Ile wynosi dług publiczny we Francji?

Ile wynosi dług publiczny we Francji?

author
25 września 2020

Drugi kwartał 2020 roku przyniósł Francji drastyczny wzrost długu publicznego. Takiego wzrostu nie odnotowano jeszcze nigdy, od czasu, kiedy w ogóle Państwowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych publikuje takie dane.

Dług publiczny Francja 2020

Dług publiczny to po prostu zadłużenie danego państwa. Nie jest to negatywne określenie – mniejszy lub większy dług posiada praktycznie każdy kraj. Problemem jest zbyt wysoki poziom długu. Za stan alarmowy przyjmuje się (za kryteriami z Maastricht) sytuację, w której dług publiczny w stosunku do PKB wynosi powyżej 60%.

Polsce kilka lat temu udało się znaleźć poniżej progu krytycznego. Co więcej – zadłużenie naszego kraju z roku na rok maleje. W zdecydowanie gorszej sytuacji znajduje się Francja.

Choć dług publiczny w Polsce nie należy do najniższych w Europie, to i tak jest sporo niższy niż dług Francji. W trzecim kwartale 2018 roku dług publiczny tego kraju wynosił 99,3% produktu krajowego brutto, a teraz, na koniec drugiego kwartału 2020 roku, wynosi już sporo ponad 100% (114,1%).

Takich wzrostów długu jeszcze we Francji nie było

O ogromnym wzroście długu sektora finansów publicznych we Francji poinformował Państwowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE). Takiego wzrostu kwartalnego Francja nie odnotowała od 1995 roku. O jak dużym wzroście mówimy?

Dług publiczny Francji na przełomie od końca marca do końca czerwca wzrósł o 199,9 mld euro (do stanu 2638,3 mld euro), czyli na przestrzeni 3 miesięcy wzrost ten wyniósł aż 12,7 punktu procentowego.

Wzrost ten INSEE wiąże głównie z dodatkowymi transferami na rzecz administracji publicznej (przez to tylko dług wzrósł o 93,9 mld euro) oraz z wydatkami na cele związane z kryzysem zdrowotnym powodowanym pandemią COVID-19. Znaczenie miało również zaoferowane firmom francuskim przez władze odroczenie płatności z tytułu zobowiązań oraz spadek dochodów podatkowych wywołany tym, że działalność wielu podmiotów gospodarczych została odgórnie ograniczona.

Prognozuje się, że to jeszcze nie koniec wzrostu długu publicznego Francji. Po wzięciu pod uwagę wszystkich wydatków poniesionych przez rząd w tym roku, dług sektora finansów publicznych Francji może wzrosnąć do 117,5% PKB.

W 2018 pisaliśmy…

Tego, że sytuacja finansowa we Francji jest zła, świadomi są niemalże wszyscy. Lokalna gazeta “Le Figaro” stale informuje czytelników o niebezpiecznie szybkim wzroście zadłużenia. W drugim kwartale 2018 roku dług publiczny Francji wzrósł o prawie 20 mld euro. Tempo wzrostu poziomu zadłużenia jest zatrważające.

W III kwartale 2018 roku dług publiczny Francji wynosił 2322,3 mld euro. Zbliżanie się długu do 100% PKB jest ewenementem na skalę Europy. Ze wszystkich krajów UE to właśnie Francja znajduje się najbliżej tej granicy.

Kwota 2322,3 mld euro nie jest jedynie wysokością długu skarbu państwa. Do 1860,5 mld euro tego typu długu doliczany jest także dług:

– placówek opieki społecznej (około 200 mld euro),

– urzędów publicznych (około 200 mld euro),

– organów administracji centralnej (około 60 mld euro).

Europejskie potęgi gospodarcze w długach

Francja należy do najbardziej zadłużonych państw Unii Europejskiej. Obok niej w czołówce są też inne potęgi gospodarcze: Włochy, Wielka Brytania, a nawet Niemcy (o tym, ile wynosi dług publiczny Niemiec przeczytasz tutaj).

Kraj od wielu lat deklaruje reformę rynku pracy oraz podejmuje próby ograniczania wydatków publicznych, ale mimo tego dług z roku na rok się pogłębia.

Lepsze wyniki w innym kryterium traktatu z Maastricht

2018 rok był jednak o tyle przełomowy, że Francji – po raz pierwszy od 2007 roku – udało się odnotować zgodny z kryteriami Maastricht deficyt fiskalny. W roku 2009 saldo sektora finansów publicznych we Francji sięgnęło rekordowego poziomu -7,2%. Wprawdzie z roku na rok udawało się zmniejszać ten deficyt, ale dopiero w 2017 roku Francja zeszła poniżej 3% PKB.

Uzyskanie w tym roku wyniku 2,6% było dużym sukcesem. Rząd zakładał wcześniej zejście jedynie do 2,9%. Dzięki temu Francji udało się – po raz pierwszy od dekady – jedno z podstawowych zobowiązań kraju należącego do strefy euro. Do spełnienia drugiego kryterium (czyli długu publicznego poniżej 60% PKB) jest Francji jeszcze daleko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bezpieczne e-zakupy – badania MasterCard
Bez kategorii
author
15 czerwca 2019

Bezpieczne e-zakupy – badania MasterCard

Finansowanie Faktur w ING
Aktualności
author
05 lipca 2018

Finansowanie Faktur w ING

Komornik Sądowy Ala Wengerek
Wpisy
author
12 września 2015

Komornik Sądowy Ala Wengerek

Zmiany w zarządzie Alior Banku
Wpisy
author
05 maja 2018

Zmiany w zarządzie Alior Banku

Szybkie pożyczki Myślenice
Pożyczki miasta
author
07 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Myślenice

Zajęcie ruchomości przez komornika
Porady
author
27 lutego 2013

Zajęcie ruchomości przez komornika