zadluzenia.com
zamknij

Jak zamknąć konto w Nest Banku?

Każdy Klient, który z dowolnych przyczyn nie chce już korzystać ze swojego konta, ma prawo złożyć wniosek o zamknięcie rachunku. Sprawdzamy, jak przebiega zamknięcie konta w Nest Banku.

 

Spis treści:
1. Sposoby zamykania konta.
2.Wzór wniosku o zamknięcie rachunku - Nest Bank. 
3.Nest Bank - zamknięcie konta w oddziale.
4. Nest Bank - zamknięcie konta drogą listowną.
5. Nest Bank - zamknięcie konta przez telefon.
6. Nest Bank - zamknięcie konta przez e-mail.

 

Nest Bank oferuje swoim Klientom aż cztery różne metody zamykania konta. W celu zlikwidowania konta nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wniosek możemy wysłać przez e-mail, drogą listowną albo poinformować o chęci rezygnacji z konta przez telefon. Osoby, które wolą tradycyjne metody, mogą oczywiście złożyć wniosek osobiście w dowolnym oddziale Nest Banku.

 

 

Wzór wniosku o zamknięcie rachunku

 

Nest Bank przygotował dla swoich Klientów jednolity wzór wniosku o zamknięcie rachunku. Dokument ten jest dostępny w Internecie pod adresem: https://www.nestbank.pl/download/formularze/wniosek-zamkniecie-rachunku.pdf

 

Wniosek ten można wykorzystać przy korespondencyjnym i e-mailowym rozwiązywaniu umowy, a także wydrukować go i złożyć w Oddziale Banku albo Placówce Partnerskiej. Pod wypowiedzeniem musimy złożyć własnoręczny podpis, który będzie zgodny z podpisem zapisanym w bazie Nest Banku jako wzór naszego podpisu.

 

 

Zamknięcie konta w oddziale

 

1. Drukujemy wniosek o zamknięcie rachunku.
2. Wypełniamy wniosek poprawnymi danymi. 
3. Podpisujemy wniosek własnoręcznie.
4. Zabieramy dowód osobisty i kartę bankową.
5. Udajemy się do dowolnego Oddziału Banku albo Placówki Partnerskiej.
6. Składamy wniosek.

 

 

Zamknięcie konta drogą listowną

 

1. Drukujemy wniosek o zamknięcie rachunku.
2. Wypełniamy wniosek poprawnymi danymi. 
3. Podpisujemy wniosek własnoręcznie.
4. Wkładamy wniosek o zabezpieczonej koperty.
5. Wypisujemy na kopercie odbiorcę:
Nest Bank SA
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

6. Wysyłamy wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. 

 

Wniosek o zamknięcie rachunku powinien być wydrukowany w formacie A4 i zabezpieczony na czas wysyłki odpowiednią kopertą - najlepiej sztywną i zabezpieczoną od środka folią bąbelkową. 

 

 

Zamknięcie konta przez telefon

 

1. Kontaktujemy się z pracownikiem Biura Obsługi Klientów. 
2. Autoryzujemy rozmowę przy użyciu TenePINu.
3. Zgłaszamy wolę zamknięcia rachunku.

 

 

Zamknięcie konta przez e-mail

 

1. Drukujemy wniosek o zamknięcie rachunku.
2. Wypełniamy wniosek poprawnymi danymi. 
3. Podpisujemy wniosek własnoręcznie.
4. Skanujemy wniosek.
5. Wysyłamy skan na e-mail: [email protected]

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY