Ile wyniesie zasiłek rodzinny w 2018 roku?

Ile wyniesie zasiłek rodzinny w 2018 roku?

author
15 grudnia 2017
Zasiłek rodzinny mogą otrzymać te rodziny, w których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza konkretnej kwoty. Od 1 listopada 2017 roku do 21 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa - sprawdź wysokość kryterium dochodowego i wysokość samego zasiłku oraz dodatków. 

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, które ma pomóc w utrzymaniu dziecka. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest nieprzekroczenie określonego progu dochodowego (w przeliczeniu na osobę w rodzinie). 

Nowa ustawa

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom o przeciętnym miesięcznym dochodzie:

  • 674 zł w przeliczeniu na osobę,

  • 764 zł w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Nowa ustawa nie zmienia zatem progu dochodowego, który uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego. Nie ulegnie także zmianie wysokość zasiłku rodzinnego. 

Wysokość zasiłku rodzinnego 

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1.11.2017 r. – 31.10.2018 r. wynosi:
 

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,

  • 124,00 zł na dziecko w wieku od 5. do 18. roku życia,

  • 135,00 zł na dziecko w wieku od 18. do 24. roku życia. 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK RODZINNY

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego są jasno określone w ustawie o świadczeniach. Zasiłek rodzinny mogą otrzymać: 
 

  • rodzice dziecka,

  • jeden z rodziców dziecka,

  • opiekun prawny dziecka,

  • opiekun faktyczny dziecka,

  • osoba ucząca się.

KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁKU

Zasiłek rodzinny nie może zostać przyznany, jeżeli:
 

– dziecko lub osoba ucząca się są w związku małżeńskim,

– dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie,

– pełnoletnie dziecko albo osoba ucząca się ma prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

– członek rodziny korzysta już z zasiłku rodzinnego za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej,

– osoba, która samotnie wychowuje dziecko, nie otrzymała alimentów na rzecz dziecka.

W ostatnim przypadku są pewne odstępstwa. Zasiłek można otrzymać w przypadku:
– gdy rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
– gdy ojciec dziecka nie jest znany,
– gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,
– gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego. 
 

OKRES WYPŁACANIA ZASIŁKU

Zasiłek rodzinny przysługuje przez konkretny czas, czyli do ukończenia przez dziecko:
 

– 18 roku życia albo

– nauki w szkole (nie dłużej niż do 21 roku życia) albo

– 24 roku życia, jeżeli dziecko dalej uczy się w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Lubinie
Oddziały
author
19 maja 2019

Santander Bank Polska w Lubinie

Pożyczki bez BIK Łowicz
Pożyczki miasta
author
04 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Łowicz

Oferta Ferratum Bank
Wpisy
author
13 maja 2015

Oferta Ferratum Bank

Darmowe lodowiska od mBanku 2019/2020
Bez kategorii
author
02 grudnia 2019

Darmowe lodowiska od mBanku 2019/2020

Drożeją wypłaty z bankomatów w ING Banku Śląskim
Bez kategorii
author
11 września 2019

Drożeją wypłaty z bankomatów w ING Banku Śląskim

Na święta wydaliśmy 80% pensji
Blog
author
27 grudnia 2018

Na święta wydaliśmy 80% pensji