Ulga prorodzinna 2023 za 2022 rok – ile wynosi i komu przysługuje?

Ulga prorodzinna 2023 za 2022 rok – ile wynosi i komu przysługuje?

autor wpisu
Dorota Cholewicka
26 listopada 2022

Ulga prorodzinna, określana również jako ulga na dziecko, jest najczęściej wybieranym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. Kto może odliczyć ulgę na dziecko w 2023 roku i na jakich zasadach?

Spis treści:

 1. Ulga prorodzinna - komu przysługuje i na jakich zasadach?
 2. Jaki dochód uprawnia do ulgi na dziecko?
 3. Ile wynosi ulga prorodzinna?
 4. Ulga prorodzinna - jakie dokumenty będą potrzebne?
 5. Jakie zeznanie należy złożyć?
 6. Ulga prorodzinna a świadczenie z programu „500 plus”
Zwiń spis treści

Ulga prorodzinna - komu przysługuje i na jakich zasadach?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać nie tylko rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, ale również opiekunowi prawni (pod warunkiem, że małoletni z nimi zamieszkuje). Jeśli rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie będzie mógł skorzystać z tej metody wsparcia

Jakich dzieci dotyczy ulga prorodzinna?

 • niepełnoletnich,
 • otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dzieci do ukończenia 25. rok życia, które nadal się uczą lub studiują – pamiętajmy jednak, że ich dochód nie może przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (od marca tego roku wynosi 1338, 44 zł).

Jeśli chodzi o ulgę na dziecko, to dotyczy ona obojga rodziców, sami mogą zdecydować jak podzielą między siebie odliczaną kwotę. W przypadku kiedy rodzice lub opiekunowie prawni przebywają w separacji lub są po rozwodzie, ale zgodnie z rozstrzygnięciem sądu, wspólnie wykonują władzę rodzicielską, kwotę tę odliczają w równych częściach. W pozostałych sytuacjach, z ulgi korzysta podatnik, z którym mieszka dziecko.

Sprawdź: pożyczki na raty.

Jaki dochód uprawnia do ulgi na dziecko?

Z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, który:

 • Osiągnął dochody, które opodatkowane są według skali podatkowej,
 • Jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym:

W przypadku jednego dziecka:

112 000 zł w przypadku podatnika, który przez cały rok podatkowy, pozostawał w związku małżeńskim (jest to suma dochodów obu małżonków).
112 000 zł w przypadku podatnika, który samotnie wychowuje dziecko,
56 000 zł – limit ten dotyczy podatników, którzy przez cały rok lub jego część nie pozostawali w związku małżeńskim.

W przypadku wychowywania dwójki lub większej liczby dzieci, istnieje możliwość otrzymania ulgi prorodzinnej bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Ulga przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Jak można zauważyć, wysokość ulgi uzależniona jest od ilości dzieci, nad którymi rodzice sprawują władzę rodzicielską. Wysokość ulgi zawsze jest zsumowana, a więc rodzic wychowujący czwórkę dzieci, może odliczyć 577,01 złotych miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 6924, 12 złotych. Należy jednak pamiętać, że ulga prorodzinna dotyczy wyłącznie tych dzieci, które kwalifikują się do uzyskania takiej pomocy finansowej.

Ulga prorodzinna - jakie dokumenty będą potrzebne?

Abyśmy mogli otrzymać ulgę na dziecko, musimy złożyć odpowiednie dokumenty i podać odpowiednie dane w zeznaniu podatkowych. Chodzi oczywiście o takie dane jak liczba dzieci, ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL. Czasami mogą od nas wymagać złożenia również innych niezbędnych dokumentów.

Jakie dokumenty mogą okazać się potrzebne?

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie dotyczące uczęszczania pełnoletniego dziecka do szkoły lub uczelni,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą.

Pamiętajmy, że tych dokumentów nie dołączamy do PIT, ale musimy je jednak przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym odliczaliśmy daną ulgę prorodzinną.

Jakie zeznanie należy złożyć?

Aby otrzymać ulgę na dziecko, należy złożyć właściwe zeznanie podatkowe – PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. W załączniku obowiązkowo będziemy musieli podać numery PESEL każdego dziecka.

Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, składamy tylko jeden załącznik PIT/O. Można również zdecydować się na złożenie dwóch osobnych załącznik, aczkolwiek w takiej sytuacji musimy ustalić proporcję w podziału kwoty i je wpisać. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno z nas, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Ulga prorodzinna a świadczenie z programu „500 plus”

Pieniądze z programu 500+ (500 plus to rządowy program, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i od tego czasu stanowi duże finansowe wsparcie wszystkich rodzin, które wychowują dzieci) są zwolnione z podatku PIT.

Sprawdź: pożyczki na 500+.

Warto wiedzieć, że podatkom nie podlegają również:

 • świadczenie rodzicielskie,
 • zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jednorazowe świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”,
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,
 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych: (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

500 plus na krowę i 100 zł na tucznika
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
08 kwietnia 2019

500 plus na krowę i 100 zł na tucznika

Prawie nikt nie jest zadowolony ze służby zdrowia
Blog
author
Aneta Jankowska
13 kwietnia 2018

Prawie nikt nie jest zadowolony ze służby zdrowia

Kredyt gotówkowy „Zmień co chcesz”
Kredyty
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
26 lutego 2018

Kredyt gotówkowy „Zmień co chcesz”

Sprzedaż kredytów w listopadzie 2019
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 grudnia 2019

Sprzedaż kredytów w listopadzie 2019

Chwilówki Radom
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
11 marca 2022

Chwilówki Radom

Porównaj