zadluzenia.com
zamknij

Niania Plus – nowy rządowy program?

Program Niania Plus, czyli tak naprawdę Małopolska Niania 2.0, to lokalny projekt zakładający duże dofinansowania na zatrudnienie opiekunek dla dzieci do lat trzech. Rodzice i opiekunowie będą mogli otrzymać nawet 2100 zł. Sprawdzamy szczegóły programu. 

 

 

Niania Plus - najważniejsze informacje


Nazwa właściwa:Małopolska Niania 2.0
Kto otrzyma:mieszkańcy województwa małopolskiego
Ile można otrzymać: 1500-2100 zł 
Czas trwania projektu: 1.08.2018 r. – 30.09.2021 r.
Ile osób skorzysta z finansowania: minimalnie 650 
Wartość projektu:22 054 335,60 zł

Ile można otrzymać? 


W ramach projektu Małopolska Niania 2.0 można otrzymać dwa rodzaje wsparcia: podstawowe i podwyższone. Każde finansowanie przyznawane jest na 12 miesięcy. W zależności od rodzaju jest to:
- 1500 zł miesięcznie w ramach wsparcia podstawowego,
- 2100 zł miesięcznie w ramach wsparcia podwyższonego. 


Podwyższoną kwotę wsparcia będą mogli otrzymać rodzice lub opiekunowie uprawnieniu do otrzymywania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko  (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).


W projekcie weźmie będzie mogło wziąć udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do trzeciego roku życia, z czego przewiduje się, że około 90% osób znajdzie pracę, wróci do niej albo będzie jej poszukiwało po zakończeniu okresu finansowania.Kto może skorzystać z dofinansowania? 


Ze środków na zatrudnienie niani mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie w regionie Małopolski. Pieniądze należą się tym rodzicom i opiekunom, którzy:

- pozostają bez pracy ze względu na to, że chcą opiekować się dzieckiem,

- przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i chcą wrócić do pracy,

- rodzice, którzy pracują i chcą utrzymać zatrudnienie i w tym celu potrzebują wsparcia w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem. 


Małopolska Niania 2.0 w praktyce


Celem całego projektu jest pomoc rodzicom i opiekunom dzieci do lat trzech w podjęciu zatrudnienia lub przygotowaniu do zaistnienia na rynku pracy. Usługa opieki nad dziećmi ma dzięki programowi zostać spopularyzowana szczególnie w gminach, w których dostęp do instytucjonalnych form opieki jest ograniczony. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest właśnie, zdaniem pomysłodawców, dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani z uwzględnieniem kryterium dochodowego. 

 


źródło: https://twitter.com/search?q=niania&src=typd


Jak się zgłosić?


Nabór do programu jeszcze nie ruszył, ale wszystkie aktualności można śledzić w Internecie na stronie http://www.rops.krakow.pl w zakładce Małopolska Niania 2.0 albo na Facebooku na grupie Małopolska Niania 2.0. 
Stacjonarny punkt informacyjny projektu mieści się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków). 


O projekcie:
Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

 

 

Źródło:
http://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/opis-projektu-134.html

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY