Polacy nadal niechętnie odkładają na emerytury

Polacy nadal niechętnie odkładają na emerytury

author
Aneta Jankowska
26 listopada 2018

Chociaż więszość Polaków nie może liczyć na wysokie emerytury, to raczej nie odkładamy pieniędzy na przyszłość. Część z nas korzysta z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Czym one są?

Zgodnie z prognozami ZUS, większość Polaków będzie otrzymywać na emeryturze około 40-50% swojego aktualnego wynagrodzenia. Mimo, że przewidywania Zakładu nie są bardzo optymistyczne, to nadal nie myślimy o oszczędzaniu na przyszłość.

IKZE oraz IKE

Jednym ze sposobów odkładania pieniędzy są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualne Konta Emerytalne.  dane KNF pokazują, że w pierwszym półroczu 2018 roku z IKZE korzystało ponad 701 tys. osób. Z IKE – ponad 960 tys. klientów.

Sprawdź najlepsze pożyczki dla emerytów

IKZE jest formą dodatkowego gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Jak czytamy na rf.gov.pl, IKZE oraz IKE są instrumentami, które promuje państwo. Polegają one na przyznawaniu oszczędzającym pewych udogodnienia, które mają zachęcić do oszczędzania.

W istocie, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą“.

Na konto możemy wpłacać środki, kiedy tylko chcemy. Kwota też nie ma większego znaczenia, ale jest jeden warunek – korzystający z konta nie może przekroczyć ustalanej co roku maksymalnej kwoty wpłat.

Wpłaty na IKZE nie mogą także przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Po przekroczeniu tej kwoty instytucja finansowa musi przekazać nadpłaconą kwotę w sposób określony w umowie o prowadzenie IKZE. Zgodnie z informacjami podanymi przez Rzecznika Finansowego, omawiany limit nie ma jednak zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych.

Limit ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE“.

Składki wpłacone na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu. Tym samym, przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktują je podobnie jak składki na ubezpieczenie społeczne.

Źródło: Raport INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE ORAZ INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W I POŁOWIE 2018 ROKU

Dziedziczenie środków

Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci. Taką dyspozycję można zmienić w czasie trwania umowy.

Warto już teraz pomyśleć o oszczędnościach emerytalnych.  Aktualne tendencje demograficzne, czyli wydłużenie się naszego życia i coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, nie sprzyjają prognozom emerytalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Dąbrowa Górnicza
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 maja 2022

Pożyczki bez BIK Dąbrowa Górnicza

Zmiany w radzie nadzorczej PKO BP?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 sierpnia 2019

Zmiany w radzie nadzorczej PKO BP?

Komornik Sądowy Dariusz Karasiński
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
22 kwietnia 2015

Komornik Sądowy Dariusz Karasiński

Prawie 2 mln Polaków wynajmuje mieszkania
Wpisy
author
Aneta Jankowska
01 lipca 2017

Prawie 2 mln Polaków wynajmuje mieszkania

Wyniki Banku Pekao 2019
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
29 lutego 2020

Wyniki Banku Pekao 2019

Santander Consumer Bank Racibórz
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
19 lipca 2021

Santander Consumer Bank Racibórz

Porównaj