Ile zarabia instruktor jazdy?

Ile zarabia instruktor jazdy?

author
Sandra Tessmer
17 października 2019

Praca instruktora nauki jazdy wydaje się łatwa i przyjemna, jednak wymaga dużej odpowiedzialności, refleksu, otwartości i cierpliwości. Sprawdziliśmy, ile zarabia się w tym zawodzie.

Ile zarabia instruktor jazdy?

Instruktor jazdy to osoba, która uczy kursantów prawidłowej i przepisowej jazdy danym pojazdem. Nie tylko przekazuje wiedzę na temat tego, jak poprawnie prowadzić, lecz także dba o to, by kursant zapoznał się z przepisami prawa.

Instruktor jazdy – zarobki

Według raportu portalu Pracuj.pl średnie zarobki na tym stanowisku to obecnie ok. 3135 złotych netto. 25% pracowników zarabiających najmniej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 2420 złotych netto i mniej. Z kolei najlepiej zarabiający instruktorzy otrzymują pensję w wysokości 3475 złotych netto i więcej.

Jeśli natomiast pod uwagę weźmiemy to, ile zarabia instruktor nauki jazdy w poszczególnych województwach, zauważyć można, że najlepiej zarabiają instruktorzy z województw:

Najlepiej, według wspomnianego raportu, zarabiają instruktorzy z Warszawy, Gdańska i Gliwic.

Jak zostać instruktorem jazdy?

Instruktor jazdy to zawód dla nielicznych, ponieważ jest on niezwykle odpowiedzialny. W tym miejscu warto jednak wspomnieć o tym, że jest to jeden z tych zawodów, który został deregulowany w 2013 roku. Co to oznacza?

Wymagania przed 2013 rokiem

Do 2013 roku istniał szereg wymagań do wykonywania tego zawodu. Między innymi osoba, która chciała uczyć kursantów, musiała nie być karana za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dodatkowo kandydat na to stanowisko nie mógł być karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Skreślone był także osoby karane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Od kandydatów wymagano średniego wykształcenia, posiadania prawa jazdy co najmniej od 3 lat oraz szkoleń. Kandydat na instruktora musiał uczestniczyć w 7 państwowych egzaminach jako obserwator oraz przeprowadzić 3 egzaminy w towarzystwie egzaminatora, którego wyznaczał dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Wymagania formalne w 2019 roku

Aktualnie wystarczy wykształcenie podstawowe, a w przypadku kategorii A i B 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Wiele osób sprzeciwia się tym wymaganiom, trudno bowiem o doskonałego kierowcę, który jeździ jedynie od dwóch lat.

Poza tym kandydat na instruktora jazdy nadal musi być niekarany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów czy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź osobistej, a także prowadzenie pojazdu po alkoholu lub innych środkach o podobnym działaniu, wolności seksualnej i obyczajowości oraz przeciwko życiu i zdrowiu.

Muszą oni również posiadać orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Kandydaci przechodzą również kurs kwalifikacyjny, a także zdają egzamin.

Kurs na instruktora

Kurs na instruktora nauki jazdy rozpoczyna się od obszernego egzaminu kwalifikacyjnego, który składa się z 500 pytań dotyczących przepisów prawa o ruchu drogowym, a także z testu psychologicznego. W trakcie trwania zajęć uczestnicy uczą się nie tylko zasad ruchu drogowego, ale również psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem oraz obsługi pojazdu. Odbywają także specjalną praktykę instruktorską.

Na końcu każdego kursu trzeba zdać egzamin na instruktora jazdy. Powołana jest do tego specjalna komisja egzaminacyjna, którą powołuje wojewoda. Taki egzamin jest podobny do egzaminu, który musi zdać osoba chcąca uzyskać prawo jazdy.

W części teoretycznej przyszli instruktorzy będą musieli odpowiedzieć na pytania z zakresu metodyki nauczania, psychologii oraz przepisów ruchu drogowego. Kolejnym etapem egzaminu jest pokazowa lekcja zajęć teoretycznych. Na końcu podchodzimy do części praktycznej, czyli sprawdzenia umiejętności instruktorów z zakresu szkolenia kandydatów na kierowców.

