Czy komornik musi być prawnikiem?

Czy komornik musi być prawnikiem?

author
Aleksandra Gościnna
03 stycznia 2021

Wiele osób zastanawia się, czy komornik to również prawnik, czy konieczne jest ukończenie prawniczych studiów, by pracować jako komornik. W tym artykule sprawdzamy, jakie wymagania należy spełnić, żeby móc wykonywać zawód komornika w Polsce.

Nie od dziś wiadomo, że aby wykonywać pewne zawody w Polsce, należy uzyskać wcześniej określone wymagania. Do takich zawodów zaliczamy przede wszystkim lekarzy, nauczycieli czy prawników. Aktualnie możemy odnotować aż 380 zawodów regulowanych w naszym kraju. Polska osiągnęła najwyższy pod tym względem wynik wśród pozostałych państw europejskich.

Co zatem z zawodem komornika? Dla wielu osób problematyczna wydaje się kwestia tego, czy komornik to prawnik? A co za tym idzie, czy aby zostać komornikiem, należy wcześniej ukończyć prawnicze studia? Sprawdź resztę wpisu, aby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, by zostać komornikiem.

Komornik sądowy – kto to?

Mianem komornika sądowego określamy funkcjonariusza publicznego, a zatem nie państwowego, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest rozstrzyganie o cywilnych roszczeniach w drodze przymusu egzekucyjnego.

Komornik przygotowuje na zarządzenie prokuratorskie lub sądowe protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Do innych obowiązków zaliczamy także przeprowadzanie spisu inwentarza.

Zawód ten przeznaczony jest dla osób z wszechstronną wiedzą, potrafiących działać godnie z przepisami prawa. Komornik prowadzi własną działalność, a jego źródłem utrzymanie nie są środki publiczne, a opłaty egzekucyjne.

Kto może zostać komornikiem?

Niedawno w Polsce miała miejsce deregulacja zawodów, jednak nie zmieniła ona trybu powoływania komorników sądowych. Zawód ten wciąż regulowany jest przez zapisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zgodnie z tymi zapisami, aby zostać komornikiem sądowym w Polsce, musimy posiadać polskie obywatelstwo, nie być karanym, ukończyć 28 lat, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać wzorową opinię, mieć odpowiedni do wykonywania tego zawodu stan zdrowia, a także nie być nawet podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Co z wykształceniem komornika? Aby wykonywać ten zawód, należy uzyskać tytuł magistra prawa w Polsce lub zagranicznej uczelni, której ukończenie uznawane jest w RP.

Istotne jest również ukończenie aplikacji komorniczej, złożenie egzaminy komorniczego oraz wcześniejsza praca przez co najmniej dwa lata w charakterze asesora komorniczego. Choć od ostatnich trzech wymagań zwolnieni są osoby, które uzyskały stopień doktora nauk prawnych, prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, a także osoby, które skończyły aplikację adwokacką, prokuratorską, sądową, radcowską albo notarialną.

Procedura powoływania i odwoływania komorników

Osobą, która w Polsce ma uprawnienia do powoływania komorników, jest Minister Sprawiedliwości. Dokonuje on tego na wniosek kandydata, który ów pismo składa za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego odpowiedniego dla okręgu, w którym zainteresowany będzie wykonywał swoje obowiązki.

Zanim jednak Minister Sprawiedliwości zdecyduje się na powołanie odpowiedniego kandydata na to stanowisko, zasięga opinii samorządu komorniczego. Dopiero wówczas gdy będzie ona odpowiednia, kandydat może zostać powołany na oczekiwany urząd.

Natomiast jeśli chodzi o odwołanie komornika, to również dokonuje go Minister Sprawiedliwości. Do takiej sytuacji może dojść, gdy komornik: sam zainteresowany zrezygnuje ze stanowiska, ukończy 70. lat, w sposób znaczący narusza prawa, nie zawarł umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub je utracił, został pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądu prawa wykonywania zawodu lub praw publicznych, został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, karą wydalenia ze służby komorniczej lub z powodu stanu zdrowia.


Źródło:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zawod-komornika-takze-dla-tych-bez-studiow-prawniczych

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przelomowe-zmiany-w-sluzbie-komornikow–sejm-przyjal-nowe-ustawy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komornik

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komornik_s%C4%85dowy

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Kluczbork
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 października 2020

Kasa Stefczyka Kluczbork

Policyjny helikopter kontroluje autostrady
Wpisy
author
Aleksandra Gościnna
16 lutego 2018

Policyjny helikopter kontroluje autostrady

Oszukiwali przy kredytach dla zadłużonych
Wpisy
author
Aleksandra Gościnna
24 marca 2017

Oszukiwali przy kredytach dla zadłużonych

Komornik może sprawdzić transakcje na rachunku
Wpisy
author
Aleksandra Gościnna
19 stycznia 2017

Komornik może sprawdzić transakcje na rachunku

Provident w Zawierciu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
05 marca 2019

Provident w Zawierciu

BNP Paribas zawiesza spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
03 kwietnia 2020

BNP Paribas zawiesza spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych