Ile zarabia dekarz?

Ile zarabia dekarz?

author
Sandra Tessmer
29 sierpnia 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Dekarz to osoba, która najlepiej zadba o dobrej jakości dach w naszym domu. Sprawdziliśmy, ile zarabia dekarz.

Ile zarabia dekarz

Im dekarz ma większe doświadczenie tym jego zarobki będą wyższe. To samo dotyczy firm dekarskich o dobrej opinii. Na dobre zarobki dekarza wpływa jeszcze fakt, że na prace dekarskie jest nieustające zapotrzebowanie.

Jedna z firm podaje podaje, że średnia zarobków dekarz wynosi 2845 zł brutto, przy czym co drugi dekarz otrzymuje pensję od 2201 do 3636 zł, a co czwarty  z najlepiej opłacanych może liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Inne źródła, że przeciętne wynagrodzenie dekarza oscyluje wokół średniej krajowej, czyli w widełkach od. 2500 – 6000 zł. Na zarobki dekarzy mają wpływ regiony kraju, w których pracują, stąd zdarzają się odstępstwa w jedną i w drugą stronę.

Najwięcej źródeł podaje, że zarobki dekarza krążą wokół średniej krajowej – ok. 4700 zł brutto, jednak ostatnio zauważalny jest ich wzrost. Tu eksperci twierdzą, że poprawa wynagrodzenia może być spowodowana wyjazdem dekarzy za granicę, bo tam zarobki są o wiele wyższe, więc ci w kraju są coraz lepiej opłacani.

Zarobki dekarza – wpływ doświadczenia

Wiele raportów o zarobkach dekarzy podaje, że zarobki dekarzy uzależnione są od doświadczenia zawodowego. Początkujący dekarze, a raczej pomocnicy dekarza, mogą liczyć na zarobki średnie ok. 2550 zł brutto, a ci którzy przepracowali minimum 6 lat na 2838 zł brutto.

Z raportu wynika, że najlepiej płacą dekarzom średnie firmy budowlane – średnio  4000 zł brutto. W firmach dużych wynagrodzenie dekarza wynosi średnio 3300 zł, a w małych 2700 zł.

Kim jest dekarz?

Dekarz to osoba, która zajmuje się na co dzień pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi różnego typu. Zakłada on, konserwuje oraz remontuje sprzęt służący do odprowadzania wody z dachów przy wykorzystaniu narzędzi, urządzeń i maszyn ślusarskich, murarskich oraz dekarskich.

Ponadto montuje okna dachowe, świetliki i włazy. Do obowiązków dekarza zalicza się także zajmowanie się poszyciem dachu. Podkład oraz konstrukcję nośną wykonuje z kolei cieśla bądź monter konstrukcji budowlanych.

Dekarz – w jakich warunkach pracuje?

Wiosną i latem dekarz pracuje głównie na zewnątrz budynków, przede wszystkim na powierzchni dachów. Zimą praca ma miejsce w warsztacie, gdzie przygotowywane są elementy pokryć dachowych.

Na jakie czynniki narażony jest dekarz?

W obu przypadkach osoba wykonująca ten zawód narażona jest na działanie szkodliwych czynników różnego rodzaju. W warsztacie są to  m.in. hałas, a podczas pracy na świeżym powietrzu niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak opady deszczu, upały.

Największym zagrożeniem  jest jednak praca na znacznych wysokościach. Dekarz zgodnie z przepisami BHP powinien stosować odpowiednią odzież ochronną.

Dekarz – obowiązki w pracy

Dekarz, tak samo jak każda profesja, ma określone obowiązki w pracy. Zajmuje się konkretnymi rzeczami, a jego celem powinno być wykonanie powierzonych mu zadań w jak najlepszy sposób.

Głównym zadaniem dekarza jest krycie dachów. Oprócz tego wykonuje on izolacje dachowe i stropodachowe. Ponadto obija blachą elementy drewniane, montuje rynny i rury spustowe. Ustala zakres i rodzaj robót, jakie należy wykonań. Dokonuje pomiarów oraz oceny jakości wykorzystywanych produktów.

Poszycie dachowe

Poszycie dachowe chroni dom przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, takich jak słońce, deszcz czy mróz. Jeśli zostanie ono jednak wykonane niedbale, będzie wymagało ciągłych napraw. Do montażu dachu warto zatrudnić więc doświadczonego specjalistę. Profesjonalny dekarz będzie wiedział, jaki w danym przypadku wybrać materiał oraz jak prawidłowo przeprowadzić montaż.

Jeśli poszycie naszego dachu z jakichś powodów wymaga naprawy, o pomoc również powinniśmy poprosić dekarza. Specjalista potrafi dokładnie załatać ewentualne dziury lub nawet wymienić pokrycie na nowe.

