Dywidenda za 2018 rok w Pekao

Dywidenda za 2018 rok w Pekao

author
Patryk Byczek
23 stycznia 2019

Bank Pekao wypłaci mniejszą dywidendę za rok 2018, niż przewidywano. Wszystko dlatego, że bufory stress testowych uległy podwyższeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pekao będzie mógł przeznaczyć 75% zysku za 2018 rok na dywidendę.

Kapitał, który zatrzyma Pekao będzie mógł podwyższyć dywidendę w przyszłości. Wówczas będzie ona bliżej górnej granicy określonej przez politykę dywidendową.

Dywidenda Pekao – wskaźnik ST

Warto zaznaczyć, że Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego indywidualnie dostosowane wytyczne odnoszące się do dywidendy. Pekao poinformował w poniedziałek, że KNF wyznaczyła wskaźnik stress testowy (ST) na 6,78 pp. Jednakże po zmniejszeniu go o wskaźnik bufora zabezpieczającego, wskaźnik stress testowy instytucji plasuje się na poziomie 4,28 pp. Należy wiedzieć, że w roku ubiegłym wartość wskaźnika ST wynosiła 1,28%.

W rozmowie z PAP Biznes, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Paweł Rzeźniczak mówił, że bank nie spełnia wszystkich wymogów. Bazowym założeniem Pekao jest to, że poziom dywidendy za rok 2018 nie będzie mógł przekraczać 75%. Instytucja spełnia wymogi, aby wypłacić 75%, lecz nie spełnia wymogów, żeby wypłacić 100%.

Dywidenda Pekao – oczekiwania

Ponadto względem Banku Pekao oczekiwano wypłaty 90% zysku w ramach dywidendy za 2018 rok. Oznaczałoby to około 1 940 000 000 złotych, co przełożyłoby się na 7 złotych 37 groszy na walor i 6,3% stopy dywidendy. W pierwotnych założeniach w 2019 roku bank miał przeznaczyć na dywidendę od 60 do 80% zysku, natomiast w roku 2020 jedynie od 50 do 75% zysku.

W innych instytucjach bankowych, takich jak Bank Handlowy, ING Bank Śląski i mBank wskaźnik mocno poszedł do góry. W Santanderze ruszył tylko delikatnie, a w PKO zmalał.

Mimo wszystko Pekao nie ma zamiary zmieniać własnej dywidendowej polityki średnioterminowej.

Dywidenda Pekao – brak możliwości

Wzrost skaźnika ST spowodował, że Pekao nie ma możliwości wypłacenia dywidendy wyższej aniżeli 75%. Aby przekroczyć ten próg bank musiałby przestawiać wskaźniki Tier 1 i TCR na poziomach 18,05% oraz 20,05%. Jednakże taka sytuacja, w której bank musiałby otrzymywać tak dużo kapitału mogłaby negatywnie wpłynąć na wskaźnik rentowności kapitału własnego.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Po pierwszym kwartale roku ubiegłego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Deutsche Bank w Pruszkowie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
09 grudnia 2017

Deutsche Bank w Pruszkowie

Komornik wystawił na licytację zamek
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
13 sierpnia 2018

Komornik wystawił na licytację zamek

Strefa Euro – jakie państwa należą?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
10 lipca 2019

Strefa Euro – jakie państwa należą?

Zakłady Specjalne – nowość w Lotto
Aktualności
author
Patryk Byczek
01 listopada 2018

Zakłady Specjalne – nowość w Lotto

Oszustwa na PSD2 – ostrzeżenie PKO Banku Polskiego
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
29 września 2019

Oszustwa na PSD2 – ostrzeżenie PKO Banku Polskiego

Kredyt hipoteczny Elbląg
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
11 sierpnia 2017

Kredyt hipoteczny Elbląg

Porównaj