ING Bank Śląski znalazł się w gronie pracodawców potwierdzających wysokie standardy prowadzenia procesów rekrutacji, a także chcą promować najlepsze praktyki w tym obszarze.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 27.06.2020
Udostępnij:

Instytucja dołączyła do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, do której należy ponad 350 firm dbających o swoje relacje z kandydatami, a w dokonanych procesach rekrutacji wprowadzają działania z Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji.

To budujące, że na polskim rynku pracy jest coraz więcej firm, które pamiętają o potrzebie promowania dobrych praktyk w rekrutacji, wysokiej kultury rekrutacyjnej oraz świadomego budowania doświadczeń kandydatów. Nasze członkostwo w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji potwierdza, że jako pracodawca, który stawia na ludzi, dbamy o wrażenia naszych kandydatów, respektujemy ich opinie oraz stale doskonalimy swoje podejście do prowadzonych procesów.

– mówiła cytowana w komunikacie Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor Banku odpowiedziana za HR w ING Banku Śląskim.

Firmy wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji działają zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk w Rekrutacji, który zakłada między innymi:

– dbałość o wizerunek firmy, jako pracodawcy,
– otwartość na przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom,
– prowadzenie jasnej i zrozumiałej komunikacji z kandydatami,
– respektowanie opinii kandydatów,
– szacunek do kandydatów, ich czasu i zaangażowania,
– wdrażanie rozwiązań ułatwiających kontakt z kandydatami.

Wszelkie informacje dotyczące Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji można znaleźć na stronie: www.przyjaznarekrutacja.pl.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/531758/ing-w-koalicji-na-rzecz-przyjaznej-rekrutacji

Komentarze