Jak zgłosić reklamację w Bancovo?

Jak zgłosić reklamację w Bancovo?

author
Dominika Sobieraj
10 lipca 2020

Zaciągając kredyt lub pożyczkę przez Internet z reguły liczymy na to, że wszystko przebiegnie szybko i bez zarzutów. Nie zawsze jednak się to udaje. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości i zastrzeżeń do Bancovo, możemy złożyć reklamację.

Co można zareklamować w Bancovo?

W Bancovo Klient/Użytkownik zgodnie z regulaminem może zgłaszać zastrzeżenia zarówno co do funkcjonowania samej platformy Bancovo, jak i świadczenia usług przez NSC jako pośrednika kredytowego (NSC to spółka, która świadczy właśnie usługę porównywania ofert pod marką Bancovo).

Jak złożyć reklamację w Bancovo?

Reklamację w Bancovo możemy złożyć na trzy sposoby:

1) elektronicznie przez e-mail

Wiadomość wysyłamy w takim przypadku na adres poczty elektronicznej NCS: [email protected].

2) pisemnie drogą pocztową

Pismo wysyłamy pocztą (listem poleconym) na adres NewCommerce Services Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

3) ustnie drogą telefoniczną

Z naszą reklamacją/zażaleniem dzwonimy na numer +48 22 100 43 44.

4) ustnie osobiście

Reklamację składamy osobiście podczas wizyty w placówce NCS (ul. 3 Maja 67-69, 81-850 Sopot).

Reklamacja w Bancovo – wzór

Bancovo, platforma pośrednicząca w udzielaniu pożyczek i kredytów przez Internet, w regulaminie wskazuje dokładnie, co należy zawrzeć w składanej reklamacji. “W Reklamacji Klient/Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę i przyczynę wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożonej Reklamacji, opis zastrzeżenia co Usługi” – wskazano w regulaminie.

Jak więc powinna wyglądać taka reklamacja? Poniżej w ramce wskazujemy uniwersalny wzór takiej reklamacji, oczywiście należy dostosować go do własnego problemu.

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany ……………………… (imię i nazwisko), zamieszkały pod adresem ul. Kminkowa 1/2, 10-250 Warszawa, niniejszym pismem składam reklamację dotyczącą …………………. (np.: umowy z dnia 10.07.2020 / sytuacji zaistniałej w dniu 10.07.2020).

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ……………. (np.: niesłuszne podwójne naliczenie dodatkowej opłaty z tytułu umowy pożyczkowej o numerze CKF 1352/12).

Reklamowane przeze mnie zdarzenie miało miejsce dnia …………… (np.: 10.07.2020).

………………….
nasz podpis

miejscowość, data
(złożenia reklamacji)

 Uwaga! Jeżeli chcemy, żeby odpowiedź na naszą reklamację przyszła drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem serwisu Bancovo musimy zgodę na to zawrzeć w piśmie reklamacyjnym. Wystarczy, że w reklamacji dopiszemy następujące słowa:

Zgadzam się na przesłanie odpowiedzi na niniejszą Reklamację drogą elektroniczną. Odpowiedź proszę kierować na adres e-mail: [email protected].

Kiedy Bancovo rozpatrzy reklamację? Terminy

Bancovo dokłada wszelkich starań, by rozpatrzyć naszą reklamację niezwłocznie. Maksymalnym terminem rozpatrzenia reklamacji jest jednak 30 dni od daty otrzymania pisma przez Bancovo (NCS). W tym terminie Bancovo musi jednak wysłać odpowiedź, więc jeżeli ma ona dotrzeć do nas na przykład drogą pocztową, to do tych 30 dni należy doliczyć jeszcze czas wysyłki korespondencji.

Jeżeli sprawa, którą reklamujemy, okaże się zbyt złożona, żeby można ją było rozpatrzyć w ciągu 30 dni, Bancovo poinformuje nas o tym jeszcze przed upływem tego czasu i wskaże:

– dlaczego nie da rady dotrzymać terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
– wyjaśnienie okoliczności wpływających na przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji,
– konkretny termin ostatecznego udzielenia odpowiedzi na reklamację (nie dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania naszej reklamacji).

Odpowiedź na reklamację w Bancovo – jak otrzymamy?

Odpowiedź na naszą reklamację Bancovo zwyczajowo przysyła listownie albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź drogą elektroniczną jest możliwa tylko w przypadku, kiedy zawnioskujemy o to w naszej reklamacji. O tym, jak to zrobić, napisaliśmy tutaj.

Co, jeżeli nie otrzymamy w terminie reklamacji od Bancovo?

Zgodnie z prawem reklamację, na którą nie otrzyma się odpowiedzi w terminie wskazanym w regulaminie, uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta/Użytkownika.


Źródło:

https://www.bancovo.pl/regulamin/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Polacy nie znają zasad bezpieczeństwa danych online
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
22 września 2019

Polacy nie znają zasad bezpieczeństwa danych online

Jak usunąć konto na Vivus.pl?
Pożyczki
author
Dorota Cholewicka
21 grudnia 2022

Jak usunąć konto na Vivus.pl?

Bezpłatna infolinia komornicza dla Dłużników
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
23 lipca 2018

Bezpłatna infolinia komornicza dla Dłużników

Pismo do komornika – jak napisać? Darmowy wzór
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
14 maja 2022

Pismo do komornika – jak napisać? Darmowy wzór

Trzynasta emerytura nieuwzględniona w budżecie na 2020
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
31 sierpnia 2019

Trzynasta emerytura nieuwzględniona w budżecie na 2020

Porównaj