Trzeci kwartał bieżącego roku to dla ING Banku Śląskiego zysk wypracowany na poziomie blisko 379 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o nieco ponad 2 000 000 złotych względem roku poprzedniego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 08.11.2018
Udostępnij:

Wynik był zgody z przewidywaniami rynkowymi oraz założeniami biur maklerskich.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

W sektorze odsetek bank wypracował wynik przekraczający 961 200 000 złotych.
 

Prowizje
 

Prowizje wyniosły nieco ponad 316 500 000 złotych.


 

Koszty w trzecim kwartale

Koszty w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły 577 200 000 złotych.

Odpisy

W tym segmencie wynik wyniósł ponad 271 200 000 złotych.

Wskaźnik kredytów i pożyczek

Bank udzielił ponad 1 200 000 000 złotych pożyczek gotówkowych oraz 2 100 000 000 złotych w ramach kredytów hipotecznych.

Nowi Klienci

W trzecim kwartale bank pozyskał ponad 105 000 brutto nowych Klientów detalicznych.
 

Marża
 

W trzecim kwartale marża odsetkowa netto wyniosła 2,94%.

TCR i Tier 1

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,2% natomiast współczynnik kapitału podstawowego Tier jest na poziomie 14,4%.
 

Depozyty

Wartość depozytów ogółem w ING Banku Śląskim pod koniec września wyniosła ponad 108 600 000 000 złotych.
 

Komentarze