Banki w Polsce oceniane są według wiarygodności. Skala ocen agencji ratingowych posiada aktualnie dwadzieścia dwa poziomy, z których najwyższym jest poziom AAA. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja poziomów ratingowych banków w naszym kraju.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 10.10.2017
Udostępnij:

Najwięcej banków w Polsce mieści się w przedziale poziomowym od B- do BBB+ – w tej grupie jest ich aż siedemnaście. Rankingi pokazują, że na poziomie A- są aktualnie tylko cztery banki. Ważna jest też perspektywa danej instytucji. Banki mogą się znaleźć w grupie ze stabilną lub negatywną perspektywą.

RATINGI POLSKICH BANKÓW

EuroRating jest największą niezależną agencją ratingową na polskim rynku, która specjalizuje się w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. To ona sprawdza i nadaje bankom poziomy ratingów kredytowych.

Aktualnie sytuacja ratingowa banków w naszym kraju wygląda następująco:

Jak można zauważyć, tylko cztery instytucje w Polsce, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy, Bank Pekao i PKO Bank Polski przy swoim ratingu posiadają poziom A-.

Warto nadmienić, że ratingi Banku BPH, Nest Banku i Plus Banku zostały wycofane.
 

NADANIE RATINGU

Aby rating został nadany trzeba spełnić kilka warunków oraz przejść szczegółową weryfikację, którą wykonuje wyspecjalizowana agencja. Proces nadania ratingu przebiega następująco:

  • podpisanie umowy z podmiotem o nadanie ratingu kredytowego,

  • zdobycie informacji odnośnie ocenianego podmiotu,

  • przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomiczno-finansowej,

  • spotkanie analityka ratingowego z przedstawicielami zarządu w siedzibie podmiotu, który podlega ocenie,

  • wykonanie kompletnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej ocenianego podmiotu,

  • oceny jego ryzyka kredytowego kontrolowanego podmiotu,

  • ustanowienie przez analityka ratingowego propozycji ratingu, a także sporządzenie szczegółowego raportu ratingowego,

  • zatwierdzenie nadania ratingu przez Komitet Ratingowy,

  • oceniany podmiot jest informowany o nadanym ratingu, jednocześnie następuje przekazanie szczegółowego raportu ratingowego.

Ryzyko kredytowe ocenianych banków jest monitorowane w sposób ciągły, natomiast nadane ratingi weryfikowane są co trzy miesiące.

Komentarze