Procedura kredytowa przy zakupie mieszkania

Procedura kredytowa przy zakupie mieszkania

author
Julia Wierciło
05 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Kredyt na mieszkanie jest zobowiązaniem, które zaciągamy na dłuższy okres, zazwyczaj kilkudziesięciu lat. Warto więc wybrać taką ofertę, która pozwoli na systematyczną spłatę zadłużenia, bez zbytniego obciążania domowego budżetu. Sprawdźmy na co zwrócić uwagę zaciągając kredyt na nowe mieszkanie i jakich formalności należy dopełnić, by uzyskać pozytywną odpowiedź banku.

Spis treści:

 1. Krok 1: Zdolność kredytowa
 2. Krok 2: Pozytywna historia kredytowa
 3. Krok 3: Wybór nieruchomości
 4. Krok 4: Porównanie ofert banków

 5. Krok 5: Skompletowanie dokumentów i dopełnienie formalności
 6. Krok 6: Dodatkowe opłaty
 7. Krok 7: Umowa przedwstępna
 8. Krok 8: Złożenie wniosków i dokumentów do banku
 9. Krok 9: Wydanie decyzji kredytowej i analiza umowy kredytu
 10. Krok 10: Umowa przeniesienia własności
 11. Krok 11: Uruchomienie kredytu i odbiór mieszkania
Zwiń spis treści

Krok 1: Zdolność kredytowa

Decydując się na sfinansowanie mieszkania poprzez kredyt należy przede wszystkim zorientować się, jaka jest nasza zdolność kredytowa. Dzięki temu, będziemy mogli rozpocząć poszukiwanie nieruchomości, uwzględniając nasze możliwości finansowe. W celu zbadania zdolności kredytowej możemy udać się do dowolnej placówki banku lub firmy doradztwa finansowego. Doradca podpowie na jaką kwotę pożyczki możemy liczyć i jakie warunki musimy spełnić, żeby otrzymać kredyt. Możemy również sprawdzić jak zwiększyć zdolność kredytową. Jeżeli posiadamy zobowiązania takie jak na przykład kredyt oddłużeniowy, w pierwszej kolejności konieczna będzie jego spłata.

Kilka badanych przez bank czynników, dzięki którym określana jest nasza zdolność kredytowa jest szczególnie ważnych. Są to:

 • rodzaj kredytu (np. kredyt hipoteczny),
 • okres spłaty zobowiązania – dłuższy okres oznacza zazwyczaj wiekszą możliwą do uzyskania kwotę,
 • wkład własny,
 • liczba członków rodziny,
 • zobowiązania finansowe (karty kredytowe, kredyty online),
 • zatrudnienie,
 • ponoszony miesięczny koszt życia,
 • wiek,
 • historia bankowa.

Warto pamiętać, że każde zobowiązanie finansowe (karta kredytowa, limit odnawialny czy kredyt gotówkowy) obniża zdolność kredytową. Doradca pomoże więc oszacować nasze możliwości i uporządkować finanse. Być może wskazane będzie również zamknięcie niektórych zobowiązań np. karty czy debetu, w celu zwiększenia zdolności kredytowej.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Krok 2: Pozytywna historia kredytowa

W momencie starania się o kredyt, bank sprawdza naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Istotna będzie więc pozytywna historia kredytowa, która budowana jest w oparciu o terminową spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych.

Jeśli w przeszłości korzystaliśmy z kredytu i był on regulowany z miesięcznym lub dłuższym opóźnieniem, możemy mieć trudność z uzyskaniem nowego kredytu. Osoby spóźniające się z płatnościami nie są bowiem dla banku wiarygodnymi kredytobiorcami. Rozwiązaniem w tym wypadku może okazać się czyszczenie BIK.

Krok 3: Wybór nieruchomości

Przystępując do poszukiwania mieszkania, warto zapoznać się z ofertami dostępnymi w Internecie, na stronach deweloperów, wybrać się na targi mieszkaniowe lub zasięgnąć porady w biurze nieruchomości. Należy pamiętać, że dla banku bardzo istotne jest czy deweloper jest wiarygodny i rzetelny. Warto więc wcześniej sprawdzić dewelopera – jego historię oraz renomę. Im dłużej istnieje on na rynku i im więcej ma zakończonych pozytywnie inwestycji, tym łatwiej otrzymamy kredyt.

Aby sprawdzić dewelopera można zażądać od sprzedawcy prospektu informacyjnego, w którym zawarte są informacje dotyczące m.in. zrealizowanych do tej pory inwestycji, statusu prawnego nieruchomości czy plan zagospodarowania przestrzennego sąsiednich działek.

Wybierając nieruchomość warto wziąć również pod uwagę poziom zaawansowania inwestycji. Jeśli decydujemy się na zakup mieszkania, którego budowa jest na etapie tzw. „dziury w ziemi”, nie wszystkie banki będą skłonne sfinansować taki zakup. Budowy bliższe ukończenia, których deweloper ma bogate doświadczenie na rynku, maja największe szansę na uzyskanie kredytowania.

