Identyfikator komornika sądowego

Identyfikator komornika sądowego

author
16 sierpnia 2018
Kiedy komornik zapuka do drzwi, mamy prawny obowiązek wpuszczenia go do domu. Komornik też ma swoje obowiązki - pierwszym z nich jest wylegitymowanie się przy każdorazowej próbie wykonania czynności komorniczych. Sprawdź, kto powinien mieć identyfikator i jakie informacje powinny się na nim znaleźć.

Co to jest identyfikator?

Jest to oficjalny dokument potwierdzający tożsamość komornika i fakt uzyskania przez niego adekwatnych do stanowiska uprawnień. Konieczność posiadania identyfikatora określony jest w art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Co powinno być na identyfikatorze?

Identyfikator jest dokumentem wydawanym przez Krajową Radę Komorniczą. Jego elementy są szczegółowo wskazane we wspomnianej wyżej ustawie. Są to:
– imię i nazwisko,
– zdjęcie urzędnika,
– określenie pełnionej funkcji,
– oznaczenie sądu, przy którym działa komornik. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora
1. Przy wykonywaniu czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą zawierającego jego imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Wzór identyfikatora

Zgodnie z prawem oficjalny wzór identyfikatora musi zostać wskazany przez Ministra Sprawiedliwości. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora
3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność zachowania odpowiedniej przejrzystości i czytelności danych oraz konieczność zabezpieczenia przed podrobieniem.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Wzór ten został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą. Załącznik pierwszy tejże ustawy dokładnie określa wygląd awersu i rewersu identyfikatora komorniczego, a także wskazuje wzór graficzny tego dokumentu. 

Identyfikator jest kartą wykonaną z plastiku. Jej wymiary to  55 mm x 85 mm. Tło dokumentu ma charakterystyczny zielony kolor z nałożonym efektem gradientu – najjaśniejszy punkt dokumentu znajduje się w prawym górnym rogu. 

AWERS IDENTYFIKATORA 
Awers zawiera nazwę organu wydającego oraz informacje o samym komorniku. W prawym dolnym rogu dokumentu musi być naklejona holograficzna naklejka w postaci stylizowanej litery „K” i stylizowanego znaku „§” wpisanych w kontur Polski. Ta strona dokumentu zabezpiecza także miejsce na zdjęcie komornika. Cały dokument jest zabezpieczony folią z charakterystycznym znakiem Krajowej Rady Komorniczej. 


źródło obrazu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072441803/O/D20071803.pdf

REWERS IDENTYFIKATORA
Druga strona dokumentu zawiera napis "IDENTYFIKATOR" i wskazuje pełnioną funkcję. Zabezpieczenie holograficzne wskazuje godło Rzeczypospolitej Polskiej.


źródło obrazu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072441803/O/D20071803.pdf


Kiedy komornik musi okazać identyfikator? 

Komornik musi okazać identyfikator za każdym razem, kiedy podejmuje czynności komornicze wobec osoby podlegającej egzekucji komorniczej i wobec osób trzecich. Dotyczy to zatem zarówno sytuacji, w których komornik zjawi się, by zająć część majątku dłużnika, jak i w jakimkolwiek innym celu – choćby okazania nowych dokumentów. 


Kto może mieć identyfikator?

To, że identyfikator musi posiadać komornik sądowy, jest raczej oczywiste. Ustawa wskazuje jednak, że taki identyfikator musi posiadać także każdy:
– asesor komorniczy,
– aplikant komorniczy. 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17a. Obowiązek używania identyfikatora

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów komorniczych.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

brawo
brawo
2018-08-23 09:24:21

bardzo sluszna uwaga w zyciu bym nie pomyslala zeby spytac komornika o indetyfikator, no coz ludzie sie ucza cale zycie...

Podobne artykuły

Ranking darmowych pożyczek
Pożyczki
author
02 lipca 2016

Ranking darmowych pożyczek

Kredyt gotówkowy Dęblin
Kredyty miasta
author
27 lutego 2021

Kredyt gotówkowy Dęblin

Lombardy w Piotrkowie Trybunalskim
Lombardy
author
10 marca 2022

Lombardy w Piotrkowie Trybunalskim

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego
Porady
author
25 sierpnia 2016

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego

Pismo do komornika – jak napisać? Darmowy wzór
Dla zadłużonych
author
14 maja 2022

Pismo do komornika – jak napisać? Darmowy wzór

Dokąd Polacy jeżdżą na wakacje ?
Blog
author
05 lipca 2017

Dokąd Polacy jeżdżą na wakacje ?