Środowisko pracy

Głównym miejscem pracy instruktora nauki jazdy jest pojazd mechaniczny; samochód osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik lub pojazd szynowy. Wykonywanie czynności zawodowych odbywa się w dużej mierze w ciągłym ruchu drogowym (miejskim lub poza obszarem zabudowanym). Praca w takich warunkach wymaga więc ciągłego skupienia i dużej koncentracji. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością – zarówno za zdrowie i życie kursantów, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto instruktor odpowiada za stan techniczny pojazdu i związane z nim bezpieczeństwo jazdy podczas nauki. W czasie swojej pracy instruktor musi stale oceniać sytuację na drodze, przewidywać jej rozwój, a także kontrolować i błyskawicznie korygować poczynania kursanta. Praca instruktora jest zajęciem bardzo dynamicznym i mimo elementów rutynowych, odbywa się zawsze w zmiennym otoczeniu. Pomimo posiadania narzędzia kontrolnego, w postaci dodatkowego zestawu pedałów sprzęgła i hamulca, większą część korekt musi wprowadzać poprzez wydawania określonych komunikatów słownych.

W sytuacji umiarkowanie małego natężenia ruchu ulicznego i niewielkiego zagrożenie kolizją mogą być sugestie lub podpowiedzi. Niestety w sytuacjach niespodziewanych i nagłych komunikaty te mają charakter poleceń, czy wręcz rozkazów. Niewłaściwy przekaz może spowodować zdenerwowanie i stres u osoby szkolonej, i doprowadzić do jeszcze większego zagrożenia na drodze, a w konsekwencji wypadku. Instruktor jest więc narażony na pracę w stanie permanentnego stresu – zwłaszcza gdy swoją pracę wykonuje w dużych, ruchliwych ośrodkach miejskich.

Zagrożenia w środowisku pracy

Ze względu na bardzo częste używanie komunikatów werbalnych, instruktor nauki jazdy narażony jest na choroby narządu mowy, takie jak pogrubienie strun głosowych czy zapalenie krtani. Wielogodzinna praca może też doprowadzić do czasowych niedyspozycji głosowych, spowodowanych nadmierną eksploatacją. Problem ten jest tym większy, że część zajęć z kursantami ma charakter czysto teoretyczny i odbywa się w formie wykładów dla większej grupy słuchaczy.

Inne problemy zdrowotne mogące być skutkami pracy w charakterze instruktora nauki jazdy to częste przeziębienia, grypy i inne krótkotrwałe stany chorobowe na tle zakaźnym oraz problemy związane z układem kostnym, krwionośnym i nerwowym. Pomimo pracy w zamkniętym pojeździe instruktor jest narażony na gwałtowne zmiany temperatur przy częstym wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. Ryzyko zachorowań zwiększa się przez częsty i niemal bezpośredni kontakt z klientami w trakcie prowadzenia jazd instruktażowych. Praca w tym zawodzie przez większą część czasu jest wykonywana w pozycji siedzącej, co może prowadzić do bólów kręgosłupa, drętwienia kończyn i karku oraz niewłaściwego krążenia krwi.

Jakie cechy powinien mieć instruktor?

Instruktor jazdy to zawód dla osób komunikatywnych, otwartych, posiadających podzielność uwagi, pozwalającą na równoczesną obserwację ruchu na jezdni i konwersację czy instruktaż. Istotne jest jasne, zwięzłe i szybkie formułowanie myśli, umożliwiające uczniowi równie szybko i prawidłowo wykonać komendę.

Kursant, który mimo podobnych warunków na drodze usłyszy różne opinie, otrzyma skrajnie odmienne definicje sytuacji, zacznie powątpiewać w kompetencje instruktora, dlatego ważna jest praca nad składnością informacji, które przekazujemy. Instruktor podczas kursu nauki jazdy jest osobą odpowiedzialną za kształtowanie stylu jazdy kursanta. Kandydat na kierowcę nawet wiele lat po zdobyciu prawa jazdy stosuje się do zaleceń zasłyszanych podczas lekcji próbnych.

Zdolności interpersonalne będą przydatne nie tylko podczas szkolenia kursantów. Równie istotne będzie pozyskiwanie klientów, ich utrzymanie. Należy pamiętać, że dobrze obsłużony klient jest skuteczniejszą, bo trwalszą i bardziej wiarygodną reklamą niż zorganizowana akcja promocyjna, bardzo często ograniczona czasowo i skierowana intencjonalnie w określony segment odbiorców.

Klient instruktora nauki jazdy, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, podczas odbywania kursu znajduje się w stanie stałego stresu, występującego ze zmiennym natężeniem, często gwałtownie narastającym. Umiejętność radzenia sobie z emocjami swoimi i ucznia wydaje się być równie istotna jak umiejętność przekazania wiedzy na temat sprawnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Nadmierna impulsywność instruktora, chęć udowodnienia swoich racji, oceny ośmieszające kursanta, przedstawianie ich osobom trzecim, wielokrotne wypominanie wcześniej popełnionych błędów – to tylko część z szerokiego wachlarza złych praktyk instruktorskich. Zastosowanie ich w praktyce z pewnością nie przyczyni się do wzrostu popularności instruktora i szkoły nauki jazdy w której tenże pracuje.