Krok 4: Porównanie ofert banków


Po znalezieniu nieruchomości pozostaje wybranie najkorzystniejszego kredytu. W tym celu warto zasięgnąć porady doradcy, który porówna dla nas oferty różnych banków pod kątem najważniejszych kryteriów.
Są to:

 • marża kredytu,
 • oprocentowanie,
 • prowizja,
 • ubezpieczenie (ubezpieczenie niskiego wkładu, na życie, od utraty pracy),
 • inne koszty produktów bankowych,
 • koszt wcześniejszej spłaty kredytu,
 • kwota kredytu,
 • rodzaj raty (malejące albo równe).

Na tym etapie ważna jest kwestia posiadania wkładu własnego i ustalenie terminu jego wpłaty. Większość banków oczekuje, że kredytobiorca najpierw wpłaci środki własne. Są jednak instytucje, które dopuszczają możliwość wpłaty wkładu własnego później. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy mamy mieszkanie, które chcemy sprzedać. Wówczas środki własne mogą być wpłacone w momencie sprzedaży nieruchomości.

Krok 5: Skompletowanie dokumentów i dopełnienie formalności

Po dokonaniu wyboru banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt, należy zebrać dokumentację oraz wypełnić odpowiedni wniosek. Czas jego uzyskania od momentu złożenia wniosku jest różny i zależy od banku. Standardowo procedura przyznania kredytu trwa około jednego miesiąca. Jednak w niektórych, bardziej obleganych instytucjach, może się wydłużyć nawet do 2-3 miesięcy.

Najczęściej wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ewentualny dokument potwierdzający rozdzielność majątkową,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • wyciągi z konta bankowego – w zależności od banku należy przygotować wyciągi z okresu 6 albo 12 miesięcy,
 • umowa o pracę.

Zbieranie dokumentacji wiąże się z dostarczeniem do banku określonych zaświadczeń, takich jak:

 • umowa z deweloperem,
 • pozwolenie na budowę,
 • harmonogram prac,
 • terminy płatności,
 • informacja na temat dewelopera.

Krok 6: Dodatkowe opłaty

Zaciągając kredyt musimy również liczyć się z dodatkowymi kosztami. Jednym z nich jest ubezpieczenie pomostowe zakładane w momencie, gdy termin zakończenia inwestycji jest rozłożony w czasie, np. na okres dwóch lat. Wówczas bank potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń na wypadek niepowodzenia inwestycji. Wiąże się to również z inspekcją postępu prac budowlanych. Przedstawiciele instytucji mogą sprawdzić jak przebiega budowa mieszkania, co również pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Od 17 września 2022 roku ubezpieczenie pomostowe jest traktowane jak kaucja, a po zabezpieczeniu hipotecznym środki są zwracane kredytobiorcy.

Innym rodzajem ubezpieczenia preferowanym przez banki są ubezpieczenie na życie i od niskiego wkładu, zakładane w momencie, gdy nasze środki własne nie są zbyt wysokie. Podpisanie umowy wiąże się również często ze skorzystaniem z dodatkowych produktów bankowych, jak np. karta kredytowa. Kredyt na mieszkanie od dewelopera może być wypłacony jednorazowo bądź w transzach – w zależności od zaawansowania inwestycji.

Krok 7: Umowa przedwstępna

Dzięki umowie przedwstępnej obie strony są zabezpieczone. Najważniejszą informacją, która musi się tam znaleźć są założenia umowy deweloperskiej. Może to być cena sprzedaży nieruchomości. Musimy pamiętać, że z podpisaniem umowy przedwstępnej wiąże się opłata w formie zadatku lub zaliczki. Taka forma umowy jest bardzo dobrym zabezpieczeniem w wypadku niedotrzymania podpisania umowy przyrzeczonej.

Krok 8: Złożenie wniosków i dokumentów do banku

W momencie skompletowania wszystkich wymaganych przez bank dokumentów należy złożyć je w odpowiedniej placówce. Po dostarczeniu dokumentów bank ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie wnioskowanego przez nas kredytu. Sprawdźmy jakie są kolejne etapy po złożeniu dokumentów w banku.

Etapy wydania decyzji kredytowej przez bank:

 • przyjęcie wniosków i wymaganych dokumentów,
 • analiza otrzymanych dokumentów,
 • ocena scoringowa,
 • sprawdzenie historii zobowiązań klienta,
 • analiza prawna złożonych przez kredytobiorcę dokumentów,
 • analiza ekonomiczna – zdolność kredytowa,
 • wycena nieruchomości.

