Obecnie każdy, kto posiada sprawny odbiornik telewizyjny, zobowiązany jest do zarejestrowania go w urzędzie w ciągu 14 dni od jego nabycia. Skutkuje to zarazem obowiązkiem regularnego opłacania abonamentu. Ile wyniesie abonament RTV w 2018 roku? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 22.12.2017
Udostępnij:

Rząd nie zdecydował się na podwyższenie kwoty z ubiegłego roku. Zamiast tego ma zamiar zwiększyć starania o to, by zapłat nie dało się uniknąć. Obecnie abonament opłaca zaledwie 7-10% Polaków, a posiadanie radia albo telewizora deklaruje 95% wszystkich gospodarstw domowych. Póki co abonament obejmuje posiadaczy kablówek i sieci satelitarnych, ale aktualnie trwają także prace nad utworzeniem abonamentu dla tych, którzy posiadają odbiorniki telewizji naziemnej. 

Piotr Gliński, Minister Kultury, zamiast opłaty abonamentowej zaproponował wprowadzenie nowego podatku: "Chcemy, żeby to była opłata, którą płacilibyśmy co miesiąc razem z deklaracjami podatkowymi, ta opłata wynosiłaby około 8 złotych miesięcznie. Jednak wymaga to zmiany prawa w Unii Europejskiej i nie jest takie proste do wprowadzenia."

Opłaty te same, ale możliwe zniżki

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w maju 2017 r. wydała rozporządzenie dotyczące wysokości abonamentu w 2018 r., w którym utrzymała dotychczasowe stawki abonamentu za używanie odbiorników RTV. Nadal przewidziano także zniżki dla tych, którzy opłacą z góry okres dłuższy, niż jeden miesiąc.
 

ABONAMENT RTV 2018

 

opłata miesięczna:
– za radio – 7 zł
– za telewizor (z radiem lub bez) – 22,70 zł

opłata za dwa miesiące z góry:
– za radio – 13,60 zł
– za telewizor (z radiem lub bez)- 44,05 zł 

opłata za trzy miesiące z góry:
– za radio – 20,15 zł
– za telewizor (z radiem lub bez) – 65,35 zł 
 
za pół roku z góry:
– za radio – 39,90 zł
– za telewizor (z radiem lub bez) – 129,40 zł 

za rok z góry:
– za radio – 75,60 zł
– za telewizor (z radiem lub bez) – 245,15 zł 

Jak opłacić abonament RTV?

Pieniądze można przesłać przelewem internetowym albo przelewem tradycyjnym w placówce Poczty Polskiej (bez dodatkowych opłat). Dane do przelewu:
nazwa odbiorcy: Poczta Polska SA, COF Dział Abonamentu, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
numer konta: indywidualny numer rachunku bankowego,
kwota przelewu: kwota abonamentu zgodna z obowiązującymi stawkami opłat,
nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,
tytuł: okres, jakiego wpłata RTV dotyczy.

Indywidualny numer rachunku bankowego nadawany jest każdemu abonentowi w chwili rejestracji danego odbiornika RTV. Numer nie ulega zmianie przez cały okres użytkowania sprzętu. W przypadku zgubienia/zapomnienia numeru konta, można go odzyskać na stronie internetowej Poczty Polskiej, gdzie należy podać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta albo telefonicznie (+48 43 842 06 06). 

Zwolnienie z opłaty abonamentu RTV

Aby uzyskać zwolnienie od opłat abonamentowych, należy dopełnić wszystkich formalności w placówce Poczty Polskiej. Należy:
– przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia z opłat abonamentu RTV, 
– złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.
Zwolenie przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Do zwolnienia uprawione są:

– osoby, które ukończyły 75. rok życia,
– osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
– kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
– osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo emerytalne, a wysokość ich emerytury nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia (w przeliczeniu na miesiąc).

Kary za nieopłacanie abonamentu RTV
 

Jeśli abonent nie ureguluje opłat abonamentowych w terminie, zostaną one wyegzekwowane w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Kara za nieopłacenie abonamentu może wynieść maksymalnie 30-krotność miesięcznej opłaty, czyli 680,10 zł. KRRiT może jednak w wyjątkowych sytuacjach na wniosek abonenta umorzyć spłatę lub rozłożyć zaległą kwotę na raty.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć:
– na elektroniczną skrzynkę podawczą,
– w Kancelarii Biura KRRiT,
– drogą pocztową na adres: Poczta Polska SA, COF Dział Abonamentu, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Komentarze