Ile wyniosą dodatki do zasiłku rodzinnego w 2018 roku?

Ile wyniosą dodatki do zasiłku rodzinnego w 2018 roku?

author
Dominika Sobieraj
16 grudnia 2017
Zasiłek rodzinny może być przyznany tym rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza określonej kwoty. Od 1 listopada 2017 roku do 21 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa - sprawdź aktualną wysokość zasiłku rodzinnego oraz możliwych do uzyskania dodatków finansowych. 

Osoby kwalifikujące się do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać dodatki:

1) z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
2) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
3) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
4) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wysokość samego zasiłku rodzinnego w okresie 1.11.2017 r. – 31.10.2018 r. wynosi miesięcznie:
 

95,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
124,00 zł na dziecko w wieku od 5. do 18. roku życia,
135,00 zł na dziecko w wieku od 18. do 24. roku życia. 

Więcej na temat warunków przyznawania świadczenia i kryterium dochodowego przeczytasz w naszym artykule: Ile wyniesie zasilek rodzinny w 2018 roku? 
 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w okresie 1.11.2017 – 31.10.2018 wynosi 193,00 zł
Maksymalna wysokość zasiłku na wszystkie dzieci może wynosić 386 zł

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującej matce w przypadku, gdy nie zostało zasądzone żadne świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica dziecka, ponieważ:
– ojciec dziecka nie jest znany,
– drugi z rodziców nie żyje,
– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone.
 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w okresie 1.11.2017 – 31.10.2018 wynosi 95,00 zł.

Kwota ta przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje:

– matce lub ojcu,

– faktycznemu opiekunowi dziecka,

– prawnemu opiekunowi dziecka.
 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA

Wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w okresie 1.11.2017 – 31.10.2018 wynosi:
 

90,00 zł na dziecko, które nie ukończyło jeszcze piątego roku życia,
110,00 zł na dziecko w wieku pomiędzy piątym a dwudziestym czwartym rokiem życia. 
 

Dodatek ten może zostać przyznany:

– matce lub ojcu dziecka;

– faktycznemu opiekunowi dziecka albo prawnemu opiekunowi dziecka, 

– osobie uczącej się (musi być to osoba ucząca się, pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub w związku z wyrokiem sądowym albo ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Dodatek może być także przyznany w celu pokrycia dużych wydatków związanych z rehabilitacją albo kształceniem dziecka w wieku: 

– do ukończenia szesnastego roku życia, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
– powyżej szesnastego roku życia do ukończenia dwudziestego czwartego roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Wysokość dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w okresie 1.11.2017 – 31.10.2018 wynosi:

– 113,00 zł w związku z mieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której uczy się dziecko, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli dziecko uczące się posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
69,00 zł w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której uczy się dziecko. 
 

Dodatek może zostać przyznany:

– matce albo ojcu dziecka,

– prawnemu opiekunowi,

– faktycznemu opiekunowi,

– osobie, która uczy się przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nowości bankowości internetowej w Alior Banku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
09 lipca 2019

Nowości bankowości internetowej w Alior Banku

ZUS oddział w Kielcach
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 września 2019

ZUS oddział w Kielcach

Pożyczki bez BIK Namysłów
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
04 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Namysłów

Płatności HCE – na czym polegają?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
26 marca 2019

Płatności HCE – na czym polegają?

Alior Bank w Pruszkowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
03 lipca 2019

Alior Bank w Pruszkowie

Porównaj