Klienci, którzy chcą zamknąć konto w banku, z reguły szukają takiej opcji w bankowości internetowej. Niestety - w ING Banku Śląskim takiej możliwości nie ma. Sprawdź, jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 06.10.2018
Udostępnij:

Teoretycznie bank oferuje 2 sposoby zamykania konta, z czego jeden jest obwarowany takim paragrafem z regulaminu, że niemalże każdy Klient decyduje się na ten drugi sposób. W ING Banku Śląskim konto można zamknąć:
– udając się do oddziału banku,
listownie (ale nie będzie to opcja darmowa).

ZAMKNIĘCIE KONTA W ODDZIALE BANKU

To najpopularniejszy i jedyny darmowy sposób zamknięcia konta w ING. Niestety wymaga od nas osobistego pojawienia się w jednym z oddziałów banku. 

Zamknięcie konta wiąże się z koniecznością ulokowania gdzieś środków finansowych, które na nim widnieją. Opcji jest kilka. Pieniądze możemy w całości wypłacić w bankomacie tuż przed wizytą w banku albo możemy też samodzielnie przelać je na inne konto (swoje lub np.: partnera). Jeżeli tego nie zrobimy i zgłosimy się do banku w celu zamknięcia konta, to pozostaną nam jedynie dwie opcje:

– pracownik banku będzie musiał wypłacić nam pieniądze z konta w gotówce,
– zlecimy pracownikowi banku dyspozycję przelania środków na inne konto. 

Jeżeli chcemy skorzystać z pierwszej z tych opcji, to musimy dobrze przemyśleć wybór oddziału banku, ponieważ nie każda placówka będzie w stanie wypłacić nam pieniądze z likwidowanego konta. Aż 86 oddziałów w Polsce nie realizuje wypłat gotówkowych w obsłudze kasowej. Ich listę możemy znaleźć w Komunikacie dotyczącym zasad awizowania wypłat gotówkowych z rachunków bankowych.

Tabela przyda nam się także wtedy, kiedy będziemy chcieli zamknąć konto, na którym zgromadziliśmy więcej niż 50 000 zł lub 5000 EUR/USD, ponieważ również nie wszystkie placówki posiadają taką kwotę do wypłaty. W 85 oddziałach ING taką wypłatę należy awizować co najmniej dzień wcześniej. 

Zamknięcie konta w oddziale – krok po kroku

1. Udajemy się do wybranego oddziału ING Banku Śląskiego.
2. Potwierdzamy swoją tożsamość (wystarczy dowód osobisty). 
3. Zgłaszamy chęć zamknięcia konta.
4. Drukowana jest dyspozycja zamknięcia wybranego przez nas rachunku.
5. Pracownik oblicza kwoty, które bank jest zobowiązany nam wypłacić oraz te, które my jesteśmy winni bankowi. Jeżeli mamy minus na koncie, kwotę musimy uregulować na miejscu – w przeciwnym razie konto nie będzie mogło zostać zamknięte. 

6. Podpisujemy dokument.
I… już. Konto jest zamknięte, dostęp do bankowości internetowej zostaje zablokowany. W ING nie obowiązuje bowiem żaden okres wypowiedzenia – konto zamykane jest od ręki. 

Kwoty należne do zapłaty wyliczane są proporcjonalnie do dnia, w którym zamykamy konto (np.: jeżeli opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 7 zł, a my zamykamy konto 15 września, to zostanie nam pobrane jedynie 3,50 zł).  

Wycofajmy wszystkie zgody z banku 

Zamknięcie konta nie jest jednoznaczne z anulowaniem wszystkiego innego, na co zgodziliśmy się wobec ING Banku Śląskiego. Bank ma zatem prawo przetwarzać nasze dane w celach marketingowych i wysyłać nam np.: reklamy poprzez e-mail. 

Jeżeli chcemy raz na zawsze rozstać się z bankiem, możemy podczas likwidacji konta wprowadzić zmiany w swoich danych klienta indywidualnego. W takiej sytuacji powinniśmy wycofać wszystkie zgody marketingowe. Wtedy na pewno nasze dane nie będą już przetwarzane przez bank. 

ZAMKNIĘCIE KONTA LISTOWNIE

Regulamin dopuszcza drugą możliwość zamknięcia konta, ale raczej mało kto będzie chciał z niej skorzystać, ponieważ… wymaga ona wizyty u notariusza. 

W paragrafie 90 regulaminu ING Banku Śląskiego (https://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1000405) czytamy:
2. Z zastrzeżeniem dyspozycji w formie aktu notarialnego sporządzonego w kraju oraz przez notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, w przypadku składania dyspozycji w odniesieniu do których Regulamin lub Komunikat przewiduje możliwość ich złożenia drogą korespondencyjną z kraju lub z zagranicy, własnoręczność podpisu osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji, musi być potwierdzona:
1) w kraju przez notariusza;
2) za granicą przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych lub potwierdzona urzędowo lub notarialnie wraz z dołączoną apostille w rozumieniu konwencji.

Trudno jednak o wzór takiej dyspozycji – na stronie ING Banku Śląskiego go nie znajdziemy. Bank stawia zatem raczej na to, by skłonić Klientów do zamykania kont osobiście w oddziale banku. 

Komentarze