Kredytobiorcy, którzy zastanawiają się nad zaciągnięciem odpowiedniego kredytu, mają do wyboru wiele jego rodzajów i wariantów. Jednym z nich jest kredyt z wypłatą w transzach. Co to oznacza i na czym polega istota takiego produktu?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 21.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest transza?
2. Wypłata transz a spłata kredytu.
3. Transze przy kredycie hipotecznym i gotówkowym.

 

CO TO JEST TRANSZA?

W fachowej terminologii branży finansowo-bankowej transza oznacza po prostu pewną część zaciągniętego przez Konsumenta kredytu, jaką bank w ustalonym momencie harmonogramu mu wypłaca. 
 

Transza jest więc partią kwoty kredytu, jaką staraliśmy się uzyskać od banku. Kredyt z wypłatą w transzach nie jest więc wypłacany w całości, jednorazowo, lecz w odpowiednio ustalonych przez obie strony umowach partiach. 
 

Transze mają szczególne zastosowanie w przypadku kredytów na budowę domu. Wraz z każdym kolejnym etapem prac budowlano-wykończeniowych, bank wypłaca Klientowi odpowiednią sumę pieniędzy. Dzięki temu bank czuwa nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i odpowiednim zagospodarowaniem środków.
 

 

WYPŁATA TRANSZ A SPŁATA KREDYTU

W przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego w transzach Konsument nie będzie spłacał pełnych rat swojego kredytu aż do momentu wypłacenia przez bank ostatniej transzy.

Oznacza to, że dopóki bank nie wyda Kredytobiorcy wszystkich pieniędzy, na jakie przyznany został mu kredyt, ten nie będzie opłacał pełnych rat. Takie zawieszenie opłat, a właściwie ich części, nazywane jest w bankowości karencją w spłacie kredytu.
 

Miesięczne opłaty, jakie Konsument będzie musiał pokryć, obejmować będą jedynie część odsetkową raty (czyli to, co bank wraz z całym rynkiem bankowym zarobią na udzieleniu danego kredytu), a nie część kapitałową (czyli wartość zwrotu części zaciągniętego długu).
 

Przykładowo:
Kwota kredytu (suma, o jaką się ubiegamy w banku): 360 000 zł;
Czas spłaty kredytu: 30 lat (360 rat miesięcznych) – nie licząc okresu wypłaty transz;
Część kapitałowa raty: 360 000 zł : 360 rat = 1 000 zł;
Całkowity koszt kredytu (łączne opaty i odsetki za kredyt): 74 400 zł;
Okres wypłaty transz: 12 miesięcy;
Część odsetkowa raty: 72 000 zł : 374 raty (360 + 12 transzowych) = 200 zł.
Podane dane nie pochodzą z żadnej konkretnej oferty bankowej i zakładają stałe oprocentowanie kredytu przez cały czas trwania umowy.

Z poniższych danych wynika, iż przez cały okres wypłacania transz przez bank, Kredytobiorca będzie opłacał jedynie 200 złotych miesięcznych rat, a dokładniej – ich części odsetkowej. 
 

Po wypłaceniu ostatniej transzy do części odsetkowej raty dołączona zostanie także cześć kapitałowa. Od tego momentu wartość miesięcznej raty wynosić będzie 1000 zł + 200 zł = 1200 zł. 
 

 

TRANSZE PRZY KREDYCIE HIPOTECZNYM I GOTÓWKOWYM

Transze wypłacane są przez banki niemal jedynie w przypadku kredytów hipotecznych – na budowę nowej lub remont czy przebudowę obecnie posiadanej juz nieruchomości. Nie dotyczą one kredytów gotówkowych, które udzielane są zwykle bez określenia celu zaciągania zobowiązania. 
 

Wynika to ze specyfiki wypłat transzowych – do ich spieniężania potrzebne jest udokumentowanie zakończenia każdego z etapów prac remontowo-wykończeniowych, bowiem w innym przypadku kredytodawca nie będzie miał formalnego powodu do wypłacenia środków na rozpoczęcie kolejnego etapu prac.
 

Transze są więc dedykowane kredytom hipotecznym, a każdy, kto decyduje się na taki sposób wypłaty kredytu, musi liczyć się z systematycznym dostarczaniem do banku dokumentacji (nawet fotograficznej) lub odpowiednich dowodów zapłaty, które potwierdzą ukończenie konkretnych etapów prac. 
 

Komentarze