Ile zarabia epidemiolog?

Ile zarabia epidemiolog?

author
Sandra Tessmer
02 września 2019

Pracę epidemiologa zaliczyć można do pracy lekkiej lub średnio lekkiej, w zależności od tego gdzie usytuowane jest miejsce pracy. Jest on odpowiedzialny za monitorowanie stopnia zagrożenia epidemii w danym rejonie. Sprawdziliśmy, ile zarabia osoba na tym stanowisku.

Ile zarabia epidemiolog?

Epidemiolog, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą zajmującą się badaniem zjawiska epidemii i chorób zakaźnych, które stwarzają potencjalne zagrożenie wystąpienia epidemii na danym obszarze.

Epidemiolog – zarobki

Doświadczony specjalista na stanowisku Epidemiolog otrzymuje średnio 4600 zł brutto. Oznacza to, że średnio co drugi Epidemiolog na stanowisku specjalista otrzymuje pensję pomiędzy 3000 zł a 6700 zł.

Około 10-15 procent osób w danym zawodzie deklaruje wysokość swojego wynagrodzenia powyżej lub poniżej średniej. Ich wynagrodzenie to kwota z przedziału pomiędzy 2300 zł a 9400 zł.

Stanowisko Epidemiolog zajmuje 259 miejsce pod względem pozycji w rankingu zarobków i wyprzedza takie jak: Projektant wzornictwa przemysłowego na stanowisku specjalista z pensją 4600 brutto oraz Sztygar na stanowisku pracownik szeregowy z pensją 4600 brutto

Czym zajmuje się epidemiolog?

Osoba wykształcona w tym kierunku monitoruje teren sobie podległy w poszukiwaniu czynników, mogących spowodować wystąpienie epidemii, oraz weryfikuje ryzyko ich występowania w konkretnych przypadkach.

Analizując przypadki zachorowań na danym obszarze, określa stopień zagrożenia epidemiologicznego i opracowuje ewentualne środki jemu przeciwdziałania, współpracując przy tym z szeregiem specjalistów, legitymujących się obszerną wiedzą z zakresu danej jednostki chorobowej.

Epidemiolog prowadzi rejestr zachorowań o charakterze zakaźnym na podległym obszarze, weryfikując powtarzalność i częstotliwość ich występowania, a także przypadki występowania wścieklizny, w którym to zakresie współpracuje z jednostkami kontroli weterynaryjnej. Z racji charakteru pełnionych obowiązków, epidemiolog jest zazwyczaj zatrudniany w stosownej sekcji stacji SANEPID-u na terenie całego kraju, a obszarem jego działania jest w tym przypadku obręb jednego powiatu.

Epidemiolog – wymagania do pracy

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stojącym na drodze do wykonywania zawodu epidemiologa, jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego, pozyskanego w formie jednej ze specjalizacji na wyższej uczelni medycznej, lub ukończenia studiów podyplomowych w przypadku osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Preferowani są jednak kandydaci, legitymujący się dyplomem tejże uczelni, a także posiadający praktyczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania określonych cech personalnych, takich jak odpowiedzialność, czy umiejętność pracy w zespole, oraz myślenia analitycznego.

Przekazywana w trakcie studiów wiedza z zakresu chorób zakaźnych i sposobów zapobiegania zachorowaniom jest w tym przypadku niezbędna do wykonywania obowiązków epidemiologa.

Wymagania psychologiczne

Osoby chcące wykonywać zawód epidemiologa powinna charakteryzować duża odporność emocjonalna, samokontrola, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz odwaga. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji ekstremalnych, jakie czasami występują w trakcie zagrożeń chorobami zakaźnymi.

Istotne w trakcie przeprowadzania wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych, jak również w
działaniach profilaktycznych i edukacyjnych, jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i umiejętność postępowania z nimi, zdolność przekonywania oraz konsekwencja w dążeniu do celu.

Zawód ten z jednej strony wymaga samodzielności przy przygotowywaniu różnego typu analiz i informacji, z drugiej umiejętności współdziałania w ramach zespołów oraz z pracownikami innych instytucji, z którymi epidemiolodzy kontaktują się w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego.

W przypadku epidemiologa wskazane jest też wykazywanie się ciekawością oraz dociekliwością przy realizacji zadań, jak i dużą dokładnością. Epidemiolog powinien mieć łatwość wypowiadania się w mowie lub w piśmie, posiadać zdolność koncentracji uwagi, dobrą pamięcią oraz rozumowanie logiczne.

