Identyfikator komornika sądowego

Identyfikator komornika sądowego

author
Dominika Byczek
06 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kiedy komornik zapuka do drzwi, mamy prawny obowiązek wpuszczenia go do domu. Komornik też ma swoje obowiązki – pierwszym z nich jest wylegitymowanie się przy każdorazowej próbie wykonania czynności komorniczych. Sprawdź, kto powinien mieć identyfikator i jakie informacje powinny się na nim znaleźć.

Czym jest identyfikator komornika?

Jest to oficjalny dokument potwierdzający tożsamość komornika i fakt uzyskania przez niego adekwatnych do stanowiska uprawnień. Konieczność posiadania identyfikatora określony jest w art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Co powinno znajdować się na identyfikatorze?

Identyfikator jest dokumentem wydawanym przez Krajową Radę Komorniczą. Jego elementy są szczegółowo wskazane we wspomnianej wyżej ustawie. Są to:

  • imię i nazwisko,
  • zdjęcie urzędnika,
  • określenie pełnionej funkcji,
  • oznaczenie sądu, przy którym działa komornik.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora

1. Przy wykonywaniu czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą zawierającego jego imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Wzór identyfikatora

Zgodnie z prawem oficjalny wzór identyfikatora musi zostać wskazany przez Ministra Sprawiedliwości.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność zachowania odpowiedniej przejrzystości i czytelności danych oraz konieczność zabezpieczenia przed podrobieniem.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Identyfikator jest kartą wykonaną z plastiku. Jej wymiary to  55 mm x 85 mm. Tło dokumentu ma charakterystyczny zielony kolor z nałożonym efektem gradientu – najjaśniejszy punkt dokumentu znajduje się w prawym górnym rogu.

Awers identyfikatora

Awers zawiera nazwę organu wydającego oraz informacje o samym komorniku. W prawym dolnym rogu dokumentu musi być naklejona holograficzna naklejka w postaci stylizowanej litery „K” i stylizowanego znaku „§” wpisanych w kontur Polski. Ta strona dokumentu zabezpiecza także miejsce na zdjęcie komornika. Cały dokument jest zabezpieczony folią z charakterystycznym znakiem Krajowej Rady Komorniczej.

Rewers identyfikatora

Druga strona dokumentu zawiera napis “IDENTYFIKATOR” i wskazuje pełnioną funkcję. Zabezpieczenie holograficzne wskazuje godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy komornik musi okazać identyfikator?

Komornik musi okazać identyfikator za każdym razem, kiedy podejmuje czynności komornicze wobec osoby podlegającej egzekucji komorniczej i wobec osób trzecich. Dotyczy to zatem zarówno sytuacji, w których komornik zjawi się, by zająć część majątku dłużnika, jak i w jakimkolwiek innym celu – choćby okazania nowych dokumentów.

Kto może mieć identyfikator?

To, że identyfikator musi posiadać komornik sądowy, jest raczej oczywiste. Ustawa wskazuje jednak, że taki identyfikator musi posiadać także każdy:

  • asesor komorniczy,
  • aplikant komorniczy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów komorniczych.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Podsumowanie

Identyfikator jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym tożsamość komornika, asesora komorniczego lub aplikanta komorniczego oraz fakt uzyskania przez nich uprawnień zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Jest on wydawany przez Krajową Radę Komorniczą i musi zawierać imię i nazwisko, zdjęcie urzędnika, określenie pełnionej funkcji oraz oznaczenie sądu, przy którym działa komornik.

Identyfikator jest obowiązkowy podczas wykonywania czynności komorniczych wobec osób podlegających egzekucji komorniczej oraz osób trzecich. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określa wzór identyfikatora, mając na uwadze przejrzystość danych i zabezpieczenie przed podrabianiem. Dokument ten musi być okazany za każdym razem, gdy komornik podejmuje czynności komornicze.

Identyfikator składa się z dwóch stron: awersu i rewersu. Awers zawiera informacje o organie wydającym dokument oraz dane komornika, zabezpieczone holograficzną naklejką. Rewers zawiera napis “Identyfikator” i wskazuje pełnioną funkcję, zabezpieczony holograficznym godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek posiadania identyfikatora obejmuje także asesorów i aplikantów komorniczych. Zasady dotyczące identyfikatora zostały uregulowane w art. 17a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Pytania i odpowiedzi

Identyfikator komorniczy to oficjalny dokument potwierdzający tożsamość komornika, asesora komorniczego lub aplikanta komorniczego oraz fakt uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.

Identyfikator komorniczy musi zawierać imię i nazwisko, zdjęcie urzędnika, określenie pełnionej funkcji oraz oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Identyfikatory komornicze są wydawane przez Krajową Radę Komorniczą na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Identyfikator komorniczy ma wymiary 55 mm x 85 mm. Jest wykonany z plastiku i ma charakterystyczne zielone tło z gradientem. Na awersie zawiera nazwę organu wydającego, dane komornika oraz holograficzną naklejkę z literą “K” i znakiem “§”. Rewers wskazuje pełnioną funkcję oraz jest zabezpieczony holograficznym godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Komornik jest zobowiązany okazać identyfikator za każdym razem, gdy podejmuje czynności komornicze wobec osoby podlegającej egzekucji komorniczej oraz wobec osób trzecich, niezależnie od celu tych działań, na przykład podczas zajmowania majątku dłużnika czy okazywania dokumentów.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

brawo
brawo
2018-08-23 09:24:21

bardzo sluszna uwaga w zyciu bym nie pomyslala zeby spytac komornika o indetyfikator, no coz ludzie sie ucza cale zycie...

Podobne artykuły

Lombardy w Gorzowie Wielkopolskim

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego działa obecnie kilkanaście lombardów. Poniżej znajdziesz adresy oraz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące punktów w Twoim miejsce. Sprawdź godziny otwarcia lombardów w Gorzowie Wielkopolskim.

author
Patryk Byczek
05 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki na Black Friday

Tegoroczny 24 listopada 2023 to nie tylko kolejny piątek, ale Black Friday – dzień wyjątkowych obniżek w większości sklepów. To czas, kiedy możesz złapać fantastyczne okazje i kupić produkty po cenach znacznie niższych niż zazwyczaj, często obniżonych nawet o 50%. Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać te atrakcyjne zniżki, oferujemy różnorodne opcje pożyczek i kredytów. Odkryj nasz starannie przygotowany ranking najlepszych ofert, stworzony przez ekspertów.

author
Dominika Byczek
14 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Rykach

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Rykach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Provident w Katowicach

 

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Górowie Iławeckim

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Górowie Iławeckim – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
15 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bałtycka Odyseja – sprzątanie bałtyckich plaż z Credit Agricole

Uczestnicy akcji „Bałtycka Odyseja” organizowanej przez Credit Agricole usunęli ponad pół tony śmieci z bałtyckich plaż na odcinku Świnoujście – Dziwnów. Całe wydarzenie instytucji bankowej ma skłonić Polaków do niezaśmiecania mórz.

author
Patryk Byczek
21 stycznia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj