ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że instytucja znalazła się w grupie pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i włączeniem w naszym kraju. Lista takich pracodawców powstała na podstawie badania Diversity IN Check. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 09.06.2021
Udostępnij:

Wspomniane badanie przeprowadziło Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy wsparciu organizacji partnerskich.

Chcemy, aby ING był miejscem pracy, w którym każdy może być sobą i czuć się częścią naszej organizacji. Z tą myślą tworzymy rozwiązania, które w wielu wymiarach wspierają naszych pracowników w lepszym rozumieniu i ciągłym czerpaniu z tego, jak różnorodni jesteśmy. Od dawna wierzymy, że różnorodność i włączanie pomagają nam szybciej reagować na zmiany, potrzeby klientów i rozwijać sposób, w jaki ze sobą współpracujemy.

mówiła cytowana w komunikacie Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor HR w ING Banku Śląskim.

Diversity IN Check

Diversity IN Check jest narzędziem mierzącym poziom zaawansowania firmy w procesie budowania różnorodnej i włączającej organizacji. Narzędzie obejmuje pięć następujących obszarów:

– budowanie zaangażowania,
– dodatkowe zagadnienia związane z COVID-19,
– podstawy zarządzania,
– programy i działania,
– wskaźniki rezultatów.

ING Bank Śląski będąc partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Sygnatariuszem Karty Różnorodności na bieżąco angażuje się w wiele działań na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz inicjatywy związane z różnorodnością i włączaniem.

Nad badaniem nadzór merytoryczny sprawują:

– Barbara Fabisiak, kierownik projektów w PBS,
– dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego,
– Irena Pichola, Lider Sustainability Consulting Central Europe, partner w Deloitte; członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
– Karolina Andrian, założycielka i prezeska Fundacji Share the Care,
– Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL,
– Zofia Mockałło, asystent naukowy w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/671784/ing-w-diversity-in-check

Komentarze