Polskie Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetowy pod koniec lipca wyniósł ponad 860 000 000 złotych, co oznacza 2,1% rocznego planu. Plan ustawowy, obejmujący deficyt na cały rok wynosi blisko 41 500 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 30.08.2018
Udostępnij:

Po pierwszej połowie bieżącego roku nadwyżka w budżecie centralnym wyniosła ponad 9 540 000 000 złotych. Dodatkowo MF wskazało, że w okresie od stycznia do lipca wygenerowano dochody wynoszące 212 150 000 000 złotych, zapewniając 59,6% rocznego planu.

Ponadto, w tym samym okresie odnotowano 195 620 000 000 złotych z tytułu dochodów podatkowych. To także 59% rocznego planu. Wyliczone wyżej dochody były wyższe o ponad 6 000 000 000 złotych od tych odnotowanych w tym samym czasie w roku ubiegłym. Budżety podatkowe okazały się być wyższe o 12 500 000 000 złotych względem roku poprzedniego. 

W ramach podatków wpływa
 

Wpływy z:

podatku PIT wyniosły 58% rocznego planu, czyli ponad 32 160 000 000 złotych
podatku CIT wyniosły 64,2% rocznego planu, czyli ponad 20 800 000 000 złotych
podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 57,1% rocznego planu, czyli ponad 2 610 000 000 złotych.

Wykonanie dochodów niepodatkowych w pierwszych siedmiu miesiącach roku kosztowało blisko 16 000 000 000 złotych, czyli w stosunku do roku ubiegłego wynik był niższy o około 6 600 000 000 złotych. Wynik spowodowany był wpłatą w wysokości 8 700 000 000 złotych do NBP, której nie doświadczono w roku bieżącym. 


 

Porównując podatki do tego samego okresu w roku poprzednim, wychodzi, że:
 

– dochody z podatku VAT były wyższe o około 2 600 000 000 złotych, czyli o 2,8%
– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o około 2 500 000 000 złotych, czyli o 6,5%
– dochody z podatku PIT były wyższe o około 4 200 000 000 złotych, czyli o 15,1%
– dochody z podatku CIT były wyższe o około 2 900 000 000 złotych, czyli o 16,4%
– dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4%.
 

Komentarze