Ile zarabia nauczyciel?

Ile zarabia nauczyciel?

author
Dorota Cholewicka
12 sierpnia 2023

Praca nauczyciela jest bardzo wymagająca i stresująca. To na nauczycielach spoczywa obowiązek edukacji dzieci i młodzieży. Sprawdź, ile zarabiają nauczyciele.

Spis treści:

 1. Ile zarabia nauczyciel?
 2. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli
 3. Ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela?
 4. Ile godzin pracuje nauczyciel?
 5. Co składa się na pensję nauczyciela?
Zwiń spis treści

Ile zarabia nauczyciel?

Nauczyciel to zawód znany chyba każdemu. Jest on pracownikiem oświatowym, którego obowiązkiem jest – ogólnie mówiąc – przekazywanie wiedzy dzieciom i młodzieży. Aby pracować w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie wyższe przedmiotowe oraz specjalne przygotowanie pedagogiczne.

Wynagrodzenie nauczycieli jest jawne i wynika z zapisów. Zależy również od tytułów zawodowych. W przypadku posiadania tytułu magistra z przygotowaniem pedagogicznym dochody kształtują się następująco: nauczyciel początkujący (nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego) – 3690zł brutto, nauczyciel mianowany – 3890 zł brutto, nauczyciel dyplomowany – 4550 zł brutto.

Dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym lub bez, dochód wynosi: nauczyciel początkujący (nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego) – 3600zł brutto, nauczyciel mianowany – 3700 zł brutto, nauczyciel dyplomowany – 3960 zł brutto.

Nauczyciele mają również prawo do stypendiów określonych w Karcie Nauczyciela. Powyższe stawki dotyczą pracy w instytucjach publicznych.

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela w 2023 r.

Nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

 • dla nauczyciela początkującego – 3690 zł brutto.
 • dla nauczyciela mianowanego – 3890 zł brutto,
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 4550 zł brutto.

Nauczyciele z innymi kwalifikacjami (z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym lub tytułem licencjata bez  przygotowania pedagogicznego)

 • dla nauczyciela początkującego – 3600 brutto,
 • dla nauczyciela mianowanego –  3700 brutto,
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 3960 brutto.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

We wrześniu 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Zlikwidowano stopnie awansu zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz położono większy nacisk na zdobywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych.

Przed wprowadzeniem zmian ci, którzy zaczynali pracę w szkole odbywali dziewięciomiesięczny staż na nauczyciela kontraktowego. Obecnie osoby, które nie posiadają stopnia awansu zawodowego, rozpoczynają przygotowanie do zawodu nauczyciela, zalicza się do nich: osoby nowo zatrudnione w szkołach, przedszkolach lub innych placówkach bez tytułu zawodowego nauczyciela.

Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole – i będący obecnie nauczycielem początkującym – ma obowiązek uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego (na nowych zasadach). Praktyka trwa zasadniczo 3 lata i 9 miesięcy, ale może być krótsza w przypadkach przewidzianych w art. 9ca ust. 2 KN.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli od września 2022 r.:

 • nauczyciel początkujący,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

Ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela?

W Karcie Nauczyciela możemy przeczytać, że wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego;
 • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

 • nauczyciela początkującego – 120%,
 • nauczyciela mianowanego – 144%,
 • nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Źródło: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

W 2023 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela powinno wynosić:

 • dla nauczyciela początkującego – 4777,86 zł brutto,
 • dla nauczyciela mianowanego –  5733,43 zł brutto,
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 7326 zł brutto.

Ile godzin pracuje nauczyciel?

Karta Nauczyciela stanowi, że tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Na sumę tych godzin składa się wiele działań, z których najważniejsze to: prowadzenie zajęć dydaktycznych (lekcji), prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych, inne zajęcia i działania wynikające ze statutu szkoły, zajęcia związane z przygotowaniem lekcji, samokształcenia i doskonaleniem zawodowym.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest bardzo zróżnicowana w zależności od rodzaju pracy nauczyciela, zajmowanego stanowiska oraz rodzaju szkoły lub placówki.

Co składa się na pensję nauczyciela?

Na pensję nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz:

 • dodatki funkcyjne – np. za wychowawstwo (wynosi on 300 zł brutto), za pełnienie roli dyrektora lub wicedyrektora).
 • dodatek motywacyjny – jego wysokość ustalona jest w regulaminie szkoły i przyznaje go dyrektor.
 • dodatek za wysługę lat – nauczyciele otrzymują 1 proc. podstawy pensji za każdy przepracowany rok. Nie może on jednak przekroczyć 20 procent.
 • dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych – otrzymują go nauczyciele, którzy pracują np. z trudną młodzieżą.
 • dodatek wiejski – otrzymują go nauczyciele, którzy zatrudnieni są na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców.
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 • nagrody i inne świadczenia wynikających ze stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Kozienicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 lipca 2019

Bank Pekao w Kozienicach

Nowy prezes Deutsche Banku
Wpisy
author
Aneta Jankowska
09 kwietnia 2018

Nowy prezes Deutsche Banku

Kredyt konsolidacyjny Słupsk
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
31 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Słupsk

VeloBank zasadzi drzewo za otwarcie konta
Aktualności
author
Patryk Byczek
13 czerwca 2023

VeloBank zasadzi drzewo za otwarcie konta

Bank Millennium jedną z najszybciej raportujących firm
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 marca 2020

Bank Millennium jedną z najszybciej raportujących firm

Inspektorat ZUS w Złotoryi
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Złotoryi

Porównaj