Rynny

Dobry dekarz bez problemu poradzi sobie także z instalacją i konserwacją systemów rynnowych. Warto zlecić mu montaż rynny, gdyż samodzielnie możemy popełnić poważny błąd – a to poskutkuje zawilgoceniem dachu i elewacji.

W takiej sytuacji mogą pojawić się  grzyby, pleśń i inne problematyczne kwestie. Jeśli właśnie jesteśmy więc przy zakupie rynny, od razu umówmy się z dekarzem na montaż. Doświadczona osoba może nam doradzić, jaki rodzaj orynnowania będzie dla naszego domu najlepszy. Z jej pomocą dobierzemy odpowiedni materiał, profil czy nawet kolor.

Jak zostać dekarzem?

Nauka w szkole zawodowej

Pierwszym sposobem zdobycia zawodu dekarza jest nauka. Kandydat do zawodu powinien ukończyć trzyletnią szkołę zawodową o profilu budowlanym ze specjalnością dekarz.

Po jej zakończeniu, przyszły dekarz ma obowiązek zdać egzamin w formie pisemnej i praktycznej, przeprowadzany pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Niestety, w Polsce niewiele jest szkół zawodowych, które kształcą dekarzy – mimo tego, iż zapotrzebowanie na kształcenie w tym zawodzie jest duże.

Dlatego właśnie niełatwo znaleźć grupę. Bywa bowiem tak, że akurat w danym regionie nie zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Samodzielna praktyka

Jest więc jeszcze inne wyjście – samodzielna, choć pod okiem fachowca, nauka na budowie. Osoby, które przez ponad trzy lata pracują jako dekarze i mają udokumentowany staż pracy, mogą podejść do egzaminu na zasadach eksternistycznych.

Kwalifikacja zdobyta na kursach

Przewidziano także wyjście dla osób dorosłych, którym zależy na tym, aby się przekwalifikować i zacząć pracować jako dekarz. Zawodu tego można się bowiem uczyć także na kursach kwalifikacyjnych.

Niektóre placówki kształcące prowadzą innowacyjne kształcenia w oparciu o nowoczesną formułę, polegającą min. na uzupełnianiu opracowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstaw programowych dla poszczególnych zawodów o treści zgodne z potrzebami lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy.

Oprócz tego na takich kursach bierze się pod uwagę oczekiwania i potrzeby uczestników poszczególnych form kształcenia. W trakcie trzech semestrów nauki weekendowej zdobyć można zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną – aby możliwie ułatwić kursantom zdobycie kwalifikacji, zajęcia prowadzone są zarówno w placówce (praktyczne) jak i przez internet (teoretyczne).

Czym charakteryzuje się dobry dekarz?

Osoba wykonująca na co dzień zawód dekarza musi być przede wszystkim silna i całkowicie sprawna fizycznie. Praca ta wymaga bowiem dużej wytrzymałości. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są przede wszystkim wszelkiego rodzaju zaburzenia równowagi, a także poważne wady wzroku.

Bardzo  przydatne są również takie cechy jak sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, dokładność, sumienność oraz dobry refleks. Dekarz nie może mieć także lęku wysokości, gdyż zdecydowana większość jego obowiązków wykonywana jest na znacznych wysokościach.

Za co odpowiedzialny jest dekarz w przypadku źle wykonanego zlecenia?

Przyjmujący zamówienie, jest odpowiedzialny za wady techniczne, użytkowe oraz estetyczne. Zamawiający może żądać od wykonawcy naprawy, jeśli roboty dekarskie prowadzone są w nieprawidłowy sposób, tj. niezgodny z normami technicznymi.

Wówczas obowiązkiem wykonawcy jest zmiana sposobu wykonywania prac. Zgłaszający wady inwestor określa termin na dokonanie tej zmiany. Jeśli wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, inwestor może odstąpić od umowy, a poprawienie i dalsze wykonywanie prac polecić innej osobie. Koszty ponosi niesolidny wykonawca. Musi on także zwrócić materiały, które zamawiający dostarczył.

Podsumowanie

Praca dekarza to przede wszystkim praca fizyczna. Wymaga spełnienia pewnych określonych warunków, które umożliwią ten tym pracy. Jest to również zdecydowanie praca dla osób, które nie boja się pracy w ciężkich warunkach oraz nie mają lęku wysokości.

Pytania i odpowiedzi

Ile zarabia dekarz za granicą?

Zagraniczne oferty pracy dla dekarzy pochodzą prawie ze wszystkich państw Unii Europejskiej, rzadko ze wskazaniem wysokości zarobków, ale wystarczy, że deklarowana jest płaca na warunkach miejscowych.

