Alior Bank z metodą AMA – zgoda KNF

Alior Bank z metodą AMA – zgoda KNF

author
22 lutego 2019

Alior Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie rozszerzenia stosowania metody AMA podczas obliczania wymogów funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego. Uzyskana zgoda obejmuje całą działalność instytucji.

Otrzymana 14 lutego 2019 roku zgoda pozwoli Alior Bankowi na zwiększenie:

– łącznego współczynnika kapitałowego o 0,45%,
– współczynnika Tier 1 o 0,37%.

AMA – Advanced Measurement Approach

AMA jest jedną z trzech najpopularniejszych metod wykorzystywanych do pomiaru ryzyka operacyjnego instytucji finansowych. Metodę opracował Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w ramach Nowej Umowy Kapitałowej. Alior Bank wykorzystuję tę metodę zarządzania ryzykiem operacyjnym od stycznia 2018 roku. Do tej pory zakres metody nie obejmował przejętej części BPH.

Decyzja wydana przez KNF umożliwia naszemu bankowi nie tylko stosowanie metody AMA dla przejętej części Banku BPH, ujednolicając sposób oceny ryzyka operacyjnego, ale także potwierdza wysoką jakość dotychczasowego zarządzania nim. Teraz mamy szeroką możliwość wykorzystania metody AMA do realizacji naszych wewnętrznych celów. Efektem decyzji jest uspójnienie kalkulacji wymogu kapitałowego bazującej na zaawansowanym modelu statystycznym opartym na poziomie strat operacyjnych dla całego banku” – mówiła Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym Alior Banku, Izabela Firlej.

Wydana decyzja

Wydana przez KNF decyzja pozwalająca na łączne stosowanie metody standardowej i zaawansowanej zawiera tak zwane „60% floor”. Oznacza to, że wymóg odnoszący się do własnych funduszy z tytułu ryzyka operacyjnego nie może być mniejszy, aniżeli 60% wymogu wyliczonego za pomocą metody standardowej. Decyzja KNF ustanowiła, że „Floor” jest taki sam lub lepszy, niż w podobnych sytuacjach wydawanych przez komisję zgód dla innych instytucji. Jednakże Alior Bank otrzymał od KNF listę warunków, które mogą zwolnić bank z ograniczenia kwotowego. Realizację wspomnianych warunków bank planuje na końcówkę 2019 roku.


Alior Bank

Instytucję założono w 2008 roku i swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Pod koniec 2017 roku bank odnotował 143 100 000 złotych zysku netto. Pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku roku wypracowany zysk wyniósł 171 100 000 złotych. Zysk w trzecim kwartale wyniósł nieco ponad 172 900 000 złotych, co oznacza wynik niższy względem analogicznego okresu rok wcześniej. Ponad 71 370 000 000 złotych wyniosły aktywa Aliora pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Według danych, w grudniu 2017 roku, Alior Bank zatrudniał 8110 osób w 905 placówkach. W 2017 roku około 4 000 000 Klientów korzystało z usług i produktów Aliora.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski.

Zadaniami KNF są ponadto:

– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe?
Dla zadłużonych
author
27 stycznia 2022

Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe?

Zniżka 15 zł na pyszne.pl
Wpisy
author
13 grudnia 2016

Zniżka 15 zł na pyszne.pl

Pożyczka „na selfie” w Alior Banku
Bez kategorii
author
22 kwietnia 2020

Pożyczka „na selfie” w Alior Banku

Chwilówki Krasnobród
Chwilówki miasta
author
27 stycznia 2022

Chwilówki Krasnobród

Kredyt gotówkowy Dęblin
Kredyty miasta
author
27 lutego 2021

Kredyt gotówkowy Dęblin