Przy analizie wyceny nieruchomości najważniejszymi elementami są:

 • lokalizacja nieruchomości,
 • powierzchnia nieruchomosci,
 • stan prawny nieruchomości,
 • okolica, w której znajduje się nieruchomość,
 • kwota czynszu.

Krok 9: Wydanie decyzji kredytowej i analiza umowy kredytu

Po zakończonej analizie następuje wydanie decyzji kredytowej. Jeżeli uzyskaliśmy pozytywną decyzję możemy przejść do zapoznania się z oferowaną przez bank umową kredytu hipotecznego. Należy dokładnie przeczytać i przeanalizować zapisy umowy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć jakiegoś punktu zawartego w dokumencie możemy zwrócić się do pracownika banku, który ma obowiązek udzielenia nam pomocy.

Najważniejsze punkty umowy kredytowej:

 • wypłata kredytu (czy odbędzie się to jednorazowo czy w transzach),
 • prowizje i opłaty dodatkowe,
 • oprocentowanie,
 • zasady spłaty,
 • dodatkowe produkty banku.

Po analizie i szczegółowym zapoznaniu się z dokumentem następuje podpisanie umowy kredytowej.

Krok 10: Umowa przeniesienia własności

W zależności od rodzaju nieruchomości istnieje kilka możliwości postępowania. Jeśli jest to nieruchomość z pierwotnego rynku, ale budowa jeszcze trwa będziemy musieli poczekać na akt własności od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Dokument otrzymamy od razu jeżeli mieszkanie jest gotowe.

W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego należy odwiedzić notariusza wraz z osobą sprzedającą nieruchomość. Następnie akt własności zostanie przeniesiony na kupującego.

Akt notarialny zostaje sporządzony przez notariusza. Na tym etapie pobiera on także taksę notarialną.

Dokumenty związane z nieruchomością:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia wniosku i wpis praca własności do księgi wieczystej,
 • umowa kupna sprzedaży,
 • wypis z rejestru gruntów – ten punkt dotyczy wyłącznie domów i nieruchomości gruntowych,
 • dokumenty reprezentujące dewelopera – ten punkt dotyczy zakupu mieszkania od dewelopera. Będzie to wyciąg z KRS, pełnomocnictwo, pozwolenie na budowę, oświadczenie o postępie prac, a także o terminie zakończenia budowy, oświadczenie dotyczące uiszczonych zaliczek).

Krok 11: Uruchomienie kredytu i odbiór mieszkania

Na tym etapie kredyt zostaje uruchomiony. Odbiór mieszkania następuje w momencie, gdy budynek gotowy jest do użytkowania. Po wybudowaniu nieruchomości należy sprawdzić czy standard wykończenia odpowiada ustaleniom zawartym w umowie, czy nie ma wad w wykonaniu podłóg, ścian czy montażu okien.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile zarabia ginekolog?

Położnik ginekolog jest specjalistą, którego podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki lekarskiej nad kobietą w każdym okresie jej życia. Sprawdzamy, ile zarabiają ginekolodzy.

author
Sandra Tessmer
20 września 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Biuro paszportowe w Polkowicach

Gdzie można wyrobić paszport w Polkowicach? Biuro paszportowe w Polkowicach znajduje się przy ulicy Świętego Sebastiana 1. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Polkowicach.

author
Aleksandra Gościnna
25 lipca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Promocja: „Lokata na Nowe Środki – edycja XXIII” w Getin Banku

W Getin Banku trwa kolejna edycja programu Na nowe środki. Klienci, którzy wpłacą pieniądze będące nadwyżką nad saldo z dnia 12 sierpnia 2019 roku mogą liczyć na podwyższone oprocentowanie. Promocja trwa do 22 września 2019 roku.

author
Patryk Byczek
04 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Lombardy w Dębicy

Osoby mieszkające w Dębicy mają możliwość skorzystania z trzech placówek lombardów w swoim mieście. Sprawdź, jakie są ich aktualne godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz adresy.

author
Patryk Byczek
08 grudnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Provident stracił 60 000 Klientów

Na początku marca minął rok odkąd weszła w życie ustawa antylichwiarska. Wprowadziła ona limit łącznych kosztów pożyczki, który wynosi obecnie 55% rocznie. Zmiany wprowadzone przez Sejm mocno wpłynęły na branżę. Tak wynika z rocznego raportu International Personal Finance (IPF), notowanej w Londynie spółki matki Provident Polska. 

author
Aneta Jankowska
20 marca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

BNP Paribas wspiera ekologię

W nowej kampanii reklamowej bank BNP Paribas kładzie nacisk przede wszystkim na aktywność proekologiczną. Nowym sloganem instytucji jest „BNP Paribas – bank zmieniającego się świata”. A jak usłyszymy w reklamie, zmianą jesteśmy my, klienci banku. Bo to do nas należy przyszłość Ziemi. 

author
Halszka Gronek
04 maja 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj