Nawet 20 mln zł dotacji mogą otrzymać małe i średnie firmy w programie “Badania na rynek”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansuje innowacyjne projekty. Łączna pula dotacji wynosi ponad 1 mld zł.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 03.10.2018
Udostępnij:


 

Dokładnie 1,25 mld zł – tyle mogą otrzymać małe i średnie firmy, które zgłoszą się do programu “Badania na rynek”. To prowadzona już od trzech lat idea, dzięki której firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach wdrażania innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.
 

Od pomysłu do rynku

Na stronie konkursu organizatorzy zapewniają:

Zapewnimy środki na realizację wdrożeń projektów badawczych zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”. Żeby stworzyć innowację, musisz przeprowadzić lub zlecić prace badawczo-rozwojowe, albo nabyć wyniki prac B+R. Efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Możesz też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Do otrzymania dofinansowania konieczne jest wdrożenie innowacyjnego produktu.

Co organizatorzy rozumieją poprzez “innowacyjny produkt”? 

Innowacyjny produkt ma być nowym lub wyraźnie ulepszonym wyrobem czy usługą.

Jak czytamy w komunikacie, ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu.

Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał. Jednocześnie muszą one wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych.

Istotną informacją dla wszystkich aspirujących o dofinansowanie jest fakt, że to właśnie Innowacyjność produktu będzie kryterium rozstrzygającym. 

Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności otrzyma projekt, który będzie cechował się większą innowacyjnością.” – tłumaczą organizatorzy.

W trakcie programu prowadzone są dwa równoległe konkursy:

1. Konkurs Ogólny – budżet dofinansowania wynosi 750 mln zł
2. Konkurs dla Średnich Miast – budżet dofinansowania wynosi 500 mln zł
 

Pierwszy konkurs skierowany jest do  mikro, małych oraz średnich firm znajdujących się na terenie całej Polski.  Natomiast drugi do firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich projektów w jednej z 800 lokalizacji obejmujących miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami.
 

Prezes PARP, Jadwiga Lesisz, wyjaśnia, że w drugiej edycji konkursu dla średnich miast wzięto pod uwagę fakt, że tereny inwestycyjne dość często znajdują się na obrzeżach miast oraz w przylegających do nich gminach.

Oba konkursy prowadzone są równolegle, a nabór wniosków trwa jeszcze do 5 grudnia bieżącego roku. 


 

Ważne informacje dla wnioskujących
 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla wszystkich wnioskodawców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi 5 mln zł.
 

Start projektu, na który firmy chcą otrzymać dotację, nie powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o wsparcie. Sama jego realizacja nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy i musi zakończyć się najpóźniej do końca 2023 r. 
 

Co może obejmować dofinansowanie w konkursie?
 

  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości
  • koszty nabycia maszyn i urządzeń
  • koszty robót i materiałów budowlanych
  • wartości niematerialnie i prawne w formie patentów
  • licencje 
Komentarze