Identyfikator komornika sądowego

Identyfikator komornika sądowego

author
Dominika Sobieraj
16 sierpnia 2018
Kiedy komornik zapuka do drzwi, mamy prawny obowiązek wpuszczenia go do domu. Komornik też ma swoje obowiązki - pierwszym z nich jest wylegitymowanie się przy każdorazowej próbie wykonania czynności komorniczych. Sprawdź, kto powinien mieć identyfikator i jakie informacje powinny się na nim znaleźć.

Co to jest identyfikator?

Jest to oficjalny dokument potwierdzający tożsamość komornika i fakt uzyskania przez niego adekwatnych do stanowiska uprawnień. Konieczność posiadania identyfikatora określony jest w art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Co powinno być na identyfikatorze?

Identyfikator jest dokumentem wydawanym przez Krajową Radę Komorniczą. Jego elementy są szczegółowo wskazane we wspomnianej wyżej ustawie. Są to:
– imię i nazwisko,
– zdjęcie urzędnika,
– określenie pełnionej funkcji,
– oznaczenie sądu, przy którym działa komornik. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora
1. Przy wykonywaniu czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą zawierającego jego imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Wzór identyfikatora

Zgodnie z prawem oficjalny wzór identyfikatora musi zostać wskazany przez Ministra Sprawiedliwości. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora
3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność zachowania odpowiedniej przejrzystości i czytelności danych oraz konieczność zabezpieczenia przed podrobieniem.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Wzór ten został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą. Załącznik pierwszy tejże ustawy dokładnie określa wygląd awersu i rewersu identyfikatora komorniczego, a także wskazuje wzór graficzny tego dokumentu. 

Identyfikator jest kartą wykonaną z plastiku. Jej wymiary to  55 mm x 85 mm. Tło dokumentu ma charakterystyczny zielony kolor z nałożonym efektem gradientu – najjaśniejszy punkt dokumentu znajduje się w prawym górnym rogu. 

AWERS IDENTYFIKATORA 
Awers zawiera nazwę organu wydającego oraz informacje o samym komorniku. W prawym dolnym rogu dokumentu musi być naklejona holograficzna naklejka w postaci stylizowanej litery „K” i stylizowanego znaku „§” wpisanych w kontur Polski. Ta strona dokumentu zabezpiecza także miejsce na zdjęcie komornika. Cały dokument jest zabezpieczony folią z charakterystycznym znakiem Krajowej Rady Komorniczej. 


źródło obrazu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072441803/O/D20071803.pdf

REWERS IDENTYFIKATORA
Druga strona dokumentu zawiera napis "IDENTYFIKATOR" i wskazuje pełnioną funkcję. Zabezpieczenie holograficzne wskazuje godło Rzeczypospolitej Polskiej.


źródło obrazu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072441803/O/D20071803.pdf


Kiedy komornik musi okazać identyfikator? 

Komornik musi okazać identyfikator za każdym razem, kiedy podejmuje czynności komornicze wobec osoby podlegającej egzekucji komorniczej i wobec osób trzecich. Dotyczy to zatem zarówno sytuacji, w których komornik zjawi się, by zająć część majątku dłużnika, jak i w jakimkolwiek innym celu – choćby okazania nowych dokumentów. 


Kto może mieć identyfikator?

To, że identyfikator musi posiadać komornik sądowy, jest raczej oczywiste. Ustawa wskazuje jednak, że taki identyfikator musi posiadać także każdy:
– asesor komorniczy,
– aplikant komorniczy. 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów komorniczych.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

brawo
brawo
2018-08-23 09:24:21

bardzo sluszna uwaga w zyciu bym nie pomyslala zeby spytac komornika o indetyfikator, no coz ludzie sie ucza cale zycie...

Podobne artykuły

Promocja: „Polecam Proste Zasady – edycja XIII” w Getin Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 września 2021

Promocja: „Polecam Proste Zasady – edycja XIII” w Getin Banku

Biuro paszportowe w Ostrołęce
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
27 lipca 2022

Biuro paszportowe w Ostrołęce

mBank wśród liderów spółek bazujących na ESG
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 grudnia 2019

mBank wśród liderów spółek bazujących na ESG

Kredyt hipoteczny tylko w mBanku Hipotecznym
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
08 września 2016

Kredyt hipoteczny tylko w mBanku Hipotecznym

Akcja Kalkulacja czyli darmowa pożyczka Providenta
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
20 maja 2015

Akcja Kalkulacja czyli darmowa pożyczka Providenta

Porównaj