nazwy Real Estate Investment Trust oznacza w praktyce rodzaj funduszu inwestycyjnego powołanego w celu znalezienia odpowiedniej inwestycji (nieruchomości). Taki fundusz lub spółka ma za zadanie kupić dobrze prosperujący budynek i wynajmować w nim lokale w sposób przynoszący maksymalne zyski. REIT-y są bardzo cenione u naszych zachodnich sąsiadów, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie ich także w Polsce. Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości wejdzie w życie najprawdopodobniej na początku 2018 roku. Głównym motorem do działania w planowaniu wdrożenia REIT-ów na polski rynek jest oczywiście program Mieszkanie Plus. Do zrealizowania rządowego planu potrzeba około 100 000 nowych mieszkań rocznie. Koszt takich inwestycji opiewa na kwotę około 20 miliardów złotych, dlatego rząd szuka alternatywnych źródeł pozyskiwania funduszy. 

Światowy interes

Jako spółka notowana na giełdzie, REIT przynosi zysk swoim akcjonariuszom, którym wypłaca pieniądze pochodzące z wynajmu. Pomysł ten nie jest niczym nowym - pierwsze spółki działające na takich zasadach powstały w USA już w latach 60. W Europie historia REIT-ów zaczęła się w 1969 roku w Holandii, a teraz tego typu fundusze istnieją aż w 16 krajach Unii Europejskiej - między innymi w Niemczech, na Litwie, w Czechach oraz w Polsce. REIT-y w klasycznej formie są również w innych zakątkach świata - na przykład w Wielkiej Brytanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hong Kongu, czy w Japonii.

W wielu krajach fukncjonują także odpowiedniki REIT-ów ukrywające się pod innymi nazwami:
 

  • w Holandii -  FBI (Fiscale Beleggingsinstelling),
  • w Belgii - SICAFI (SISTEMA DE CADASTRO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO),
  • we Francji – SIIC (Société d'Investissement Immobilier Cotée),
  • w Bułgarii – SPIC (Special Purpose Investment Companies),
  • we Włoszech – REIF (The Real Estate Investment Fund),
  • w Grecji – REIC (Real Estate Investment Companies).


REIT w polskim wydaniu 

Polski REIT miałby nazywać się PFN - Publiczne Fundusze Nieruchomości. Byłyby one notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i wypłacałyby dywidendy akcjonariuszom. Akcjonariuszem mógłby zostać każdy - zyski z wynajmu wyniosą bowiem minimalnie 5%. W Polsce na lokatach bankowych zamrożony jest aż bilion złotych. Zainwetsowanie tych pieniędzy w akcje pozwoliłoby na duży zastrzyk gotówki dla sektora budowlanego. Korzystne mają być także warunki podatkowe - jeżeli akcjonariuszom REIT zostanie wypłacone 80% lub 90% zysku, to nie zostanie im naliczony podatek CIT. Inwestowanie w nieruchomości ma stać się dobrą, bezpieczną alternatywą dla przeciętnego człowieka przechowującego swoje oszczędności na lokacie.Reforma Morawieckiego

"Tak wielu pochlebnych opinii o planach partii rządzącej eksperci dawno nie wygłaszali. REIT-y, czyli pomysł Morawieckiego na inwestycje w nieruchomości, ma zwiększyć stopę oszczędności gospodarstw domowych i zmienić ich strukturę. Co więcej, dzięki nim wzrośnie też udział krajowych inwestorów w rynku nieruchomości komercyjnych i zwiększą się obroty na GPW." – mówi o polskich REIT-ach Piotr Pękała, ekonomista w zespole analiz ekonomicznych EY.

Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości był gotowy już rok temu. W życie ma szansę wejść jednak dopiero od 1 stycznia 2018 roku

"To, co będzie zachęcać inwestorów indywidualnych do REIT-ów, to przede wszystkim stosunkowo niskie ryzyko bazujące na wysokiej jakości nieruchomości oraz wypłacane systematycznie dywidendy, które na świecie są wyższe od zysków z lokat bankowych czy obligacji skarbowych." – dodaje Anna Kicińska, lider grupy doradztwa nieruchomości EY w regionie CSE.

Korzyść podatkowa

Tym, na czym opiera się cała działalność REIT-ów, jest korzyść podatkowa. Konstrukcja tego systemu pozwala uniknąć podwójnego płacenia za podatek, co ma miejsce w przypadku typowej spółki akcyjnej. Idea funduszu REIT jest taka, że fundusz nie płaci podatku od osób prawnych, jeżeli swoim akcjonariuszom wypłaci w formie dywidend ustaloną wcześniej większość zysku (zazwyczaj jest to 80 lub 90%). Zysk jest zatem opodatkowany tylko raz - przy wypłacaniu dywidendy. W przypadku wspomnianej już zwykłej spółki akcyjnej, najpierw spółka zapłaciłaby podatek CIT, a potem jeszcze 19% podatku od dywidendy. Koszty podatkowe są zatem znacznie zmniejszone. 

Inne korzyści

Oczywiście korzyść podatkowa nie jest jedyną korzyścią, jaką dają REIT-y. Korzystne dla akcjonariuszy będą na pewno wysokie dywidendy - fundusz wypłaca aż 80-90% zysków

Potencjalnych inwestorów skusić może także stosunkowo niski próg wejścia. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup powierzchni na wynajem, a przy wykupieniu chociaż kilku akcji firmy można zainwestować w "kawałek biura lub mieszkania" i czerpać finansowe korzyści proporcjonalne do swojego udziału. 

Istotna jest także płynność inwestycji - w przypadku nabycia nieruchomości na własność sam proces kupna i sprzedaży jest długotrwały i nie do końca pewny. Sprzedaż i kupno akcji REIT jest z pewnością dużo prostsza - wystarczy złożyć odpowiednie zlecenie w biurze maklerskim. Dobre perspektywy

Wprowadzenie REIT-ów w Polsce ma szansę pobudzić do życia sektor budownictwa - jego produkcja może wzrosnąć nawet o 700 mln zł rocznie. W dodatku wartość dodaną wytworzoną w Polsce można w ten sposób zwiększyć aż o ponad 450 mln zł. Nasze obawy przez niepowodzeniem może zmniejszyć sukces naszych sąsiadów. Tak sytuację zachodnich sąsiadów podsumowuje Anna Kicińska: 

"We Francji, Irlandii i Hiszpanii przyjęcie regulacji REIT przełożyło się na sukces ekonomiczny tych krajów. Dlatego przyszła polska regulacja REIT powinna nawiązywać do sprawdzonych rozwiązań przyjętych w tych państwach. Natomiast w Niemczech, spółki REIT nie rozwinęły się w takim stopniu, jak na początku zakładano. Wynika to z tego, że w momencie ich wprowadzania, na tamtejszym rynku kapitałowym istniały już rozwinięte, alternatywne względem REIT, formy zbiorowego inwestowania w nieruchomości, a zachęty oferowane przez strukturę REIT okazały się zbyt mało atrakcyjne dla inwestorów." 
 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~microphone

poczekajmy na ustawę w Polsce. póki co to wróżenie z fusów   Odpowiedź