Ostrzeżenia SMS o powodziach

Ostrzeżenia SMS o powodziach

author
Aneta Jankowska
27 lutego 2019

25 lutego oficjalnie wystartował Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK). Jest to jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski w przypadku zagrożeń naturalnych.

ISOK – co to jest?

W obliczu pojawiających się co jakiś czas katastrof naturalnych, zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest bardzo ważne. Dlatego coraz bardziej istotna staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

System ISOK jest narzędziem, które ma nas ochronić przed różnymi, nebezpiecznymi zjawiskami ze strony przyrody – głównie meteorologicznymi i hydrologicznymi.

Pożyczki bez BIK

Za pomocą nowoczesnych technologii pozyskiwania danych, wykorzystania specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, system przewidzi ewentualne zagrożenie wcześniej, oceni je oraz wdroży określone działania. Wszystko, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko i straty związane z nadzwyczajnym, nagłym zjawiskiem.

To przełomowy moment dla gospodarki wodnej w Polsce. (…) To system otwarty, możliwy do rozbudowywania o nowe funkcje, w zależności od przyszłych potrzeb. Jego ważnym elementem jest szybkie informowanie o zagrożeniach – mówi Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Jak zapewnia Przemysław Daca, każdy zainteresowany będzie mógł zarejestrować się w systemie i otrzymywać wiadomości SMS o niebezpieczeństwach pogodowych.

Projekt ISOK jest skierowany przede wszystkim do społeczeństwa. Dzięki nowemu rozwiązaniu, każdy kto posiada komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci, będzie mógł sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to w jakim stopniu powinien obawiać się zagrożenia.

Co więcej, odbiorcami ISOK są także wszelkie instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz planowanie ochrony przed powodzią, czyli na przykład regionalne zarządy gospodarki wodnej, czy wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego oraz inne jednostki administracji rządowej i samorządowej, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, zajmujących się kwestiami ochrony przed powodzią i innymi zagrożeniami oraz reagowaniem kryzysowym.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Wód Polskich, ISOK wprowadza szereg nowoczesnych narzędzi, które usprawnią zarządzanie w gospodarce wodnej.

Za pomocą specjalnej platformy będzie można np. składać wnioski drogą elektroniczną np. o wydanie zgód wodnoprawnych“.

Projekt ISOK – informacje

System ISOK powstał w ramach realizowanego od 2013 roku projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna wartość projektu wyniosła prawie 300 mln złotych.

Skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (lider)
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Źródło: https://www.kzgw.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Expander w Warszawie
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Warszawie

Biuro Maklerskie PKO BP na szczycie GPW
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
10 stycznia 2020

Biuro Maklerskie PKO BP na szczycie GPW

Alior Bank w Strzelcach Krajeńskich
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
22 czerwca 2019

Alior Bank w Strzelcach Krajeńskich

UOKiK przypomina o ustawie ograniczającej zatory płatnicze
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 września 2019

UOKiK przypomina o ustawie ograniczającej zatory płatnicze

Kredyt hipoteczny Bielsk Podlaski
Kredyty miasta
autor wpisu
Marta Janusz
20 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Bielsk Podlaski

Porównaj