Kredyt lombardowy – co to jest?

Kredyt lombardowy – co to jest?

author
Halszka Gronek
03 września 2018
Nie tylko Konsumenci mają możliwość uzyskania kredytu w Polsce. Na pomoc pieniężną mogą liczyć także i same banki komercyjne. Kredyty im udzielane pochodzą z NBP i nazywane są właśnie lombardowymi. 

Spis treści:
1. Kredyt lombardowy – co to jest?
2. Kto może otrzymać kredyt?
3. Zasady udzielania.
4. Wysokość stopy lombardowej.
5. Zabezpieczenie kredytu lombardowego.

 

KREDYT LOMBARDOWY – CO TO JEST?

Kredyt lombardowy jest specjalną pomocą pieniężną, jaką bank centralny (w Polsce – Narodowy Bank Polski) udziela innym bankom komercyjnym działającym na krajowym rynku. 
 

Kredyt lombardowy jest udzielany z zabezpieczeniem w postaci zastawu ruchomości. W przypadku kredytu lombardowego banku centralnego rolę tychże ruchomości pełnią po prostu papiery wartościowe. 
 

Owy kredyt udzielany jest krótkoterminowo a jego kwota nie może przekroczyć 100% wartości wniesionego zastawu. Najczęściej jednak bank centralny udziela kredytu lombardowego w kwocie od 20% do 80% wartości papierów wartościowych.
 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ KREDYT?

Zwykły kredyt lombardowy udzielany jest wszelkim jednostkom gospodarczym. Narodowy Bank Polski jednak oferuje kredyty lombardowe jedynie bankom komercyjnym, które działają na polskim rynku finansowym. 
 

Kredyt lombardowy udzielany jest tylko wtedy, gdy instytucja kredytobiorcza wniesie na poczet inwestycji zastaw. W przypadku kredytu z banku centralnego zastawem tym są papiery wartościowe. 
 

Co istotne, nim kredyt lombardowy zostanie udzielony, konieczne jest przeprowadzenie wyceny wniesionego zastawu. Koszt ekspertyzy pokrywa kredytobiorca. 
 

 

ZASADY UDZIELANIA

Kredyt lombardowy z Narodowego Banku Polskiego udzielany jest w celu pokrycia krótkoterminowego niedoboru gotówki w kasach danego banku komercyjnego. Czas spłaty takiego kredytu waha się od 7 dni do 3 miesięcy.
 

Niedobór pieniężny banków komercyjnych występuje wtedy, gdy bank niepoprawnie obliczy swoje zobowiązania wobec innych instytucji finansowych i na koniec dnia zabraknie jej środków na pokrycie wydatków. W takiej sytuacji dany bank może pożyczyć brakującą kwotę od Narodowego Banku Polskiego. 
 

Co istotne, kredyt lombardowy udzielany jest tylko wtedy, gdy instytucja kredytobiorcza wniesie na poczet inwestycji zastaw w postaci papierów wartościowych. Konieczne jest także przeprowadzenie wyceny wniesionego zastawu (na koszt kredytobiorcy).

 

WYSOKOŚĆ STOPY LOMBARDOWEJ

Stopa lombardowa jest stopą bazową, na podstawie której centralny bank danego kraju (w Polsce – Narodowy Bank Polski) udziela innym bankom komercyjnym kredytów pod zastaw papierów wartościowych – czyli kredytów lombardowych. 

W Polsce ustalaniem aktualnej wysokości podstawowych stop bazowych zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej. Jeszcze w 1992 roku wartość stopy lombardowej wynosiła 37%. Od 5. marca 2015 roku jej niezmienna wysokość to zaledwie 2,50%.

Warto wiedzieć, że do 2016 roku stopa lombardowa była także podstawą wyliczania oprocentowania kredytów konsumenckich, jakich banki komercyjne udzielały swym Klientom. Na mocy zmian wprowadzonych do Kodeksu Cywilnego oprocentowanie to wylicza się obecnie na podstawie stopy referencyjnej.
 

 

ZABEZPIECZENIE KREDYTU LOMBARDOWEGO

Kredyt lombardowy jest udzielany przez Narodowy Bank Polski z zabezpieczeniem w postaci zastawu skarbowych papierów wartościowych. 
 

Kredyty lombardowe udzielane przez banki komercyjne na rzecz swych Konsumentów wymagają zabezpieczania w postaci płynnych aktywów (ruchomości). Mogą to być także papiery wartościowe, lecz również biżuteria, metale szlachetne czy towary. 
 

Instytucje udzielające kredytów lombardowych oprócz stopy lombardowej naliczają do oprocentowania swych kredytów również marżę. Wszystko dlatego, że kredytodawca musi się zabezpieczyć przed ryzykiem związanym ze spadkiem wartości zabezpieczenia (zastawu) – zwłaszcza tego w postaci towarów.

Źródło: https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/pozyczkodawca_ostatniej_instancji

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Darmowe pożyczki chwilówki – grudzień 2014
Wpisy
autor wpisu
Monika_Lis
30 listopada 2014

Darmowe pożyczki chwilówki – grudzień 2014

Platforma dla gracza – mBank z nową ofertą dla Klientów
Aktualności
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2021

Platforma dla gracza – mBank z nową ofertą dla Klientów

Santander Bank Polska w Gostyninie
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Gostyninie

Kredyt hipoteczny Poznań
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
27 października 2017

Kredyt hipoteczny Poznań

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 sierpnia 2021

ING Bank Śląski dołączył do Mapy Retencji

Jak zrezygnować z Netfliksa?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
11 lipca 2020

Jak zrezygnować z Netfliksa?

Porównaj