Medal na igrzyskach olimpijskich oznacza nie tylko powszechne uznanie i sławę, ale również emeryturę olimpijską. Czym jest to świadczenie i ile wynosi w 2018 roku?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 23.02.2018
Udostępnij:

Polscy medaliści, razem z medalem i jednorazową nagrodą otrzymują także gwarancję emerytury olimpijskiej.

EMERYTURA OLIMPIJSKA

Emerytura olimpijska jest potoczną nazwą świadczenia pieniężnego, które Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaca od 18 lat polskim medalistom igrzysk olimpijskich, a od 2006 również medalistom igrzysk paraolimpijskich czy igrzysk głuchych. Emerytura nie sumuje się za kolejne zdobyte medale.

Kto może liczyć na olimpijską emeryturę?

Aby sportowiec otrzymał taką emeryturę, musi spełniać konkretne warunki:

 • zdobyć minimum jeden medal na igrzyskach olimpijskich, zawodach „Przyjaźń 84, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych
 • posiadać obywatelstwo polskie i mieszkać w Polsce lub innym państwie UE 
 • zdobyć medal na igrzyskach
 • ukończyć 40 lat
 • nie uprawiać już czynnie sportu
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • nie być karanym dyscyplinarnie za doping pojedynczą dyskwalifikacją w wymiarze przynajmniej 24 miesięcy lub więcej niż jedną dyskwalifikacją bez względu na jednostkową długość każdej z nich

Wymóg poruszający kwestię dopingu został dopisany dopiero w ubiegłym roku. 

Jak otrzymać emeryturę olimpijską ?

Chcąc ubiegać się o świadczenie, należy złożyć wniosek o przyznanie emerytury olimpijskiej do Ministerstwa Sportu i Turystyki i załączyć konkretne dokumenty:

 • zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zdobyciu medalu na olimpiadzie
 • zaświadczenie z polskiego związku sportowego o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
 • zaświadczenie o niekaralności
 • osoby na stałe mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składają dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (ksero dowodu osobistego lub paszportu – potwierdzone za zgodność z oryginałem, bądź inny dokument zawierający żądane informacje)

Ile wynosi emerytura olimpijska ?

Świadczenie emerytalne, które przysługuje olimpijczykom w konkretnym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,4.

W 2018 roku emerytura olimpijska wynosi 2623,38 zł.

Jest to kwota netto, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Od dwóch lat emerytura olimpijska jest również zwolniona z podatku dochodowego. Takie świadczenie nie ma charakteru socjalnego. To nagroda za osiągnięcia sportowe, a jej wysokość nie jest w żadnym stopniu uzależniona od sytuacji materialnej olimpijczyka.

Emerytury olimpijskie w 2017 roku

W 2017 roku Ministerstwo sportu wypłaciło na emerytury około 18 mln zł 580 osobom. W tym do 268 medalistów igrzysk olimpijskich trafiło 8,3 mln zł, do 251 medalistów igrzysk paraolimpijskich, zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., igrzysk Głuchych oraz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., wypłacono 7,8 mln zł. Natomiast do medalistów zawodów Przyjaźń 84 trafiło 1,9 mln zł.

Jednorazowe nagrody

Olimpijczycy oprócz emerytury od państwa otrzymują konkretne nagrody pieniężne za zdobyte medale. Wszystko zależy od otrzymanego wyróżnienia. 

Zawodnicy w sportach indywidualnych otrzymają: 

 • za złoto – 120 tys. zł
 • za  srebro – 80 tys. zł
 • za brąz – 50 tys. zł

W sportach zespołowych (deble, załogi, osady, sztafety): 

 • za złoto – 90 tys. zł
 • za srebro – 60 tys. zł
 • za brąz – 37,5 tys. zł

W sportach drużynowych (np. siatkówka, piłka ręczna) nagroda dla całej drużyny wynosi: 

 • za złoto – 720 tys. zł
 • za srebro – 480 tys. zł
 • za brąz – 300 tys. zł

Dodatkowe nagrody za medale otrzymują także trenerzy. Do szkoleniowców za złoty medal trafi 60 tys. zł, za srebrny – 40 tys. zł, za brązowych – 25 tys. zł.

Komentarze (1)

Grosza nic więcej. Średniej klasy sportowiec .Zarabia więcej.