E-administracja to coraz więcej praktycznych funkcji. Od pierwszego stycznia 2018 roku można zameldować się przez Internet. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 03.01.2018
Udostępnij:

Usługa e-meldunku dostępna jest poprzez stronę https://obywatel.gov.pl. Można uzyskać meldunek stały, tymczasowy oraz zameldować cudzoziemca online. Meldunku można dokonać we własnym imieniu, a w przypadku bycia pełnomocnikiem można zameldować także inną osobę. 

Jak zameldować się przez Internet? 

 

1. Wchodzimy na stronę internetową https://obywatel.gov.pl. 

2. Z listy wybieramy pole "MELDUNEK".

3. Wybieramy jedną z opcji:
       – obowiązek meldunkowy,
       – zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące,
       – wymelduj się z pobytu stałego,
       – wymelduj się z pobytu czasowego,
       – zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców),
       – zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców).

4. Potwierdzamy swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGo).

5. Określamy, kogo chcemy zameldować.

6. Dołączamy potrzebne dokumenty (np.: skan dokumentu potwierdzającego prawa własności do lokalu). 

7. Wysyłamy wniosek online do odpowiedniego urzędu (zostanie on wybrany automatycznie).

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że w wyjątkowych przypadkach konieczne może być okazanie oryginałów dokumentów w urzędzie i wtedy nie obejdzie się bez osobistej wizyty w urzędzie.

Koszt e-meldunku 

E-meldunek, podobnie jak meldunek w urzędzie, jest bezpłatny. Koszt poniesiemy jedynie w przypadku wystawienia zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – jego cena to obecnie 17 zł. Zaświadczenie takie można odebrać: osobiście w urzędzie, poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną (na skrzynkę ePUAP).

Nowelizacja ustawy

Celem nowelizacji ustawy o ewudencji ludności jest uporządkowanie przepisów dotyczących głównie nadawania numeru PESEL cudzoziemcom. Wszyscy cudzoziemcy, którzy zameldują się na terytorium Polski na pobyt stały lub czasowy, otrzymają numer PESEL. 

"Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL" – czytamy w uzasadnieniu do ustawy. 

MSWiA zaznacza także, że meldunek będzie nadal obowiązkowy, ponieważ jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Kwestie te są szczególne istotne podczas wyborów oraz we wszelkich działaniach z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj.: renty, emerytury, pieniądze z opieki społecznej albo ubezpieczeń społecznych. 

"Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego" – napisano także w uzasadnieniu. 
 

Komentarze