Instruktor jazdy – własna działalność czy praca na etacie?

Instruktor nauki jazdy bardzo często wykonuje swoją pracę jako samodzielny przedsiębiorca. Z łącznej liczby blisko sześciu tysięcy szkół nauki jazdy działających na terenie Polski, około 2/3 to jednoosobowe podmioty gospodarcze. Poza instytucjami takimi jak Liga Obrony Kraju, Polski Związek Motoryzacyjny i ośrodki nauki jazdy resortów siłowych, pozostałe ośrodki nauki jazdy mieszczą się w kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rynek usług w sektorze szkoleń amatorskich powoli osiąga stan nasycenia, jest zależny między innymi od sytuacji demograficznej. Równocześnie jednak dynamicznie rozwija się sektor usług szkoleniowych na tak zwane wyższe kategorie – uprawniające do prowadzenia pojazdów ciężarowych, autobusów itd. Można przypuszczać, że obszar szkoleń dla kierowców zawodowych będzie coraz istotniejszym kierunkiem rozwoju ośrodków nauki jazdy.

Działanie w warunkach konkurencji wolnorynkowej wymaga od instruktorów zupełnie odmiennych od pedagogicznych umiejętności, znajomości zasad marketingu, strategicznego planowania i inwestowania, ciągłego monitorowania działań konkurencji i elastycznego dostosowywania oferty usługowo-edukacyjnej.

Praca na etacie instruktora jazdy

Instruktor nauki jazdy świadczący pracę jako pracownik najemny nie musi charakteryzować się tak dużą uniwersalnością zawodową, jednakże jego zdolność do przekazywania wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, jako podstawowa umiejętność musi być rozwinięta w znacznie większym stopniu. W ich wypadku konkurencję stanowią inni instruktorzy etatowi, a głównym kryterium oceny jakości usług jest skuteczność w przekazywaniu wiedzy.

Częstą spotykaną drogą rozwoju zawodowego wśród instruktorów pracujących na podstawie umowy o pracę jest otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wskazane jest jednak rozważenie takiej decyzji pod kątem rzetelnej oceny własnych kompetencji zawodowych – doskonały nauczyciel może okazać się miernym sprzedawcą usług szkoleniowych, a miły i dobrze zorganizowany pracownik – chaotycznym szefem.

Podsumowanie

Zawód instruktora jazdy jest bardzo podobny do zawodu nauczyciela. Charakteryzuje go duża odpowiedzialność i częste narażenie na stresujące sytuacje. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które zdecydują się na podjęcie pracy na tym stanowisku, mogą liczyć na adekwatne do swoich umiejętności zarobki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

yxyx
yxyx
2021-04-30 15:14:19

Jak najbardziej w Warszawie w najbardziej popularnych szkołach na rękę dają 30 zł brutto. 30h*168h w miesiącu =5040 zł na rękę, do tego umowa o pracę + premie. Całkiem sporo biorąc pod uwagę, że im nie zależy aby ludzi nauczyć jeździć, większość kursantów oblewa pierwszy egzamin.

Instruktor n.j.
Instruktor n.j.
2020-11-10 16:28:54

Pani Redaktor, jakie egzaminy w ramach szkolenia ma przeprowadzać kandydat na instruktora n.j.? O czym Pani pisze? Musi Pani poczytać ze zrozumieniem przepisy ;)))

Instruktor
Instruktor
2020-04-29 19:09:57

Na 5000 zł musiałbym pracować miesięcznie 250 godz. , nie życzę nikomu takiej orki....

2020-03-02 16:13:13

Instruktor nauki jazdy zarabia 5000 zł -to ściema wielka ,nawet gdyby pracował 24 - godz dobowo to i tak nikt tyle nie zapłaci ,choć to b trudny kawałek chleba.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Radom
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Radom

Finanse Polski lokalnej – raport Provident
Wpisy
author
Patryk Byczek
26 marca 2018

Finanse Polski lokalnej – raport Provident

PKO BP w Krotoszynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
03 września 2019

PKO BP w Krotoszynie

Kredyt gotówkowy Mogilno
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
26 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Mogilno

Koronawirus a wakacje kredytowe – jakie banki?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
14 kwietnia 2020

Koronawirus a wakacje kredytowe – jakie banki?

Porównaj