W Norwegii na przykład dekarz może zarobić miesięcznie nawet ok. 10 000 zł netto, w Niemczech czy Francji ok. 1100-2800 euro, czyli nawet blisko 9000 zł. Praca za granicą jest jednak nie dla każdego osiągalna, bo zagraniczni pracodawcy wymagają udokumentowanego doświadczenia i znajomości języka (niektórzy języka danego kraju, innym wystarcza np. angielski na poziomie zawodowej komunikacji).


Czy dekarz ma obowiązek naprawić wadę, która pojawiła się po wykonaniu pracy?

Tak. W tym przypadku inwestor może wymagać od wykonawcy usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, gdy są one usuwalne, z tym że musi zakreślić wykonawcy racjonalny termin do wykonania korekty i wypunktować dokładnie swoje zastrzeżenia do dachu.

Jeśli wady są istotne i co do zasady nie da się ich skorygować lub też wykonawca ich nie usunął w zakreślonym terminie, wówczas inwestor może od umowy odstąpić. Istnieje jeszcze możliwość zażądania obniżenia wynagrodzenia za wykonane dzieło w odpowiednim stosunku procentowym do wartości wykonanych robót, dostosowanym do strat.

Warto wiedzieć, że wykonawca może odmówić naprawy szkód. Jest to możliwe, gdy naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów i byłaby dla niego nieopłacalna. W takim wypadku inwestor może odstąpić od umowy, a jeśli wady nie wydają się ważne, może tylko domagać się obniżenia ceny.


Czy wykonawca (dekarz) może złożyć reklamację?

Tak. Jeśli osoba, dla której pracowaliśmy zauważyła wadę, musi powiadomić wykonawcę w ciągu miesiąca od jej wykrycia, inaczej traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dzieła. Oczywiście należy posiadać dokument zawiadomienia wykonawcy o wadzie – za taki dokument uznać należy dowód nadania listu poleconego.

To jest bardzo ważne, wykonawca bowiem w procesie sądowym zawsze może dokonać analizy dokumenty i wziąć pod uwagę ten aspekt terminowości powiadomienia o wadzie i będzie mógł skutecznie uchylić się od odpowiedzialności.

Wykonawca ma możliwość wygrania sprawy, jeśli wykaże, że zamawiający nie dostosował się do wymaganego terminu zawiadomienia. Nie przedawniają się terminy rękojmi, jeśli wykonawca wadę zataił, podstępnie zataił lub zapewnił, że wada nie istnieje.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Vivus.pl nagrodzony za przejrzystość

Firma pożyczkowa Vivus Finance uzyskała tytuł “Najlepszy Partner w Biznesie”, który jest przyznawany przez magazyn “Home&Market”. Vivus został wyróżniony między innymi za udział w tworzeniu Związku Firm Pożyczkowych.

author
Patryk Byczek
06 listopada 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rekomendacja L – najważniejsze informacje

Na początku ubiegłego roku kalendarzowego Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe wytyczne dotyczące biegłych rewidentów. Znowelizowana Rekomendacja L przede wszystkim poszerza zakres prowadzenia nadzoru także o SKOK-i. Co więcej, dokument ten wdraża nowy model współpracy między uczestnikami procesu nadzorczego i kontroli sprawozdań finansowych. Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w sprawie Rekomendacji L. 

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Promocja: „Z nami najlepiej – VI edycja” w Alior Banku

Alior Bank wystartował z szóstą edycją promocji Z nami najlepiej, w której za założenie Konta Jakże Osobistego i spełnienie prostych warunków Klienci mogą zgarnąć łącznie 400 złotych premii. Promocja trwa do 28 lutego 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
13 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Zakupy w merlin.pl z Masterpass”

Mastercard przy współpracy ze sklepem internetowym merlin.pl przygotowali promocję, dzięki której w prosty sposób można zyskać gratisowe 15 złotych. Jedyne co trzeba zrobić, to opłacić zamówienie poprzez elektroniczny portfel Masterpass. Promocja trwa do 30 grudnia lub wyczerpania puli 30 000 nagród.

author
Patryk Byczek
06 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Miliardowa inwestycja Microsoftu w Polsce

Microsoft zainwestuje miliard dolarów w stworzenie w Polsce jednej z największych inwestycji technologicznych. To w naszym kraju powstanie hub technologiczny, który ma obsługiwać rozwiązania chmurowe dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

author
Dominika Byczek
06 maja 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Agro Show w Bednarach z SGB Bankiem

Już dzisiaj w Bednarach rozpoczyna się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. SGB Bank zaprasza wszystkich na swoje stoisko.

author
Dominika Byczek
19 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj