ING Bank Śląski wprowadza ważne zmiany w cenniku. Z perspektywy Klienta najważniejsze wydają się pozycje, przy których cena została znacznie podniesiona. Już od 29 listopada wzrosną opłaty za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 11.09.2019
Udostępnij:

Nowa Tabela Opłat i Prowizji w ING

Nowa Tabela Opłat i Prowizji będzie obowiązywała od 29 listopada 2019 roku. Choć w samej tabeli trudno doszukać się konkretnych zmian, można wyłapać je poprzez porównanie z tabelą, która obowiązuje obecnie.

Oficjalna informacja o zmianie opłat jest wysyłana do każdego Klienta w Wiadomości w Moim ING. Osoby, które nie posiadają bankowości elektronicznej, otrzymają informację o podwyżkach drogą korespondencyjną.

Wypłaty z bankomatów ING – koszt

Koszt pojedynczej wypłaty z bankomatów obcych wzrośnie z 2,50 do 5 zł. Za bankomaty obce uważa się w tym przypadku wszystkie bankomaty nienależące do sieci ING oraz Planet Cash (korzystanie z tych pozostanie bezpłatne).

W przypadku bankomatów obcych zostanie podtrzymana zasada, że pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, a opłatę w wysokości 5 zł poniesiemy dopiero przy każdej kolejnej wypłacie środków.

Osoby, które częściej korzystają z wypłat w bankomatach spoza ING oraz Planet Cash, będą mogły wykupić specjalny pakiet obniżający koszt wypłat ze wszystkich bankomatów do 0 zł. Koszt wykupienia takiego pakietu na miesiąc to 15 zł. Co jednak istotne – pakiet będzie działał nie tylko na polskie bankomaty, ale i na te, które zlokalizowane są za granicą.

Przelew SORBNET w ING – koszt

ING podniesie również koszty przelewów ekspresowych SORBNET (dotyczy to przelewów w walucie innej niż zł i euro). Obecnie koszt tego przelewu wynosi 10 zł dla transakcji w kwotach wyższych lub równych 1 mln zl oraz 35 zł dla przelewów na niższe kwoty. Po zmianach przelewy te będą kosztowały 30 zł – bez względu na przelewaną kwotę.

W najbliższym czasie ING Bank Śląski chce również zrównać opłaty za przelewy euro w krajach SEPA (są to między innymi kraje UE, w tym Polska) oraz przelewy europejskie do kosztu przelewów krajowych (w zł).

Opłata za przelew walutowy ING

Zmianie ulegnie również opłata za przelew walutowy. Opłata za przelewy na kwotę wyższą niż 20 000 zł będzie stała (50 zł), a nie – jak dotychczas – uzależniona od konkretnej wartości przelewu.


Źródło:

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych
Tekst jednolity stan na dzień 29 listopada 2019 r.

https://www.ing.pl/_fileserver/item/1129336

Komentarze