ING Bank Śląski poinformował, że podczas gali Podsumowania Roku Giełdowego 2019 wręczano nagrody Giełdy Papierów Wartościowych. Doceniano udzielane wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz najlepsze wyniki.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 27.06.2020
Udostępnij:

ING Bank Śląski podczas uroczystości w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych otrzymał trzy nagrody w trzech różnych kategoriach.

Rok 2019 był trudny dla europejskich rynków kapitałowych, co widać po dwucyfrowych spadki obrotów na London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Wiener Boerse. Wprowadzone w ostatnich dwóch latach zmiany w ramach strategii #GPW2022 pozwoliły nam obronić poziom obrotów lepiej niż innym giełdom europejskim. Kierunki rozwoju obrane w 2018 roku okazały się właściwe. Innowacyjne rozwiązania zostały docenione, czego dowodem jest wsparcie finansowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla opracowania nowego sytemu transakcyjnego i inicjatywy strategicznej GPW Data. Dalszy rozwój naszej Giełdy i całego rynku kapitałowego nie byłby możliwy bez szerokiego wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań kluczowych uczestników rynku – liderów, którzy w 2019 roku przyczynili się do wzrostu znaczenia warszawskiego parkietu.

– mówił cytowany w komunikacie Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

ING Bank Śląski otrzymał:

„Nagrodę BondSpot” – nagroda dla lidera rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland,
„Nagrodę GPW na Catalyst” dla ING Banku Hipotecznego jako pierwszego banku hipotecznego, debiutującego na rynku Catalyst z „zielonymi” listami zastawnymi,
– „Nagrodę GPW na Głównym Rynku akcji” dla ING Bank N.V. za największą liczbę wprowadzonych certyfikatów strukturyzowanych w 2019 roku.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło:

https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/531779/ing-w-gronie-liderow-rynku-kapitalowego
https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=109721&title=GPW+nagrodziła+liderów+rynku+kapitałowego+w+2019+r.+

Komentarze