Kredyt lombardowy – co to jest?

Kredyt lombardowy – co to jest?

author
Halszka Gronek
26 lipca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

W Polsce nie tylko indywidualni konsumenci mają dostęp do kredytów. Również banki komercyjne mogą korzystać z wsparcia finansowego, dzięki kredytom lombardowym pochodzącym z Narodowego Banku Polskiego. W naszym artykule przyglądamy się bliżej szczegółom i zasadom działania tych specyficznych pożyczek.

Spis treści:

  1. Kredyt lombardowy - co to jest?
  2. Kto może otrzymać kredyt?
  3. Zasady udzielenia kredytu
  4. Wysokość stopy lombardowej
  5. Zabezpieczenie kredytu lombardowego
  6. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
  7. Najważniejsze tezy artykułu
Zwiń spis treści

Kredyt lombardowy - co to jest?

Kredyt lombardowy jest specjalną pomocą pieniężną, jaką bank centralny (w Polsce – Narodowy Bank Polski) udziela innym bankom komercyjnym działającym na krajowym rynku. Kredyt lombardowy jest udzielany z zabezpieczeniem w postaci zastawu ruchomości. W przypadku kredytu lombardowego banku centralnego rolę tychże ruchomości pełnią po prostu papiery wartościowe. Owy kredyt udzielany jest krótkoterminowo a jego kwota nie może przekroczyć 100% wartości wniesionego zastawu. Najczęściej jednak bank centralny udziela kredytu lombardowego w kwocie od 20% do 80% wartości papierów wartościowych.

Kto może otrzymać kredyt?

Zwykły kredyt lombardowy udzielany jest wszelkim jednostkom gospodarczym. Narodowy Bank Polski jednak oferuje kredyty lombardowe jedynie bankom komercyjnym, które działają na polskim rynku finansowym. Kredyt lombardowy udzielany jest tylko wtedy, gdy instytucja kredytobiorcza wniesie na poczet inwestycji zastaw. W przypadku kredytu z banku centralnego zastawem tym są papiery wartościowe. Co istotne, nim kredyt lombardowy zostanie udzielony, konieczne jest przeprowadzenie wyceny wniesionego zastawu. Koszt ekspertyzy pokrywa kredytobiorca.

Zasady udzielenia kredytu

Kredyt lombardowy z Narodowego Banku Polskiego udzielany jest w celu pokrycia krótkoterminowego niedoboru gotówki w kasach danego banku komercyjnego. Czas spłaty takiego kredytu waha się od 7 dni do 3 miesięcy. Niedobór pieniężny banków komercyjnych występuje wtedy, gdy bank niepoprawnie obliczy swoje zobowiązania wobec innych instytucji finansowych i na koniec dnia zabraknie jej środków na pokrycie wydatków. W takiej sytuacji dany bank może pożyczyć brakującą kwotę od Narodowego Banku Polskiego. Co istotne, kredyt lombardowy udzielany jest tylko wtedy, gdy instytucja kredytobiorcza wniesie na poczet inwestycji zastaw w postaci papierów wartościowych. Konieczne jest także przeprowadzenie wyceny wniesionego zastawu (na koszt kredytobiorcy).

Wysokość stopy lombardowej

Stopa lombardowa jest stopą bazową, na podstawie której centralny bank danego kraju (w Polsce – Narodowy Bank Polski) udziela innym bankom komercyjnym kredytów pod zastaw papierów wartościowych – czyli kredytów lombardowych. W Polsce ustalaniem aktualnej wysokości podstawowych stop bazowych zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej. Jeszcze w 1992 roku wartość stopy lombardowej wynosiła 37%. Od 8 września 2022 roku roku jej niezmienna wysokość to 7,25%. Warto wiedzieć, że do 2016 roku stopa lombardowa była także podstawą wyliczania oprocentowania kredytów konsumenckich, jakich banki komercyjne udzielały swym Klientom. Na mocy zmian wprowadzonych do Kodeksu Cywilnego oprocentowanie to wylicza się obecnie na podstawie stopy referencyjnej.

Zabezpieczenie kredytu lombardowego

Kredyt lombardowy jest udzielany przez Narodowy Bank Polski z zabezpieczeniem w postaci zastawu skarbowych papierów wartościowych.  Kredyty lombardowe udzielane przez banki komercyjne na rzecz swych Konsumentów wymagają zabezpieczania w postaci płynnych aktywów (ruchomości). Mogą to być także papiery wartościowe, lecz również biżuteria, metale szlachetne czy towary. Instytucje udzielające kredytów lombardowych oprócz stopy lombardowej naliczają do oprocentowania swych kredytów również marżę. Wszystko dlatego, że kredytodawca musi się zabezpieczyć przed ryzykiem związanym ze spadkiem wartości zabezpieczenia (zastawu) – zwłaszcza tego w postaci towarów.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Kredyt lombardowy to specjalna pomoc finansowa, którą bank centralny (np. Narodowy Bank Polski) udziela innym bankom komercyjnym, zabezpieczając go papierami wartościowymi.

Kredyt lombardowy jest udzielany pod zastaw ruchomości, zwykle w postaci papierów wartościowych.

 

Maksymalna kwota kredytu lombardowego zazwyczaj nie przekracza 100% wartości wniesionego zastawu, ale najczęściej wynosi od 20% do 80% wartości papierów wartościowych.

Kredyt lombardowy jest udzielany jedynie bankom komercyjnym działającym na rynku finansowym danego kraju, które wniosą na poczet inwestycji zastaw w postaci papierów wartościowych.

 

Kredyt lombardowy jest przeznaczony dla banków komercyjnych, aby pokryć krótkoterminowy niedobór gotówki w ich kasach.

Czas spłaty kredytu lombardowego waha się zazwyczaj od 7 dni do 3 miesięcy.

 

Bank komercyjny może uzyskać kredyt lombardowy, wnioskując o niego w banku centralnym i przedstawiając odpowiednie zastawione papiery wartościowe.

Koszty wyceny zastawu w postaci papierów wartościowych ponosi kredytobiorca.

Nie, stopa lombardowa w Polsce nie jest stała i może być ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Od września 2022 roku wynosi 7,25%.

 

Kredyt lombardowy udzielany przez bank centralny jest zazwyczaj udzielany tylko na podstawie zastawu papierów wartościowych. Jednak kredyty lombardowe udzielane przez banki komercyjne mogą wymagać różnych zabezpieczeń, takich jak metale szlachetne, biżuteria, czy towary.

Bank centralny udziela kredytów lombardowych w celu wsparcia banków komercyjnych w sytuacjach, gdy potrzebują dodatkowych środków na pokrycie krótkoterminowych niedoborów gotówki.

Niespłacenie kredytu lombardowego może skutkować utratą zastawionych papierów wartościowych przez kredytobiorcę, które stanowią zabezpieczenie kredytu.

Najważniejsze tezy artykułu

Kredyt lombardowy stanowi istotne narzędzie, które bank centralny, tak jak Narodowy Bank Polski, wykorzystuje w celu wsparcia banków komercyjnych działających na rynku finansowym. Udzielany krótkoterminowo pod zastaw papierów wartościowych, umożliwia bankom komercyjnym pokrycie krótkotrwałego niedoboru gotówki. Jego istota tkwi w tym, że bank centralny udostępnia środki pieniężne innym instytucjom, które w zamian zabezpieczają je papierami wartościowymi. Przy tym kredyt lombardowy jest dostępny wyłącznie dla banków komercyjnych, nie dla klientów indywidualnych.  Wysokość kredytu lombardowego jest ograniczona wartością wniesionego zastawu i zazwyczaj nie przekracza 100% jego wartości. Zazwyczaj bank centralny udziela kredytu w wysokości od 20% do 80% wartości zastawionych papierów wartościowych. Przyznawanie kredytu wymaga przeprowadzenia wyceny zastawu, a koszty ekspertyzy ponosi kredytobiorca.

Kredyt lombardowy jest instrumentem służącym do szybkiego wsparcia banków komercyjnych w sytuacjach, gdy potrzebują dodatkowych środków pieniężnych na pokrycie swoich krótkoterminowych zobowiązań. Niedobór pieniężny może wynikać z błędnych obliczeń wobec innych instytucji finansowych lub nieprzewidzianych wydatków. Dlatego banki komercyjne mogą sięgnąć po kredyt lombardowy, aby zabezpieczyć swoje operacje. Stopa lombardowa, czyli podstawa do wyliczania oprocentowania kredytów lombardowych, jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. W Polsce, od września 2022 roku, wynosi 7,25%. Niegdyś stanowiła także podstawę wyliczania oprocentowania kredytów konsumenckich, ale obecnie została zastąpiona przez inne wskaźniki, takie jak stopa referencyjna.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKP Energetyka z finansowaniem od BNP Paribas

Bank BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że jako Bookrunner oraz główny organizator finansowania w ramach konsorcjum banków, przekaże środki na finansowanie wieloletniego plany inwestycyjnego PKP Energetyka.

author
Patryk Byczek
08 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Aplikacja carQ – sprawdź historię pojazdu

CarQ, czylidarmowa aplikacja, dzięki której sprawdzisz historię konkretnego pojazdu. Oprogramowanie pozwala również na administrowanie przypomnieniami dotyczącymi dodanych przez użytkownika pojazdów.

author
Aneta Jankowska
31 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Credit Agricole w Turku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Turku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Płacimy 17 mld za bankowe opłaty i prowizje

Prawie 9 mld zł wyniosły przychody banków z tytułu różnych opłat i prowizji w trakcie pierwszych 6 miesięcy, czyli o około 8% więcej niż w ubiegłym roku. Dane pokazują, że roczne usługi banku wyniosą nas najmniej 17,5 mld zł.

author
Aneta Jankowska
23 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Prezes ING Banku Ślaskiego nagrodzony tytułem Digital Shapers

Fundacja Digital Poland ogłosiła listę tegorocznych laureatów tytułu Digital Shapers. W gronie wyróżnionych znalazł się Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. Otrzymał on nagrodę za znaczące dokonania zawodowe z zakresu cyfryzacji i nowych technologii. Sprawdzamy najważniejsze informacje w tej sprawie.

author
Halszka Gronek
09 października 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Bank Pekao w Kartuzach

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Kartuzach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
17 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj