Program Niania Plus, czyli tak naprawdę Małopolska Niania 2.0, to lokalny projekt zakładający duże dofinansowania na zatrudnienie opiekunek dla dzieci do lat trzech. Rodzice i opiekunowie będą mogli otrzymać nawet 2100 zł. Sprawdzamy szczegóły programu. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 20.09.2018
Udostępnij:

Niania Plus – najważniejsze informacjeNazwa właściwa: Małopolska Niania 2.0

Kto otrzyma: mieszkańcy województwa małopolskiego

Ile można otrzymać: 1500-2100 zł 

Czas trwania projektu: 1.08.2018 r. – 30.09.2021 r.

Ile osób skorzysta z finansowania: minimalnie 650 

Wartość projektu: 22 054 335,60 zł

Ile można otrzymać? 

W ramach projektu Małopolska Niania 2.0 można otrzymać dwa rodzaje wsparcia: podstawowe i podwyższone. Każde finansowanie przyznawane jest na 12 miesięcy. W zależności od rodzaju jest to:
1500 zł miesięcznie w ramach wsparcia podstawowego,
2100 zł miesięcznie w ramach wsparcia podwyższonego. 

Podwyższoną kwotę wsparcia będą mogli otrzymać rodzice lub opiekunowie uprawnieniu do otrzymywania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko  (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W projekcie weźmie będzie mogło wziąć udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do trzeciego roku życia, z czego przewiduje się, że około 90% osób znajdzie pracę, wróci do niej albo będzie jej poszukiwało po zakończeniu okresu finansowania.

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Ze środków na zatrudnienie niani mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie w regionie Małopolski. Pieniądze należą się tym rodzicom i opiekunom, którzy:

– pozostają bez pracy ze względu na to, że chcą opiekować się dzieckiem,

– przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i chcą wrócić do pracy,

– rodzice, którzy pracują i chcą utrzymać zatrudnienie i w tym celu potrzebują wsparcia w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem. 

Małopolska Niania 2.0 w praktyce

Celem całego projektu jest pomoc rodzicom i opiekunom dzieci do lat trzech w podjęciu zatrudnienia lub przygotowaniu do zaistnienia na rynku pracy. Usługa opieki nad dziećmi ma dzięki programowi zostać spopularyzowana szczególnie w gminach, w których dostęp do instytucjonalnych form opieki jest ograniczony. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest właśnie, zdaniem pomysłodawców, dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani z uwzględnieniem kryterium dochodowego. 


źródło: https://twitter.com/search?q=niania&src=typd

Jak się zgłosić?

Nabór do programu jeszcze nie ruszył, ale wszystkie aktualności można śledzić w Internecie na stronie http://www.rops.krakow.pl w zakładce Małopolska Niania 2.0 albo na Facebooku na grupie Małopolska Niania 2.0. 
Stacjonarny punkt informacyjny projektu mieści się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków). 

O projekcie:
Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Źródło:
http://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/opis-projektu-134.html

Komentarze