Przydatne to  jest w częstych kontaktach z ludźmi m.in. w trakcie przeprowadzania wywiadów, przeprowadzania kontroli w instytucjach objętych przepisami o przestrzeganiu określonych warunków sanitarno-epidemiologicznych, jak i działania w okresie zagrożenia chorobami zakaźnymi. Niezbędnym w tym zawodzie jest posiadanie zainteresowań naukowych, czytanie aktualnych opracowań, publikacji czy literatury popularnonaukowej z dziedziny ochrony zdrowia i chorób zakaźnych. 

Gdzie pracuje epidemiolog?

Specjalista z zakresu epidemiologii zatrudniany jest zwykle w jednostkach administracji państwowej, zajmujących się nadzorem sanitarnym (szczebel centralny, szczebel regionalny – wojewódzki, szczebel lokalny – powiatowy), zakładach opieki zdrowotnej (lekarz-epidemiolog, pielęgniarka epidemiologiczna) oraz instytucie naukowo-badawczym, jakim jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

Epidemiolog najczęściej zatrudniany jest w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Sekcjach Epidemiologii. Zajmuje się tam sprawowaniem nadzoru epidemiologicznego na obszarze powiatu, przez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne oraz występowanie zagrożeń epidemicznych, prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych, współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie izolacji źródła zakażenia lub ich likwidacji (w przypadku zwierząt i przedmiotów).

Realizuje działania w ramach programu zapobieganiu zakażeniom przewodu pokarmowego, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, B, C, zakażeniom wirusem HIV, prowadzi nadzór nad ogniskami wścieklizny i wykonywaniem szczepień przeciw wściekliźnie, prowadzi działania na wypadek zagrożeń w związku z użyciem broni biologicznej i bioterroryzmu.

Opracowuje ogniska epidemiologiczne chorób zakaźnych, kieruje akcjami przeciwepidemicznymi, ma nadzór nad szczepieniami ochronnymi i kontrolą ich wykonywania w placówkach służby zdrowia, kontroluje w zakładach służby zdrowia, jakość procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz
sprawuje monitoring gospodarki odpadami medycznymi, pobiera próbki do badań
w ramach nadzoru epidemiologicznego.

Państwowy Zakład Higieny

Epidemiolog może pracować też jako pracownik naukowy w Państwowym Zakładzie
Higieny. W Zakładzie Epidemiologii jednostce Państwowego Zakładu Higieny dokonuje oceny sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych.

Prowadzi działalność dydaktyczną m.in. kursy szkoleniowe z epidemiologii dla pracowników Inspekcji Sanitarnej, kursy specjalizacyjne w ramach specjalizacji z epidemiologii, Europejskie Programy Szkolenia w Epidemiologii Interwencyjnej. Redaguje merytorycznie kwartalnik „Przegląd Epidemiologiczny”. W ramach Zakładu Epidemiologii działają dwie jednostki podrzędne, gdzie pracują epidemiologowie, a mianowicie Pracownika Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych oraz Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień

Podsumowanie

Epidemiolog to osoba zajmująca się zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych, mogących się szerzyć epidemicznie (o charakterze epidemii, szybko rozprzestrzeniających się na określonym terenie). Zajmuje się też badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się epidemii.

Jego praca nie jest łatwa, lecz jest to zdecydowanie zawód potrzebny, byśmy mogli cieszyć się brakiem epidemii i chorób zakaźnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt 300 tysięcy zł – gdzie dostaniemy?
Kredyty
author
Patryk Byczek
03 marca 2023

Kredyt 300 tysięcy zł – gdzie dostaniemy?

Pożyczki bez zaświadczeń Sosnowiec
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
31 października 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Sosnowiec

Kredyt hipoteczny Milicz
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
14 kwietnia 2017

Kredyt hipoteczny Milicz

ING Bank Śląski wspiera polską służbę zdrowia
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2020

ING Bank Śląski wspiera polską służbę zdrowia

mBank placówki w Nowym Sączu
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

mBank placówki w Nowym Sączu

Kredyt hipoteczny Koszalin
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
26 października 2017

Kredyt hipoteczny Koszalin

Porównaj